บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รมณรัชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รมณรัชต์
ชื่อ รมณรัชต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเงินที่น่ายินดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-มน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Mon Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รมณรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณรัชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รมณรัชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ รมณรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รมณรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รมณรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รมณรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รมณรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รมณรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประพงค์ 33 ประ-พง Pra Phong ชาย -
ศรีประจันทร์ 57 สี-ประ-จัน Si Pra Chan หญิง -
อัครวัฒณ์ 45 อัก-คะ-ระ-วัด Ak Kha Ra Wat ชาย ความเจริญอันยิ่งใหญ่
จีรนันท์ 41 จี-ระ-นัน Chi Ra Nan หญิง ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
รักษ์นรธิป 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รตินันท์ 35 ระ-ติ-นัน Ra Ti Nan หญิง ผู้ร่าเริงและมีความสุข
พีรณัฐ 37 พี-ระ-นัด Phi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พิมพรรณ์ 47 พิม-พัน-ระ Phim Phan Ra ไม่ระบุ -
เปรมประชา 26 เปรม-ประ-ชา Prem Pra Cha ไม่ระบุ -
กรกรชต์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
ประดิพัทธ์ 41 ประ-ดิ-พัด Pra Di Phat ชาย เสน่หา
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ชาย ลูกชายนักปราชญ์
รชถ 7 ระ-ชด Ra Chot ชาย -
ประพัตรน์ 43 ประ-พัด Pra Phat ชาย -
รฐิวิชญ์ 42 ระ-ถิ-วิด Ra Thi Wit ชาย -
นิตย์รดี 41 นิด-ระ-ดี Nit Ra Di หญิง มีความยินดีเป็นนิจ, มีความสุขเสมอ
กีรติพงษ์ 42 กี-ระ-ติ-พง Ki Ra Ti Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
จิรวัชร์ 39 จิ-ระ-วัด Chi Ra Wat ไม่ระบุ มั่นคงดุจเพชร
นีรญา 21 นี-ระ-ยา Ni Ra Ya หญิง -
จิระประไพ 45 จิ-ระ-ประ-พัย Chi Ra Pra Phai หญิง ผู้มีแสงสว่างนาน, รุ่งเรืองนาน
วีระวงค์ 42 วี-ระ-วง Wi Ra Wong ชาย เชื้อสายแห่งผู้กล้า
ชิรพงศ์ 36 ชิ-ระ-พง Chi Ra Phong ชาย ตระกูลที่เก่ง
วชิรพร 28 วะ-ชิ-ระ-พอน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
จิรพร 26 จิ-ระ-พอน Chi Ra Phon หญิง พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
จิรพนธ์ 40 จิ-ระ-พน Chi Ra Phon ชาย เป็นที่รักผูกพันยืนนาน
พรประภา 24 พอน-ประ-พา Phon Pra Pha หญิง แสงสว่างที่ดีงาม
กรกฤต 10 กอ-ระ-กริด Ko Ra Krit ชาย เปล่งรัศมี
อัครวัฒน์ 45 อัก-คระ-วัด Ak Khra Wat ชาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
ประยิน 27 ประ-ยิน Pra Yin ชาย -
ภัทรกมล 22 พัด-ทะ-ระ-กะ-มน Phat Tha Ra Ka Mon ไม่ระบุ ดอกบัวที่ประเสริฐ, ใจประเสริฐ
อัครกฤษณ์ 38 อัก-คะ-ระ-กริด Ak Kha Ra Krit ชาย -
จิรพจน์ 42 จิ-ระ-พด Chi Ra Phot ชาย คำพูดอันเป็นนิรันดร์
วรเวศ 25 วอ-ระ-เวด Wo Ra Wet ชาย -
ประจร 20 ประ-จอน Pra Chon หญิง -
จิรพรพันธ์ 56 จิ-ระ-พอน-พัน Chi Ra Phon Phan หญิง ความผูกพันอันประเสริฐตลอดกาล
อารณีย์ 40 อา-ระ-นี A Ra Ni หญิง -
นะประพันธ์ 49 นะ-ประ-พัน Na Pra Phan หญิง -
อามร 16 อา-มอ-ระ A Mo Ra หญิง -
ตารเกศ 18 ตา-ระ-เกด Ta Ra Ket หญิง พระจันทร์
กรกีรดา 19 กอน-กี-ระ-ดา Kon Ki Ra Da หญิง แสงสว่างแห่งเกียรติยศ