บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รภัทภร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รภัทภร
ชื่อ รภัทภร ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-พัด-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Phat Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภัทภร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รภัทภร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภัทภร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รภัทภร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ รภัทภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รภัทภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภัทภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รภัทภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภัทภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รภัทภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภัทภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รภัทภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รภัทภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รภัทภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรสิทธิ์ 44 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
อำพรรณ์ 37 อัม-พัน-ระ Am Phan Ra หญิง -
สุธีระ 27 สุ-ที-ระ Su Thi Ra ชาย -
ดรณ์วิรยา 42 ดอน-วี-ระ-ยา Don Wi Ra Ya หญิง ผู้มีความเพียรที่ก้าวพ้นทุกข์
กฤษฎิ์วรวิช 46 กริด-สะ-วอ-ระ-วิด Krit Sa Wo Ra Wit ชาย ผู้ฉลาดในความรู้ที่ประเสริฐ
วีรศิลป์ 45 วี-ระ-สิน Wi Ra Sin ชาย -
เพชรนันต์ 42 เพด-ระ-นัน Phet Ra Nan ชาย ผู้ไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นเพชร
อิงประภา 24 อิง-ประ-พา Ing Pra Pha หญิง -
ประชิต 19 ประ-ชิด Pra Chit ชาย -
รตสมเพช 31 ระ-ตะ-สม-เพด Ra Ta Som Phet ไม่ระบุ -
วรนาฏ 25 วอ-ระ-นาด Wo Ra Nat หญิง ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
สุรเพ็ญ 34 สุ-ระ-เพ็น Su Ra Phen ไม่ระบุ -
ธีรชัย 29 ที-ระ-ชัย Thi Ra Chai ชาย ชัยชนะของนักปราชญ์
พีระพรหม 45 พี-ระ-พรม Phi Ra Phrom ชาย พระพรหมผู้กล้าหาญ
ประภาษ 16 ประ-พาด Pra Phat ชาย ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน ไปเที่ยว
วรวงศ์ 34 วอ-ระ-วง Wo Ra Wong ไม่ระบุ -
ณภัทรพิชญ์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-พิด Na Phat Tha Ra Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ธีรเมธ 26 ที-ระ-เมด Thi Ra Met ชาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธีรพัฒน์ 44 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
รสิชา 18 ระ-สิ-ชา Ra Si Cha หญิง -
พชรวิทย์ 42 พะ-ชะ-ระ-วิด Pha Cha Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่มีคุณค่าดุจเพชร
สุประวีน 36 สุ-ประ-วีน Su Pra Win หญิง -
ประเชิด 19 ประ-เชิด Pra Choet หญิง -
ระพิพร 32 ระ-พิ-พอน Ra Phi Phon หญิง -
จิรวุฒิ 28 จิ-ระ-วุด Chi Ra Wut ชาย ผู้มีภูมิรู้ตลอดกาล
ประเทืองทิพย์ 58 ประ-เทือง-ทิบ Pra Thueang Thip หญิง -
จีรกานต์ 36 จี-ระ-กาน Chi Ra Kan หญิง เป็นที่รักตลอดกาล
ประพลนันท์ 48 ประ-พน-นัน Pra Phon Nan ไม่ระบุ -
จิรวิภา 26 จิ-ระ-วิ-พา Chi Ra Wi Pha ไม่ระบุ งดงามตลอดกาล
อรจิต 23 ออ-ระ-จิด O Ra Chit หญิง -
จิรกาล 22 จิ-ระ-กาน Chi Ra Kan ชาย ยั่งยืนตลอดไป
จันทรมัย 37 จัน-ทะ-ระ-มัย Chan Tha Ra Mai หญิง แทนพระจันทร์
ประจักร 25 ประ-จัก Pra Chak ชาย -
เฌอรติ 24 เชอ-ระ-ติ Choe Ra Ti หญิง ต้นไม้ของความยินดี
วชิรพร 28 วะ-ชิ-ระ-พอน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
มุกรวี 24 มุก-ระ-วี Muk Ra Wi หญิง ไข่มุกของพระอาทิตย์
ธีรวัตร 32 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ไม่ระบุ เจริญเหมือนนักปราชญ์
กรกต 9 กอ-ระ-กด Ko Ra Kot ชาย ผู้กระทำแล้วซึ่งแสงสว่าง
จีระพาพร 42 จี-ระ-พา-พอน Chi Ra Pha Phon หญิง -
ธีรภัฏชา 32 ที-ระ-พัด-ชา Thi Ra Phat Cha หญิง เกิดมาเป็นทหารของนักปราชญ์