บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รตนพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รตนพัฒน์
ชื่อ รตนพัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-ตะ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Ta Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รตนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตนพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตนพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ รตนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รตนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รตนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รตนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รตนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุรชาติ 22 สุ-ระ-ชาด Su Ra Chat ชาย ความกล้าหาญ
ประพัฒน์ 39 ประ-พัด Pra Phat ชาย ความเจริญโดยทั่วไป
สิริประภา 31 สิ-หริ-ประ-พา Si Ri Pra Pha หญิง -
รยาพร 25 ระ-ยา-พอน Ra Ya Phon หญิง สายน้ำอันประเสริฐ
ถิรศักดิ์ 35 ถิ-ระ-สัก Thi Ra Sak ชาย -
จิณห์ระพีร์ 65 จิน-ระ-พี Chin Ra Phi หญิง ผู้ประพฤติดีและรุ่งเรือง
ประโรมจิตร 40 ประ-โรม-จิด Pra Rom Chit หญิง -
จีรนา 23 จี-ระ-นา Chi Ra Na ไม่ระบุ ประพฤติแล้ว, ผู้คงแก่เรียน
ประมวลสิน 43 ประ-มวน-สิน Pra Muan Sin ชาย -
ญาณกรวีร์ 41 ยาน-กอ-ระ-วี Yan Ko Ra Wi หญิง การกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
ปารยัตรีรัตน์ 58 ปา-ระ-ยัด-รี-รัด Pa Ra Yat Ri Rat ไม่ระบุ -
ประยุทธ์ 33 ประ-ยุด Pra Yut ชาย ต่อสู้ การรบ การทำสงคราม
ประแพ 20 ประ-แพ Pra Phae หญิง -
ประทวนทิพย์ 52 ประ-ทวน-ทิบ Pra Thuan Thip หญิง -
ประเทิม 22 ประ-เทิม Pra Thoem หญิง -
รสรดา 17 รด-ระ-ดา Rot Ra Da ไม่ระบุ -
จีรวัตร 34 จี-ระ-วัด Chi Ra Wat ไม่ระบุ สิ่งที่พึงกระทำอันยั่งยืน
สุภรดา 15 สุ-พะ-ระ-ดา Su Pha Ra Da หญิง ยินดีในความเจริญงอกงาม
ปรียาพัชร 40 ปรี-ยา-พัด-ชะ-ระ Pri Ya Phat Cha Ra หญิง -
ประศมา 23 ประ-สะ-มา Pra Sa Ma หญิง ความสงบ
ประภาพันธ์ 42 ประ-พา-พัน Pra Pha Phan หญิง มีผิวพรรณผุดผ่อง
ระนาต 17 ระ-นาด Ra Nat หญิง -
ภัครวดี 27 พัก-คะ-ระ-วะ-ดี Phak Kha Ra Wa Di หญิง -
กันยภัทรสร 39 กัน-ยะ-พัด-ระ-สอน Kan Ya Phat Ra Son ไม่ระบุ หญิงผู้มีศรอันประเสริฐ
ประสพผล 39 ประ-สบ-ผน Pra Sop Phon ชาย -
โชคประเสริฐ 46 โชก-ประ-เสิด Chok Pra Soet ชาย โชคดีมาก
ภัทรเสน 24 พัด-ทะ-ระ-เสน Phat Tha Ra Sen ชาย ชื่อคน
รติเสน 25 ระ-ติ-เสน Ra Ti Sen ไม่ระบุ ชื่อเจ้าชาย
อภิระมณ 29 อะ-พิ-ระ-มน A Phi Ra Mon หญิง เพลิดเพลินยินดี
ธีรภัฏชา 32 ที-ระ-พัด-ชา Thi Ra Phat Cha หญิง เกิดมาเป็นทหารของนักปราชญ์
กีรตา 16 กี-ระ-ตา Ki Ra Ta ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติ
ประสิทธิ์ชัย 53 ประ-สิด-ชัย Pra Sit Chai ชาย -
ระนาว 20 ระ-นาว Ra Nao หญิง -
อรพิมพ์ 44 ออ-ระ-พิม O Ra Phim หญิง รูปงาม
ประสันต์ 38 ประ-สัน Pra San ชาย -
พัชรกิจ 29 พัด-ชะ-ระ-กิด Phat Cha Ra Kit ไม่ระบุ -
พีรพรรณ 40 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan หญิง -
กัลย์รมณ 42 กัน-ระ-มน Kan Ra Mon หญิง หญิงผู้มีความสุข
พันธุร 26 พัน-ทุ-ระ Phan Thu Ra ชาย งามน่าดู
ธรปวีร์ 36 ทะ-ระ-ปะ-วี Tha Ra Pa Wi หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ