บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รมณวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รมณวัฒน์
ชื่อ รมณวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-มน-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Mon Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รมณวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ รมณวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รมณวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รมณวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รมณวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รมณวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รมณวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รมณวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รมณวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัชรมัย 35 พัด-ชะ-ระ-มัย Phat Cha Ra Mai หญิง แข็งดั่งเพชร
ณัฏฐอุรวี 51 นัด-ถะ-อุ-ระ-วี Nat Tha U Ra Wi หญิง แผ่นดินนักปราชญ์
ประเวชน์ 34 ประ-เว Pra We ชาย -
อรพันธ์ 40 ออ-ระ-พัน O Ra Phan หญิง ผู้มีผิวสวย
ระไอ 23 ระ-อัย Ra Aiya หญิง -
นีรวรรณ 35 นี-ระ-วัน Ni Ra Wan ไม่ระบุ -
พานิตร 25 พา-นิ-ตะ-ระ Pha Ni Ta Ra หญิง -
กิตติ์รวี 41 กิด-ระ-วี Kit Ra Wi หญิง มีชื่อเสียงรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ตรวงทิพย์ 45 ตะ-ระ-วง-ทิบ Ta Ra Wong Thip หญิง -
ถิรวุฒิ 23 ถิ-ระ-วุด Thi Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้อันมั่นคง
อชิรพัชน์ 44 อะ-ชิ-ระ-พัด A Chi Ra Phat หญิง พัดอันรวดเร็ว, รวดเร็วดังสายลม
ประวินภู 28 ประ-วิน-พู Pra Win Phu ชาย -
ภัทรโภคิน 28 พัด-ทะ-ระ-โพ-คิน Phat Tha Ra Pho Khin ไม่ระบุ ผู้บริโภคสิ่งที่ประเสริฐ
คมรวี 26 คม-ระ-วี Khom Ra Wi ไม่ระบุ เฉียบแหลมดุจพระอาทิตย์
ประถิต 18 ประ-ถิด Pra Thit ไม่ระบุ -
ประนุ่ม 22 ประ-นุ่ม Pra Num หญิง -
ธีรธรา 24 ที-ระ-ทะ-รา Thi Ra Tha Ra หญิง ผู้ทรงความเป็นนักปราชญ์
รวีวิชญ์ 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
กรวัลล์ 36 กอ-ระ-วัน Ko Ra Wan หญิง คนโปรด,คนรัก
ดารภา 8 ดา-ระ-พา Da Ra Pha หญิง รัศมีดาว, แสงดาว
ธนประเสริฐ 45 ทะ-นะ-ประ-เสิด Tha Na Pra Soet ชาย ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
ปานรดา 14 ปาน-ระ-ดา Pan Ra Da หญิง ดั่งความสุข
สาระ 16 สา-ระ Sa Ra ชาย -
สุรนาวินทร์ 47 สุ-ระ-นา-วิน Su Ra Na Win ไม่ระบุ -
ประภารัชนี 34 ประ-พา-รัด-ชะ-นี Pra Pha Rat Cha Ni หญิง แสงสว่างแห่งราตรี
ติสิทธิ์ประภา 48 ติ-สิด-ประ-พา Ti Sit Pra Pha ชาย -
สุภาพรรณ์ 40 สุ-พา-พัน-ระ Su Pha Phan Ra หญิง -
พัชรกร 23 พัด-ชะ-ระ-กอน Phat Cha Ra Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดแห่งเพชร, ผู้สร้างเพชร
ประมุกข์ 28 ประ-มุก Pra Muk หญิง เป็นอิสระ
ประกฤศ 19 ประ-กริด Pra Krit ชาย ทำ, มาก
ประชิดิ 21 ประ-ชิ-ดิ Pra Chi Di ไม่ระบุ -
ประดับพร 29 ประ-ดับ-พอน Pra Dap Phon หญิง -
ระหม่อม 30 ระ-หม่อม Ra Mom ไม่ระบุ -
รวิศุทธ์ 36 ระ-วิ-สุด Ra Wi Sut ชาย บริสุทธิ์ดุจพระอาทิตย์
ภัทรศัย 29 พัด-ทะ-ระ-สัย Phat Tha Ra Sai หญิง อยู่อย่างมีความสุข
พีรกร 24 พี-ระ-กอน Phi Ra Kon ชาย การกระทำด้วยความเพียร
กนรดา 12 กน-ระ-ดา Kon Ra Da ไม่ระบุ ผู้เฝ้าคอยความยินดี
ธีระพร 31 ที-ระ-พอน Thi Ra Phon ชาย นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
พีระภันท์ 43 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan ไม่ระบุ -
ทานต์รวี 36 ทาน-ระ-วี Than Ra Wi ชาย -