บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รพีกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รพีกร
ชื่อ รพีกร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-พี-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Phi Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รพีกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รพีกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รพีกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รพีกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ รพีกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รพีกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รพีกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รพีกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รพีกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รพีกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รพีกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รพีกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประภาวิทย์ 40 ประ-พา-วิด Pra Pha Wit ได้ทั้งชายและหญิง -
จตุรพิธ 30 จะ-ตุ-ระ-พิด Cha Tu Ra Phit ไม่ระบุ -
ขระ 10 ขระ Khra ชาย -
ประนิอร 29 ประ-นิ-ออน Pra Ni On ไม่ระบุ -
จิรดาพิมพ์ 50 จิ-ระ-ดา-พิม Chi Ra Da Phim หญิง เป็นแบบอย่างตลอดกาล
ดวงรดี 21 ดวง-ระ-ดี Duang Ra Di ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
จิรพนธ์ 40 จิ-ระ-พน Chi Ra Phon ชาย เป็นที่รักผูกพันยืนนาน
อินทรชาล 29 อิน-ทะ-ระ-ชาน In Tha Ra Chan ชาย ข่ายของพระอินทร์อาวุธของอรชุน
ประดิษฐสุวรรณ 55 ประ-ดิด-สุ-วัน Pra Dit Su Wan ชาย -
คารวะ 19 คา-ระ-วะ Kha Ra Wa ชาย แสดงความเคารพ,นับถือ
พชรกรรณ 28 พะ-ชะ-ระ-กัน Pha Cha Ra Kan หญิง ผู้มีหูเป็นเพชร
พระภูสินธุ์ 49 พระ-พู-สิน Phra Phu Sin ไม่ระบุ -
รวีนิภา 28 ระ-วี-นิ-พา Ra Wi Ni Pha หญิง เสมือนพระอาทิตย์
กระยาทิพย์ 48 กระ-ยา-ทิบ Kra Ya Thip หญิง ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
ประพรรณ 31 ประ-พัน Pra Phan ชาย ผูกติด, แต่งเรื่อง
ประภาพินธ์ 42 ประ-พา-พิน Pra Pha Phin หญิง -
วัชรการ 22 วัด-ชะ-ระ-กาน Wat Cha Ra Kan ไม่ระบุ ความเจริญ
ประเศียร 38 ประ-เสียน Pra Sian ชาย -
ปรวรรต 23 ปอ-ระ-วัด Po Ra Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรือง
ประโนต 22 ประ-โนด Pra Not ชาย นำตรงไป
ประภาภัค 21 ประ-พา-พัก Pra Pha Phak ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความเจริญ
ประแนม 22 ประ-แนม Pra Naem หญิง -
พิมพ์ประเภา 48 พิม-ประ-เพา Phim Pra Phao หญิง -
รพีพรรณ 40 ระ-พี-พัน Ra Phi Phan หญิง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รตนพรรณ 33 ระ-ตะ-นะ-พัน Ra Ta Na Phan หญิง ชนิดของแก้ว
โศรตา 19 โส-ระ-ตา So Ra Ta หญิง -
ประโนรา 24 ประ-โน-รา Pra No Ra หญิง -
ประเนือง 32 ประ-เนือง Pra Nueang ไม่ระบุ -
กรกรชต์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
จตุรวัฒน์ 41 จะ-ตุ-ระ-วัด Cha Tu Ra Wat ชาย -
หัสพระชัย 46 หัด-สะ-พระ-ชัย Hat Sa Phra Chai ชาย -
อรนิภา 21 ออ-ระ-นิ-พา O Ra Ni Pha หญิง มีรัศมีงาม
ประเสรฐ 32 ประ-เสด Pra Set ชาย -
พีรญาณัฏฐิ์ 64 พี-ระ-ยา-นัด Phi Ra Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รู้จักความกล้าหาญ
ภัคภัทรภร 24 พัก-พัด-ทะ-ระ-พอน Phak Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนลาภอันประเสริฐ
ชนม์รวิชญ์ 50 ชน-ระ-วิด Chon Ra Wit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้อันรุ่งเรือง
จิรศิลป์ 42 จิ-ระ-สิน Chi Ra Sin ชาย มีศิลปะตลอดกาล
สรวรรณ 30 สอ-ระ-วัน So Ra Wan หญิง มีผิวพรรณวิเศษ
ธีรวัฌน์ 44 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญเหมือนนักปราชญ์
นิรภัฏ 27 นิ-ระ-พัด Ni Ra Phat ไม่ระบุ มั่นคงแข็งแกร่ง