บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รชลัลน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รชลัลน์
ชื่อ รชลัลน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-ชะ-ลัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Cha Lan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชลัลน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รชลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประวร 20 ประ-วอน Pra Won ชาย -
พุฒิมร 25 พุด-ทิ-มอ-ระ Phut Thi Mo Ra ชาย -
นรพิชย์ 40 นอ-ระ-พิด No Ra Phit ชาย คนผู้เป็นปราชญ์
ลภัทรดา 18 ละ-พัด-ทะ-ระ-ดา La Phat Tha Ra Da ไม่ระบุ ยินดีแล้วในทรัพย์
กรดา 7 กอ-ระ-ดา-กอน-ระ-ดา Ko Ra Da Kon Ra Da หญิง ให้จากมือ
จีรพา 26 จี-ระ-พา Chi Ra Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
ประมาณ 21 ประ-มาน Pra Man ชาย -
ฐิระนันท์ 45 ถิ-ระ-นัน Thi Ra Nan หญิง ความยินดีในความมั่นคง
สรสงคราม 34 สอ-ระ-สง-คราม So Ra Song Khram ไม่ระบุ -
สุรพิชญา 31 สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา Su Ra Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ประเกียรติ์ 48 ประ-เกียด Pra Kiat ไม่ระบุ -
นรวร 19 นอ-ระ-วอน No Ra Won ชาย คนผู้ประเสริฐ
ปารเมศวร์ 40 ปา-ระ-เมด Pa Ra Met ชาย บารมี
อุรริษา 24 อุ-ระ-ริ-สา U Ra Ri Sa หญิง อ้อมอกพระอิศวร
ประจักรา 26 ประ-จัก-รา Pra Chak Ra ชาย -
ภริมรตา 22 พริม-ระ-ตา Phrim Ra Ta หญิง ผู้มีความสุขและความพอใจ
วาระณี 27 วา-ระ-นี Wa Ra Ni ไม่ระบุ -
ถิรจิต 22 ถิ-ระ-จิด Thi Ra Chit หญิง จิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว
ประกริช 21 ประ-กริด Pra Krit ไม่ระบุ ทำ, มาก
รชยา 15 ระ-ชะ-ยา Ra Cha Ya หญิง ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
พีระญา 28 พี-ระ-ยา Phi Ra Ya ไม่ระบุ ความเพียร
กีรติ์นิบุณ 45 กี-ระ-นิ-บุน Ki Ra Ni Bun หญิง ผู้มีฝีมือและชื่อเสียง
พีรธร 27 พี-ระ-ทอน Phi Ra Thon ไม่ระบุ -
กัญญ์อรรพี 51 กัน-ยะ-อัน-ระ-พี Kan Ya An Ra Phi หญิง ความงามดังพระอาทิตย์ของหญิงสาว
ศรกฤษณ์ 31 สอ-ระ-กริด So Ra Krit ชาย แกล้วกล้าและแหลมคม
กิรวรา 20 กิ-ระ-วะ-รา Ki Ra Wa Ra ไม่ระบุ เล่าลือว่าเจริญ
จีระวุฒิ 35 จี-ระ-วุด Chi Ra Wut ชาย ผู้มีภูมิรู้อย่างมั่นคง
ธีระสิทธิ์ 48 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
ภัครวดี 27 พัก-คะ-ระ-วะ-ดี Phak Kha Ra Wa Di หญิง -
พิมพรรณ์ 47 พิม-พัน-ระ Phim Phan Ra ไม่ระบุ -
วัชรวีร์ 42 วัด-ชะ-ระ-วี Wat Cha Ra Wi ชาย กล้าแข็งเหมือนเพชร
ระพึง 23 ระ-พึง Ra Phueng ไม่ระบุ -
ดอกกระถิน 27 ดอก-กระ-ถิน Dok Kra Thin หญิง -
วรพลน์ 38 วอ-ระ-พน Wo Ra Phon ชาย มีกำลังอันประเสริฐมีพลังอันประเสริฐ
จิรสิน 30 จิ-ระ-สิน Chi Ra Sin ชาย มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
ลีซาสาเระ 39 ลี-ซา-สา-เระ Li Sa Sa Re ไม่ระบุ -
อจิราภาล์ 38 อะ-จิ-ระ-พา A Chi Ra Pha หญิง ฟ้าแลบ
โศรวิทย์ 43 โส-ระ-วิด So Ra Wit ชาย กล้าหาญ
เอกประสิทธิ์ 48 เอก-ประ-สิด Ek Pra Sit ไม่ระบุ -
ศิรดา 17 สิ-ระ-ดา Si Ra Da ชาย ความเป็นยอด