บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รวีวิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รวีวิชญ์
ชื่อ รวีวิชญ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-วี-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Wi Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รวีวิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รวีวิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รวีวิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รวีวิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ รวีวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รวีวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รวีวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รวีวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รวีวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รวีวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รวีวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รวีวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รวีวิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รวีวิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภีรยา 21 พี-ระ-ยา Phi Ra Ya หญิง ความเพียร
อธิรญา 23 อะ-ทิ-ระ-ยา A Thi Ra Ya ไม่ระบุ -
วิรชา 17 วิ-ระ-ชา Wi Ra Cha หญิง ผู้ปราศจากมลทิน
พระพัสตร์ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
วรสุดา 20 วอ-ระ-สุ-ดา Wo Ra Su Da หญิง สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐผู้ฟังที่ดี
ประวรรณรัตน์ 54 ประ-วัน-รัด Pra Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
ระพล 22 ระ-พน Ra Phon ชาย -
ภัทรจิรา 25 พัด-ทะ-ระ-จิ-รา Phat Tha Ra Chi Ra หญิง ความเจริญที่ยั่งยืน
ธีรกิตต์ 35 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
จีรภัทร 27 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย เจริญ, มีสิริมงคลยั่งยืนนาน
สุรเวช 22 สุ-ระ-เวด Su Ra Wet ชาย -
รสาธึก 22 ระ-สา-ทึก Ra Sa Thuek ชาย เบิกบาน(ในรส)
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
ขจรวรพล 36 ขะ-จอน-วอ-ระ-พน Kha Chon Wo Ra Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐและมีชื่อเสียงกระจายไปทั่ว
อรนรินทร์ 42 ออ-ระ-นะ-ริน O Ra Na Rin หญิง -
ฆรณี 19 คะ-ระ-นี Kha Ra Ni หญิง แม่ศรีเรือน
ประภาวิน 27 ประ-พา-วิน Pra Pha Win ชาย -
จีรศักดิ 34 จี-ระ-สัก-ดิ Chi Ra Sak Di ชาย -
โชครดา 16 โชก-ระ-ดา Chok Ra Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีในโชค
กัญพัชร 27 กัน-พัด-ชะ-ระ Kan Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
อรพจน์ 38 ออ-ระ-พด O Ra Phot ไม่ระบุ -
กรพัฒน์ 34 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat ไม่ระบุ เจริญในสิ่งที่ทำ
ตีรณา 20 ตี-ระ-นา Ti Ra Na หญิง ปัญญาพิจารณา, ไตร่ตรอง
ประเสิฐ 32 ประ-เสิด Pra Soet ไม่ระบุ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
อังประสิทธิ์ 51 อัง-ประ-สิด Ang Pra Sit หญิง -
รตสมเพช 31 ระ-ตะ-สม-เพด Ra Ta Som Phet ไม่ระบุ -
ศิประภา 23 สิ-ประ-พา Si Pra Pha หญิง แสงสว่างของพระจันทร์
ประวัลย์รัตน์ 68 ประ-วัน-รัด Pra Wan Rat หญิง -
กีรติ์รยา 41 กี-ระ-ยา Ki Ra Ya หญิง ผู้มีชื่อเสียงอันรวดเร็ว
อรไก 20 ออ-ระ-กัย O Ra Kai ไม่ระบุ -
อคิรดา 20 อะ-คิ-ระ-ดา A Khi Ra Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีดุจอาทิตย์
ขเนตร 16 ขะ-เหน-ตะ-ระ Kha Ne Ta Ra ชาย -
ศรีประภาพร 42 สี-ประ-พา-พอน Si Pra Pha Phon หญิง -
ธีรวิชญ 31 ที-ระ-วิด-ยะ Thi Ra Wit Ya ไม่ระบุ -
ประเกียรติ์ 48 ประ-เกียด Pra Kiat ไม่ระบุ -
ประกฤษฎิ์ 34 ประ-กริด Pra Krit ไม่ระบุ ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ศีรชัช 26 สี-ระ-ชัด Si Ra Chat ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
มิตรวัต 29 มิด-ตระ-วัด Mit Tra Wat ชาย ฉันเพื่อน
รชิตา 14 ระ-ชิ-ตา Ra Chi Ta หญิง มีสมบัติ
นิรพงษ์ 36 นิ-ระ-พง Ni Ra Phong ชาย -