บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ระพีพรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ระพีพรหม
ชื่อ ระพีพรหม ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-พี-พรม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Phi Phrom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ระพีพรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ระพีพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ระพีพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วชิรภรณ์ 35 วะ-ชิ-ระ-พอน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
กัณฐ์รดา 34 กัน-ระ-ดา Kan Ra Da ไม่ระบุ คอที่น่ายินดี
สัดดาระ 22 สัด-ดา-ระ Sat Da Ra ชาย -
ธีระวุธ 30 ที-ระ-วุด Thi Ra Wut ชาย ความเจริญของปราชญ์
มินรญา 23 มิ-นอ-ระ-ยา Mi No Ra Ya ไม่ระบุ ผู้ไม่มีความผิด หรือ คนที่ไม่มีมลทิน
รมณรัช 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
วัชรพงค์ 39 วัด-ชะ-ระ-พง Wat Cha Ra Phong ชาย ตระกูลขายเพชร, ตระกูลแห่งเพชร
จิตรพันธ์ 47 จิด-ระ-พัน Chit Ra Phan ไม่ระบุ ผูกพันกับความงาม
จิรเทพ 25 จิ-ระ-เทบ Chi Ra Thep ชาย -
จีรนันต์ 43 จี-ระ-นัน Chi Ra Nan หญิง ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
ประวิทธิ์ 38 ประ-วิด-ทะ Pra Wit Tha ชาย -
กิรวัฒน์ 36 กิ-ระ-วัด Ki Ra Wat ชาย -
จีรปัทม์ 38 จี-ระ-ปัด Chi Ra Pat หญิง -
ประดับพร 29 ประ-ดับ-พอน Pra Dap Phon หญิง -
วรวรรรณ 33 วอ-ระ-วัน Wo Ra Wan หญิง ว่าผิวพรรณประเสริฐ
ธีรดา 17 ที-ระ-ดา Thi Ra Da หญิง ยินดีในความรู้, ความเป็นนักปราชญ์
วีระพจน์ 49 วี-ระ-พด Wi Ra Phot ชาย -
จีรทิปต์ 36 จี-ระ-ทิบ Chi Ra Thip ชาย -
ประกิต 18 ประ-กิด Pra Kit ชาย -
ประทวนทิพย์ 52 ประ-ทวน-ทิบ Pra Thuan Thip หญิง -
บุญประครอง 33 บุน-ประ-ครอง Bun Pra Khrong หญิง -
พิระ 20 พิ-ระ Phi Ra หญิง -
ประณีต 25 ประ-นีด Pra Nit หญิง -
ประหมั่น 30 ประ-หมั่น Pra Man หญิง -
อมลรดา 23 อะ-มน-ระ-ดา A Mon Ra Da หญิง ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อรนารี 27 ออ-ระ-นา-รี O Ra Na Ri หญิง -
สุประวัติ 35 สุ-ประ-วัด Su Pra Wat ไม่ระบุ -
ภัทรตา 14 พัด-ทะ-ระ-ตา Phat Tha Ra Ta หญิง -
ประยวนลักษณ์ 58 ประ-ยวน-ลัก Pra Yuan Lak ชาย -
ธีระพล 33 ที-ระ-พน Thi Ra Phon ชาย กำลังของนักปราชญ์
ระหม่อม 30 ระ-หม่อม Ra Mom ไม่ระบุ -
ประคง 16 ประ-คง Pra Khong ชาย -
จันทรวัทน์ 45 จัน-ทระ-วัด Chan Sa Wat ชาย ใบหน้างามดุจจันทร์
ธรณ์กัชชรส 42 ทะ-ระ-กัด-ชะ-รด Tha Ra Kat Cha Rot หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำอมฤต
พีระพรรณ 44 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan ชาย -
ฐิระวิชญ์ 46 ถิ-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย การดำรงอยู่ของความรู้
ประกฤษฎิ์ 34 ประ-กริด Pra Krit ไม่ระบุ ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ปรมาวรินทร์ 45 ปอ-ระ-มา-วะ-ริน Po Ra Ma Wa Rin หญิง -
พีระชา 26 พี-ระ-ชา Phi Ra Cha หญิง ผู้เกิดมามีความสามารถ
วรรณรดา 25 วัน-ระ-ดา Wan Ra Da หญิง ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม