บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รตตณภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รตตณภัค
ชื่อ รตตณภัค ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ตะ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Ta Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รตตณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชศักดิ์ 36 รัด-ชะ-สัก Rat Cha Sak ชาย อำนาจแห่งพระราชา, พลังแห่งกษัตริย์
ชรัต 13 ชะ-รัด Cha Rat ไม่ระบุ เกิดความยินดี
รัชดาวัล 28 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan ไม่ระบุ สายเงิน
อัยรัช 28 อัย-ยะ-รัด Aiya Ya Rat ชาย พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
ณครัฐ 26 นก-รัด Nok Rat ไม่ระบุ -
นงค์รัตน์ 45 นง-รัด Nong Rat หญิง -
จิรารัช 25 จิ-รา-รัด Chi Ra Rat ไม่ระบุ มีสมบัติมั่นคง
ชมรัศมี 34 ชม-รัด-สะ-หมี Chom Rat Sa Mi ไม่ระบุ ยกย่องแสงสว่าง, ผู้ชื่นชอบแสงสว่าง
รัชฏา 20 รัด-ชะ-ตา Rat Cha Ta หญิง เงิน
ธัญณารัตน์ 43 ทัน-นา-รัด Than Na Rat ไม่ระบุ -
เบญญารัศม์ 42 เบน-ยา-รัด Ben Ya Rat หญิง รัศมีแห่งความฉลาด
รัฐนีรัมพร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
ชวรัฐ 25 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา, ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นสมบัติ
ฐนรัช 24 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีสมบัติรับรอง
รัฐนนท์ 37 รัด-ทะ-นน Rat Tha Non ไม่ระบุ -
พิญญรัตน์ 45 พิ-ยน-รัด Phi Yon Rat หญิง -
จิณณรัตน์ 45 จิน-นะ-รัด Chin Na Rat หญิง ความประพฤติดีที่ทรงคุณค่า
จิรัติกาล 33 จิ-รัด-กาน Chi Rat Kan ไม่ระบุ เวลาทั้ง 3 ที่ยืนนาน
โสรัจจ์ 40 โส-รัด So Rat ชาย หมดจด
สดารัตน์ 34 สะ-ดา-รัด Sa Da Rat หญิง -
จิรัฏฐ์ฐาณ์ 69 จิ-รัด-ถา Chi Rat Tha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคงและยังยืน
พงษ์วิรัตน์ 58 พง-วิ-รัด Phong Wi Rat ชาย -
ธนรัชศ์ 35 ทะ-นะ-รัด-ชะ Tha Na Rat Cha ไม่ระบุ -
ธัญญวรัชญ์ 45 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและมีโชค
รัฐไทย 35 รัด-ทัย Rat Thai หญิง -
รัชญาภรณ์ 34 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
ชวัลย์รัตย์ 63 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
จันทรัศม์ 45 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
กุลรัตน์ 33 กุ-ละ-รัด Ku La Rat หญิง ดวงแก้วแห่งสกุลวงศ์
รัตน์ธิพงษ์ 56 รัด-ทิ-พง Rat Thi Phong ชาย -
ณัฐนิภารัตน์ 54 นัด-นิ-พา-รัด Nat Ni Pha Rat หญิง ดวงแก้วอันสุขสว่างและรอบรู้
สีดารัตน์ 41 สี-ดา-รัด Si Da Rat หญิง -
มุกดารัตน์ 34 มุก-ดา-รัด Muk Da Rat หญิง ไข่มุก
วนารัตน์ 37 วะ-นา-รัด Wa Na Rat หญิง -
พวงรัตน์ 41 พวง-รัด Phuang Rat หญิง พวงแก้วที่ประเสริฐและมีค่า
รัฎสดา 22 รัด-สะ-ดา Rat Sa Da ไม่ระบุ -
ถิรัชชนันท์ 41 ถิ-รัด-ชะ-นัน Thi Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
กิติยารัตน์ 46 กิ-ติ-ยา-รัด Ki Ti Ya Rat หญิง เกียรติที่มีค่ายิ่ง
นัทธรัตน์ 39 นัด-ทะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ -
ไพลินรัตน์ 57 พัย-ลิน-รัด Phai Lin Rat หญิง -