บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รชตฤณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รชตฤณ
ชื่อ รชตฤณ ความหมาย แปลว่า หญ้าแห่งราชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ระ-ชะ-ติน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ra Cha Tin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชตฤณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รชตฤณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชตฤณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชตฤณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 47
หมายเลข 47 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ รชตฤณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รชตฤณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชตฤณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รชตฤณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชตฤณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รชตฤณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชตฤณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รชตฤณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จีระยุทธ 35 จี-ระ-ยุด Chi Ra Yut ไม่ระบุ รบที่ยาวนาน
รภีพัฒน์ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
ประสาทพร 31 ประ-สาด-พอน Pra Sat Phon หญิง -
ประหลอด 28 ประ-หลอด Pra Lot หญิง -
มรดก 11 มอ-ระ-ดก Mo Ra Dok ชาย -
ปรเมษ 17 ปอ-ระ-เมด Po Ra Met ไม่ระบุ -
วีระพันธ์ 51 วี-ระ-พัน Wi Ra Phan ชาย -
ประวัติศรี 45 ประ-วัด-สี Pra Wat Si หญิง -
จีรญา 22 จี-ระ-ยา Chi Ra Ya หญิง -
ภัครพร 25 พัก-คะ-ระ-พอน Phak Kha Ra Phon ไม่ระบุ -
ธีรเกียรติ 44 ที-ระ-เกียด Thi Ra Kiat ชาย -
พัชรภรณ์ 37 พัด-ชะ-ระ-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง ประเสริฐดุจดังทรัพย์
สรวุฒิ 25 สอ-ระ-วุด So Ra Wut ชาย -
มิตรอุทัย 36 มิด-ตระ-อุ-ทัย Mit Tra U Thai ชาย เพื่อน, พระอาทิตย์
วรวัลน์ 40 วอ-ระ-วัน Wo Ra Wan ชาย ว่าผิวพรรณประเสริฐ
ถิรชนม์ 30 ถิ-ระ-ชน Thi Ra Chon ชาย ผู้มีอายุยืน
พรรณ์ 30 พัน-ระ Phan Ra ชาย -
ธีรสันต์ 43 ที-ระ-สัน Thi Ra San ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้สงบเสงี่ยม
วัชรกร 21 วัด-ชะ-ระ-กอน Wat Cha Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความเจริญ
อรชร 16 ออ-ระ-ชอน O Ra Chon หญิง -
จีรวรรร 35 จี-ระ-วอน-รน Chi Ra Won Ron ไม่ระบุ -
เศวตฉัท 28 สะ-เวด-ตระ-ฉัด Sa Wet Tra Chat ชาย ผู้มีปีกขาว
กระถิน 19 กระ-ถิน Kra Thin หญิง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
อคร 14 อะ-คะ-ระ A Kha Ra ชาย -
ประวิทย์ 38 ประ-วิด Pra Wit ชาย ความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ประสมฤทธิ์ 41 ประ-สม-ริด Pra Som Rit ชาย -
จันทรจรรยพร 54 จัน-ทะ-ระ-จัน-ยะ-พอน Chan Tha Ra Chan Ya Phon หญิง ผู้มีกริยาประเสริฐและนุ่มนวลดุจดวงจันทร์
ประสพผล 39 ประ-สบ-ผน Pra Sop Phon ชาย -
ประคช 16 ประ-คด-ชะ Pra Khot Cha ชาย -
ประดินันทน์ 44 ประ-ดิ-นัน Pra Di Nan ชาย ต้อนรับ
บูรณประภา 25 บู-ระ-นะ-ประ-พา Bu Ra Na Pra Pha หญิง แสงจันทร์เพ็ญ
ประเชิญ 22 ประ-เชิน Pra Choen ชาย -
ฐณัฐรษา 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
กิรณา 15 กิ-ระ-นา Ki Ra Na หญิง รัศมีเรืองรอง
จิระวิวิทย์ 56 จิ-ระ-วิ-วิด Chi Ra Wi Wit ชาย ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน
อรวรรณ์ 38 ออ-ระ-วัน O Ra Wan หญิง หญิงสาวผู้ที่มีผิวงาม
ลิลญ์รยา 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
ศิระพล 33 สิ-ระ-พน Si Ra Phon ไม่ระบุ -
วัชรกันย์ 43 วัด-ชะ-ระ-กัน Wat Cha Ra Kan ไม่ระบุ สตรีผู้เป็นดุจเพชร
ประกฤติ 19 ประ-กริด Pra Krit ชาย ทำ, มาก