บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รสิตาพัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รสิตาพัชญ์
ชื่อ รสิตาพัชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-สิ-ตา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Si Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รสิตาพัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รสิตาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รสิตาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รสิตาพัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รสิตาพัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รติศักดิ์ 37 ระ-ติ-สัก Ra Ti Sak ไม่ระบุ อำนาจที่น่ายินดี
จิระเอกพัฒน์ 56 จิ-ระ-เอก-พัด Chi Ra Ek Phat ชาย ผู้เจริญเป็นที่หนึ่งตลอดกาล
พฤตย์พิรญาน์ 64 พรึด-พิ-ระ-ยา Phruet Phi Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเพียรที่ได้รับการเลี้ยงดู
ประกาพันธ์ 42 ประ-กา-พัน Pra Ka Phan หญิง -
จีรกิตติ์ 41 จี-ระ-กิด Chi Ra Kit หญิง -
ประกายกุล 28 ประ-กาย-กุน Pra Kai Kun หญิง -
จิระวิชญ์ 43 จิ-ระ-วิด Chi Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้อีนยั่งยืน
ดวงพระจันทร์ 54 ดวง-พระ-จัน Duang Phra Chan หญิง ดวงจันทร์
จิรภัทรกรณ์ 43 จิ-ระ-พัด-กอน Chi Ra Phat Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำในสิ่งที่ประเสริฐตลอดกาล
ประสบ 19 ประ-สบ Pra Sop ชาย -
กรภู 8 กอ-ระ-พู Ko Ra Phu ชาย เล็บมือ
ประมาร 20 ประ-มาน Pra Man ชาย -
อรุณประไพ 43 อะ-รุน-ประ-พัย A Run Pra Phai หญิง -
วีรนาถ 24 วี-ระ-นาด Wi Ra Nat หญิง มีผู้กล้าหาญปกป้อง
ยศระวี 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
วีรวรณ์ 41 วี-ระ-วอน Wi Ra Won ชาย ผู้กล้าหาญยอดเยี่ยม
พัทรศักดิ์ 43 พัด-ทระ-สัก Phat Sa Sak ชาย -
รจิตพิชญ์ 44 ระ-จิต-พิด Ra Chit Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้งดงาม
ไอรดา 21 อัย-ระ-ดา Aiya Ra Da หญิง ความยินดีของผู้ใหญ่, เจ้านายผู้ยินดี
พีระเดช 28 พี-ระ-เดด Phi Ra Det ชาย -
รพีนภัส 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
วัชรธีร์ 40 วัด-ชะ-ระ-ที Wat Cha Ra Thi ชาย -
ประทาวน 23 ประ-ทา-วน Pra Tha Won ชาย -
สรศักดิ์ 37 สอ-ระ-สัก So Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจวิเศษ, ผู้มีอำนาจแกล้วกล้า
สารนิจ 27 สา-ระ-นิด Sa Ra Nit หญิง มีสาระเนืองนิตย์, มีสิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอ
จิรดา 16 จิ-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ความยั่งยืน, ตลอดกาล
ประภัสศรี 40 ประ-พัด-สี Pra Phat Si หญิง -
ภัทรวีร์ 36 พัด-ทะ-ระ-หวี Phat Tha Ra Wi ชาย ผู้กล้าหาญและดีงาม
สุรพิชญา 31 สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา Su Ra Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พัชรพริษฐ์ 56 พัด-ชะ-ระ-พะ-ริด Phat Cha Ra Pha Rit ชาย เพชรที่ประเสริฐสุด
อรยา 19 ออ-ระ-ยา O Ra Ya หญิง ดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด, ที่รัก
จิรโพธิ 34 จิ-ระ-โพด Chi Ra Phot ชาย มีความรู้ตลอดกาลนาน
สมิตร 23 สะ-มิ-ตะ-ระ Sa Mi Ta Ra ไม่ระบุ -
สุระพงษ์ 39 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ชาย วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
สุรวีร์ 38 สุ-ระ-วี Su Ra Wi ไม่ระบุ กล้ามีอำนาจเยี่ยงเทวดา
วันระพี 38 วัน-ระ-พี Wan Ra Phi ไม่ระบุ -
กนกรดา 13 กะ-หน-กระ-ดา Ka Hon Kra Da หญิง ชื่นชมในทอง, ยินดีในทอง
รวิ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
วีรกาญจน์ 43 วี-ระ-กาน Wi Ra Kan ไม่ระบุ -
ประพายรัตน์ 52 ประ-พาย-รัด Pra Phai Rat หญิง -