บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รตตณภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รตตณภัค
ชื่อ รตตณภัค ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ตะ-นะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Ta Na Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รตตณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รตตณภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รตตณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รตตณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชรากร 20 รัด-ชะ-รา-กอน Rat Cha Ra Kon ชาย -
ศุภารัตน์ 35 สุ-พา-รัด Su Pha Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
สดารัตน์ 34 สะ-ดา-รัด Sa Da Rat หญิง -
ตะวันรัตน์ 47 ตะ-วัน-รัด Ta Wan Rat ไม่ระบุ ดวงอาทิตย์ที่มีค่าดุจแก้ว
รัฐกิจ 28 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ไม่ระบุ -
ณัฐวรัฐ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
กานต์กนีย์รัตน์ 74 กาน-กะ-นี-รัด Kan Ka Ni Rat ไม่ระบุ -
งัลยารัตน์ 46 งัน-ยา-รัด Ngan Ya Rat หญิง -
ชนม์จรัส 42 ชน-จะ-หรัด Chon Cha Rat หญิง ผู้มีชีวิตรุ่งเรือง
งามศิรัฏฐ์สร 65 งาม-สิ-รัด-สอน Ngam Si Rat Son หญิง ศรที่งดงามและมั่นคงสูงสุด
รัชต์พัณณิน 53 รัด-พัน-นิน Rat Phan Nin ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณดีและมีเงิน
ดรณีรัตน์ 42 ดะ-ระ-นี-รัด Da Ra Ni Rat หญิง -
สหรัฐ 29 สะ-หะ-รัด Sa Ha Rat ชาย อเมริกา
สิริรัศมิ์ 52 สิ-หริ-รัด Siri Rat หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
ธนาปรัชญ์ 35 ทะ-นา-ปะ-รัด Tha Na Pa Rat ชาย ผู้มีความรู้ทางทรัพย์เป็นอย่างมาก
เดือนรัตน์ 46 เดือน-รัด Duean Rat หญิง -
ทุมรัชนี 29 ทุม-รัด-ชะ-นี Thum Rat Cha Ni หญิง -
นิพรรัตน์ 46 นิ-พอน-รัด Ni Phon Rat หญิง ดังได้รับดวงแก้ว
อธิรัตน์ 39 อะ-ทิ-รัด A Thi Rat ชาย -
กวินรัตน์ 41 กะ-วิน-รัด Ka Win Rat หญิง ดวงแก้วที่ดี
ดำรัส 17 ดัม-หรัด Dam Rat ชาย -
รัชนีพร 34 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง ราตรีแห่งผุู้นำสุขมาให้, เวลากลางคืนอันประเสิรฐ
จงรัตน์ 33 จง-รัด Chong Rat ไม่ระบุ -
ปรัชรัฐ 29 ปรัด-รัด Prat Rat ไม่ระบุ -
ริตีรัตน์ 43 ริ-ตี-รัด Ri Ti Rat หญิง -
รัฐสาสน์ 46 รัด-ทะ-สาด Rat Tha Sat ชาย -
ชนัชญ์ลัทธมนต์ 63 ชะ-นัด-รัด-ทะ-มน Cha Nat Rat Tha Mon หญิง นักปราชญ์ผู้มาพร้อมกับเวทมนตร์
รัชนู 17 รัด-ชะ-นู Rat Cha Nu หญิง -
จีรัตติกานต์ 50 จี-รัด-ติ-กาน Chi Rat Ti Kan หญิง -
จันทรัฐ 33 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat ไม่ระบุ ประเทศและดวงจันทร์
ชญาณ์รัชช์ 42 ชะ-ยา-รัด-ชะ Cha Ya Rat Cha หญิง ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
ธัญญารัตน 33 ทัน-ยา-รัด-ตะ-นะ Than Ya Rat Ta Na หญิง -
สิรินทร์วรัช 54 สิ-ริน-วะ-รัด Si Rin Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐสุด
รัตติกานต์ 37 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan หญิง เวลาอันเป็นที่รัก
รัตนโกศ 28 รัด-ตะ-นะ-โกด Rat Ta Na Kot ชาย คลังเพชรพลอย
สนธิรัตน์ 45 สน-ทิ-รัด Son Thi Rat หญิง -
ณีรัตน์ 37 นี-รัด Ni Rat หญิง -
กานรัตน์ 32 กาน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ -
รัตณรงค์ 35 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ไม่ระบุ -
สอาดรัตน์ 40 สะ-อาด-รัด Sa At Rat หญิง -