บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รชลัลน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รชลัลน์
ชื่อ รชลัลน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-ชะ-ลัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Cha Lan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิรพันธุ์ 45 จิ-ระ-พัน Chi Ra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายมั่นคง
รุ่งระพี 31 รุ่ง-ระ-พี Rung Ra Phi หญิง ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รุ่งรดิศ 24 รุ่ง-ระ-ดิด Rung Ra Dit ชาย ผู้รุ่งเรือง, ผู้รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ
ประวีนา 29 ประ-วี-นา Pra Wi Na หญิง นักปราชญ์, ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ
ประวีณ 28 ประ-วีน Pra Win ชาย นักปราชญ์, ชำนาญ
จีระภัทร 31 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐตลอดกาล
ภรณีนิภา 28 พะ-ระ-นี-นิ-พา-หะ Pha Ra Ni Ni Pha Ha หญิง แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี, เสมือนดาวภรณี
ศรีระพันธ์ 56 สี-ระ-พัน Si Ra Phan ชาย -
สุระจิน 31 สุ-ระ-จิน Su Ra Chin หญิง -
ธรณศร 24 ทะ-ระ-นะ-สอน Tha Ra Na Son หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่
รติพงษ์ 34 ระ-ติ-พง Ra Ti Phong ชาย -
ประเจตน์ 35 ประ-เจ Pra Che ชาย -
บุญประเสิรฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet ชาย -
ประหลาด 23 ประ-หลาด Pra Lat หญิง -
สุระพี 31 สุ-ระ-พี Su Ra Phi หญิง -
ศิริประภา 31 สิ-หริ-ประ-พา Si Ri Pra Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันงดงาม
รชญ์กฤต 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
จิรฐิตา 31 จิ-ระ-ถิ-ตา Chi Ra Thi Ta ไม่ระบุ ตั้งมั่นอย่างถาวร
นิรวิฆน 31 นิ-ระ-วิ-คน Ni Ra Wi Khon หญิง ไม่มีติดขัด
ระแนง 17 ระ-แนง Ra Naeng ชาย -
บุรพล 21 บุ-ระ-พน Bu Ra Phon ชาย มีกำลังเข้มแข็งหรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
จิรมาศ 27 จิ-ระ-มาด Chi Ra Mat ไม่ระบุ -
จิตรประไพ 44 จิด-ประ-พัย Chit Pra Phai หญิง -
ประจร 20 ประ-จอน Pra Chon หญิง -
อรวีณ์ 37 ออ-ระ-วี O Ra Wi ไม่ระบุ -
วีระวุท 29 วี-ระ-วุด Wi Ra Wut ไม่ระบุ เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
รพีพร 31 ระ-พี-พอน Ra Phi Phon หญิง ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ประกาศรี 30 ประ-กาด-รี Pra Kat Ri ไม่ระบุ -
พัชรศรี 36 พัด-ชะ-ระ-สี Phat Cha Ra Si หญิง -
สุรอนงค์ 38 สุ-ระ-อะ-นง Su Ra A Nong หญิง นางฟ้า
นิรวร 23 นิ-ระ-วอน Ni Ra Won หญิง -
เธียรกฤษณ์ 45 เทีย-ระ-กิด Thia Ra Kit ชาย นักปราชญ์ของพระกฤษณะ
ประสุตา 22 ประ-สุ-ตา Pra Su Ta หญิง ขยัน
ฟ้ากระจ่าง 30 ฟ้า-กระ-จ่าง Fa Kra Chang ไม่ระบุ ท้องฟ้าที่สดใส
รจิตพิชญ์ 44 ระ-จิต-พิด Ra Chit Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิระวัชร 34 จิ-ระ-วัด Chi Ra Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญอย่างมั่นคง
จีระเปรม 34 จี-ระ-เปรม Chi Ra Prem ไม่ระบุ -
จันประภา 27 จัน-ประ-พา Chan Pra Pha หญิง แสงจันทร์
รวิพร 26 ระ-วิ-พอน Ra Wi Phon หญิง ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ประเด็น 26 ประ-เด็น Pra Den ชาย -