บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รสิตาพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รสิตาพัชญ์
ชื่อ รสิตาพัชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-สิ-ตา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Si Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รสิตาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รสิตาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รสิตาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รสิตาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประสิฐ 30 ประ-สิด Pra Sit หญิง ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
วีระภพ 30 วี-ระ-พบ Wi Ra Phop ไม่ระบุ -
ประกายกุล 28 ประ-กาย-กุน Pra Kai Kun หญิง -
อัครวินท์ 43 อัก-คระ-วิน Ak Khra Win ชาย ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
ภัสรวินทร์ 45 พัด-ระ-วิน Phat Ra Win หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง (ดวงอาทิตย์)
จิรการ 20 จิ-ระ-กาน Chi Ra Kan ไม่ระบุ บทกลอนที่คงอยู่ตลอดกาล
นิมตร 21 นิม-ตะ-ระ Nim Ta Ra ชาย -
จิรกูล 23 จิ-ระ-กูน Chi Ra Kun ชาย -
จิรชญา 21 จิ-ระ-ชะ-ยา Chi Ra Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้มั่นคง
ชิรวรรณ์ 38 ชิ-ระ-วัน Chi Ra Wan ไม่ระบุ เชื้อสายที่เก่าแก่
ธีรนุช 23 ที-ระ-นุด Thi Ra Nut หญิง นางผู้ฉลาด
ประวัฒน์ 37 ประ-วัด Pra Wat ชาย ผู้มีความเจริญก้าวหน้า
ประไพร 31 ประ-พรัย Pra Phrai หญิง -
ศิลารมณย์ 49 สิ-ลา-ระ-มน Si La Ra Mon หญิง -
วรเกียรติ์ 48 วอ-ระ-เกียด Wo Ra Kiat ชาย ชื่อเสียงประเสริฐ
บูรณิมา 23 บู-ระ-นิ-มา Bu Ra Ni Ma หญิง พระจันทร์เต็มดวง
อรบุษย์ 34 ออ-ระ-บุด O Ra But หญิง ดอกไม้งาม
นีรนารา 27 นี-ระ-นา-รา-นีน-นา-รา Ni Ra Na Ra Nin Na Ra หญิง สีน้ำ
อรวรรณ์ 38 ออ-ระ-วัน O Ra Wan หญิง หญิงสาวผู้ที่มีผิวงาม
จิระวิชญ์ 43 จิ-ระ-วิด Chi Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้อีนยั่งยืน
มธุรดา 16 มะ-ทุ-ระ-ดา Ma Thu Ra Da หญิง ความหวาน, ความน่ารักมีเสน่ห์
ประพา 19 ประ-พา Pra Pha หญิง -
ดารณี 18 ดา-ระ-นี Da Ra Ni หญิง เรือ
สถิรคา 21 สะ-ถิ-ระ-ดา Sa Thi Ra Da หญิง มีความยั่งยืนนาน
สรรัญ 23 สอ-ระ-รัน So Ra Ran หญิง -
ระภี 16 ระ-พี Ra Phi หญิง -
จิรภัทรกรณ์ 43 จิ-ระ-พัด-กอน Chi Ra Phat Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำในสิ่งที่ประเสริฐตลอดกาล
เกียรติรติกร 45 เกียด-ระ-ติ-กอน Kiat Ra Ti Kon ชาย ผู้สร้างความยินดีอันน่าสรรเสริญ
ประภัทรสร 31 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son ไม่ระบุ แสงแพรวพราว
สุรธร 20 สุ-ระ-ทอน Su Ra Thon หญิง -
ศิระสิทธิ์ 48 สิ-ระ-สิด Si Ra Sit ไม่ระบุ มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ประกาล 18 ประ-กาน Pra Kan ชาย ยอดเยี่ยมในพวกเดียวกัน
นีรศรณ์ 41 นี-ระ-สอน Ni Ra Son หญิง ที่พึ่งแห่งน้ำ
ประสิทธิวิทย์ 58 ประ-สิด-ทิ-วิด Pra Sit Thi Wit ชาย -
ประเดช 15 ประ-เดด Pra Det ชาย -
ธีรธัชช์ 36 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ธงแห่งความดีงามของนักปราชญ์
นนท์กรวีร์ 51 นน-กอ-ระ-วี Non Ko Ra Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการทำงานที่คนชื่นชอบ
กนกอรณ์ 31 กะ-หนก-อะ-ระ Ka Nok A Ra ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้ดั่งทองคำ
พัสตร์รดา 41 พัด-ระ-ดา Phat Ra Da หญิง ผ้าที่งดงาม
ฆรวัณณ์ 36 คะ-ระ-วัน Kha Ra Wan หญิง เป็นที่ยินดีในบ้าน