บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รภีพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รภีพัฒน์
ชื่อ รภีพัฒน์ ความหมาย แปลว่า เจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-พี-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Phi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภีพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รภีพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภีพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภีพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ รภีพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รภีพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภีพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รภีพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภีพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รภีพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธมรวรรร 31 ทม-ระ-วัน Thom Ra Wan ไม่ระบุ -
การะมาตร 23 กา-ระ-มาด Ka Ra Mat หญิง ผู้ถือดีในการงาน,กำหนดงาน
ระวิ 18 ระ-วิ Ra Wi หญิง -
ชิตร 13 ชิ-ตะ-ระ Chi Ta Ra ชาย -
นรพัชญ์ 36 นอ-ระ-พัด No Ra Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบของคน
จีรกรินทร์ 45 จี-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
ประมวญพร 37 ประ-มวน-พอน Pra Muan Phon หญิง -
มนตรกฤต 22 มน-ตระ-กก-ริด Mon Tra Kok Rit ชาย ที่ปรึกษา
ถิรพิรัชย์ 48 ถิ-ระ-พิ-รัด-ชะ Thi Ra Phi Rat Cha ชาย -
สืบประมวล 43 สืบ-ประ-มวน Suep Pra Muan หญิง -
ธีรวิชญ์ 40 ที-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย ความรู้ของนักปราชญ์
สุรศีกดิ์ 41 สุ-ระ-สีก Su Ra Sik ชาย -
สุพลีรภัทร 43 สุบ-ลี-ระ-พัด Sup Li Ra Phat ไม่ระบุ -
ประวีระ 31 ประ-วี-ระ Pra Wi Ra ชาย -
ดวงประสิทธิ์ 48 ดวง-ประ-สิด Duang Pra Sit ชาย -
พรประทาน 29 พอน-ประ-ทาน Phon Pra Than ชาย -
สรพัศ 30 สอ-ระ-พัด So Ra Phat ชาย เป็นอิสระแก่ตัวเอง, มีอำนาจเป็นของตัวเอง
ถิรชนม์ 30 ถิ-ระ-ชน Thi Ra Chon ชาย ผู้มีอายุยืน
มุกระวี 28 มุ-กระ-วี Mu Kra Wi หญิง -
นรเศษฐ์ 40 นะ-ระ-เสด Na Ra Set ชาย -
รดาอร 16 ระ-ดา-ออน Ra Da On ไม่ระบุ สตรีผู้มีความยินดี
ระย์ 25 ระ Ra หญิง -
วรนาฎ 21 วอ-ระ-นาด Wo Ra Nat หญิง ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วีระโชติ 34 วี-ระ-โชด Wi Ra Chot ไม่ระบุ -
ศรีประจันทร์ 57 สี-ประ-จัน Si Pra Chan หญิง -
ธีรยา 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง -
ธีระวรรณ 38 ที-ระ-วัน Thi Ra Wan ไม่ระบุ ชนชั้นของนักปราชญ์
ธัญญ์รวี 42 ทัน-ยะ-ระ-วี Than Ya Ra Wi หญิง ผู้มีโชคจากพระอาทิตย์
อรรุจี 28 ออ-ระ-รุ-จี O Ra Ru Chi ไม่ระบุ -
ภัสรวิทย์ 44 พัด-ระ-วิด Phat Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้อันรุ่งเรือง
พรรณพัชรพร 51 พัน-พัด-ชะ-ระ-พอน Phan Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและมีคุณค่าทางผิวพรรณ
จิรชีวิน 38 จิ-ระ-ชี-วิน Chi Ra Chi Win ไม่ระบุ มีชีวิตอยุ่ยืนนาน
ภรกมล 17 พะ-ระ-กะ-มน Pha Ra Ka Mon ไม่ระบุ ดวงใจที่ค้ำจุน
ประมวลมิตร 43 ประ-มวน-มิด Pra Muan Mit ชาย รวมความเป็นเพื่อนเข้าด้วยกัน
สุรยุทธ์ 35 สุ-ระ-ยุด Su Ra Yut ชาย นักรบในสงคราม
ประกายทิพย์ 50 ประ-กาย-ทิบ Pra Kai Thip หญิง -
ภัทรนี 22 พัด-ทะ-ระ-นี Phat Tha Ra Ni ไม่ระบุ -
ประสิทธ์ 35 ประ-สิด Pra Sit ชาย ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
กรณัฏฐ์ 41 กอ-ระ-นัด Ko Ra Nat ชาย ผู้สร้างนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
ภารวี 19 พะ-ระ-วี Pha Ra Wi หญิง ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์