บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ระพีพรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ระพีพรหม
ชื่อ ระพีพรหม ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-พี-พรม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Phi Phrom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุกรรณา 23 สุ-กอน-ระ-นา Su Kon Ra Na หญิง -
ประณด 16 ประ-นด Pra Not ชาย -
ประยูรชัย 38 ประ-ยูน-ชัย Pra Yun Chai ชาย -
บารเมษฐ์ 36 บา-ระ-เมด Ba Ra Met ชาย ฐานะสูงสุด
นรณภัทร 24 นอ-ระ-นะ-พัด No Ra Na Phat หญิง คนที่เจริญ, คนที่ดีงาม
จิณห์ระพีทิพย์ 82 จิน-ระ-พี-ทิบ Chin Ra Phi Thip ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งพระอาทิตย์
จรณา 16 จะ-ระ-นา Cha Ra Na หญิง ดำเนินไปข้างหน้า, ความประพฤติ
ธีรธัช 25 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย -
ประสุตา 22 ประ-สุ-ตา Pra Su Ta หญิง ขยัน
ระยูร 22 ระ-ยูน Ra Yun หญิง -
จิรพงค์ 37 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย เชื้อสายผู้ยั่งยืน
ประมวลจิตต์ 52 ประ-มวน-จิด Pra Muan Chit หญิง -
ประพิษ 26 ประ-พิด Pra Phit หญิง -
อรไก 20 ออ-ระ-กัย O Ra Kai ไม่ระบุ -
สุรีรตน์ 40 สุ-รี-ระ-ตะ Su Ri Ra Ta หญิง -
อรชิตา 20 ออ-ระ-ชิ-ตา O Ra Chi Ta ไม่ระบุ -
จิตรวรรณ 36 จิด-ตระ-วัน Chit Tra Wan หญิง ผิวพรรณงาม
อรส่วย 32 ออ-ระ-ส่วย O Ra Suai หญิง -
กมณธ์พรรณ์ 54 กะ-มน-พัน-ระ Ka Mon Phan Ra หญิง -
ถิรวัฒน์ 36 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
พีรภาส 28 พี-ระ-พาด Phi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ศิปปกร 20 สิบ-ปะ-กะ-ระ Sip Pa Ka Ra ชาย -
อัครวัฒณ์ 45 อัก-คะ-ระ-วัด Ak Kha Ra Wat ชาย ความเจริญอันยิ่งใหญ่
สุประวัติ 35 สุ-ประ-วัด Su Pra Wat ไม่ระบุ -
ภีระพัฒน์ 45 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
แก้วเจียรนัย 55 แก้ว-เจีย-ระ-นัย Kaeo Chia Ra Nai ชาย แก้วที่ถูกเจียรนัย
สุรวัฎ 27 สุ-ระ-วัด Su Ra Wat ไม่ระบุ ผู้มีความกล้าหาญ
อิสระ 25 อิด-สะ-หระ It Sa Ra ชาย ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครอง
ประจอม 27 ประ-จอม Pra Chom ไม่ระบุ -
วรรณรดา 25 วัน-ระ-ดา Wan Ra Da หญิง ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
บัวระภา 22 บัว-ระ-พา Bua Ra Pha หญิง -
จีรศักดิ์ 43 จี-ระ-สัก Chi Ra Sak ชาย อำนาจอันมั่นคง
ประหวี 28 ประ-หวี Pra Wi ไม่ระบุ -
ประกายรัตน์ 45 ประ-กาย-รัด Pra Kai Rat หญิง -
การะบุณ 18 กา-ระ-บุน Ka Ra Bun หญิง -
กวีรดา 20 กะ-วี-ระ-ดา Ka Wi Ra Da ไม่ระบุ ความยินดีแห่งนักประพันธ์, ผู้ชื่นชอบในการประพันธ์
อัครฉัตร 34 อัก-คะ-ระ-ฉัด Ak Kha Ra Chat ไม่ระบุ -
ปรภาว์ 23 ปะ-ระ-พา Pa Ra Pha ไม่ระบุ ภาวะที่ประเสริฐ
รมณวัฒน์ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
บุณย์รวิช 41 บุน-ระ-วิด Bun Ra Wit ชาย ผู้เกิดจากอาทิตย์ที่มีบุญ