บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รชทศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รชทศ
ชื่อ รชทศ ความหมาย แปลว่า ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-ชะ-ทด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Cha Thot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชทศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รชทศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชทศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชทศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ รชทศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รชทศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชทศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รชทศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชทศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รชทศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชทศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รชทศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิระโชติ 31 วิ-ระ-โชด Wi Ra Chot ชาย -
วีระโชค 31 วี-ระ-โชก Wi Ra Chok ชาย -
วีรสักดิ์ 43 วี-ระ-สัก Wi Ra Sak ไม่ระบุ ผู้มีความกล้าหาญและอำนาจ
สุประภาวี 33 สุ-ประ-พา-วี Su Pra Pha Wi ไม่ระบุ มีอำนาจในทางที่ดีงาม
ธีรนัย 32 ที-ระ-นัย Thi Ra Nai ชาย นโยบายของนักปราชญ์, การแนะนำของนักปราชญ์
ยวร 18 ยะ-วะ-ระ Ya Wa Ra หญิง -
ภีรวัชร 28 พี-ระ-วัด Phi Ra Wat ไม่ระบุ ความเจริญของผู้กล้า
พรประสิทธิ์ 51 พอน-ประ-สิด Phon Pra Sit หญิง -
ศศิรภัสสร 45 สะ-สิ-ระ-พัด-สอน Sa Si Ra Phat Son หญิง -
พงษ์ประเสริฐ 59 พง-ประ-เสิด Phong Pra Soet ชาย ตระกูลอันประเสริฐ
ประนอมชัย 40 ประ-นอม-ชัย Pra Nom Chai ชาย -
จิตรทิวัท 33 จิด-ระ-ทิ-วัด Chit Ra Thi Wat ไม่ระบุ มีความสำเร็จอันงดงามยิ่ง
วรวรรณี 36 วอ-ระ-วัน-นี Wo Ra Wan Ni หญิง -
ประณี 22 ประ-นี Pra Ni หญิง -
สุรวัฎ 27 สุ-ระ-วัด Su Ra Wat ไม่ระบุ ผู้มีความกล้าหาญ
ภัทรภาม 17 พัด-ทะ-ระ-พาม Phat Tha Ra Pham ไม่ระบุ -
ระยง 18 ระ-ยง Ra Yong ชาย -
ธีรนันท์ 39 ที-ระ-นัน Thi Ra Nan ชาย นักปราชญ์ผู้ร่าเริง
ตารเกศ 18 ตา-ระ-เกด Ta Ra Ket หญิง พระจันทร์
ธเนตร 18 ทะ-เน-ตะ-ระ Tha Ne Ta Ra ชาย -
พัทรนันท์ 41 พัด-ทระ-นัน Phat Sa Nan ชาย -
ศรวณี 29 สะ-ระ-วะ-นี Sa Ra Wa Ni ไม่ระบุ คำพูดที่เฉียบแหลม, คำพูดที่แหลมคม
ประยวด 25 ประ-ยวด Pra Yuat หญิง -
วงษ์พระจันทร์ 66 วง-พระ-จัน Wong Phra Chan หญิง ผู้มีเชื้อสายของพระจันทร์
จีรนัย 34 จี-ระ-นัย Chi Ra Nai ไม่ระบุ -
พิมรทา 23 พิม-ระ-ทา Phim Ra Tha หญิง การต่อสู้
สุรพาภรณ์ 40 สุ-ระ-พา-พอน Su Ra Pha Phon หญิง -
เจียระนัย 48 เจีย-ระ-นัย Chia Ra Nai หญิง ของดีที่สุด
สิรภพ 24 สิ-ระ-พบ Si Ra Phop ชาย เป็นยอดในโลกหรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
มนตรกฤต 22 มน-ตระ-กก-ริด Mon Tra Kok Rit ชาย ที่ปรึกษา
ณัฏฐอุรวี 51 นัด-ถะ-อุ-ระ-วี Nat Tha U Ra Wi หญิง แผ่นดินนักปราชญ์
ประเจือบ 33 ประ-เจือบ Pra Chueap หญิง -
กีรติกานต์ 38 กี-ระ-ติ-กาน Ki Ra Ti Kan หญิง มีเกียรติประดุจทองคำ
ภัทรวิทย์ 38 พัด-ทะ-ระ-วิด Phat Tha Ra Wit ไม่ระบุ -
ระนึก 19 ระ-นึก Ra Nuek ชาย -
ธีระวุธ 30 ที-ระ-วุด Thi Ra Wut ชาย ความเจริญของปราชญ์
เนตรสุทธิ์ 40 เตด-ตระ-สุด Tet Tra Sut ชาย นำไปสู่ความหมดจด
วชิรยา 25 วะ-ชิ-ระ-ยา Wa Chi Ra Ya หญิง มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
โศรณะ 24 โส-ระ-นะ So Ra Na หญิง -
ปรภต 10 ปะ-ระ-พด Pa Ra Phot ชาย นกดุเหว่า