บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รชญ์ชนินท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รชญ์ชนินท์
ชื่อ รชญ์ชนินท์ ความหมาย แปลว่า ราชาผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน. เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รด-ชะ-นิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rot Cha Nin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชญ์ชนินท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รชญ์ชนินท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชญ์ชนินท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รชญ์ชนินท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ รชญ์ชนินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รชญ์ชนินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชญ์ชนินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รชญ์ชนินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชญ์ชนินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รชญ์ชนินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รชญ์ชนินท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รชญ์ชนินท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ระวินท์นิภา 44 ระ-วิ่น-นิ-พา Ra Win Ni Pha หญิง -
จิรฉัส 30 จิ-ระ-ฉัด Chi Ra Chat หญิง เป็นร่มเงาตลอดกาล
วรพรรณ 31 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผิวพรรณมีประกาย
มุกรวี 24 มุก-ระ-วี Muk Ra Wi หญิง -
นพรดา 19 นบ-พะ-ระ-ดา Nop Pha Ra Da หญิง ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ, ผู้มีความสุขอยู่เรื่อยๆ
กิรนา 15 กิ-ระ-นา Ki Ra Na ไม่ระบุ รัศมีเรืองรอง
เพ็ญประภา 34 เพ็น-ประ-พา Phen Pra Pha หญิง แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
วีรนา 23 วี-ระ-นา Wi Ra Na หญิง ชื่อพระประชาบดี
จิระพงษ์ 41 จิ-ระ-พง Chi Ra Phong หญิง เชื้อสายอันยั่งยืน
สุรวิต 25 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย -
ดาวรดา 14 ดาว-ระ-ดา Dao Ra Da หญิง -
พระอบ 24 พระ-อบ Phra Op ชาย -
สุธีรพล 37 สุ-ที-ระ-พน Su Thi Ra Phon ชาย -
กรณีย์ 34 กอ-ระ-นี Ko Ra Ni ไม่ระบุ กิจ หน้าที่ สิ่งที่ควรกระทำ
ประยูรชัย 38 ประ-ยูน-ชัย Pra Yun Chai ชาย -
อรพร 22 ออ-ระ-พอน O Ra Phon หญิง -
ชาติ์รดา 25 ชา-ระ-ดา Cha Ra Da ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความยินดี
ตีรถา 16 ตี-ระ-ถา Ti Ra Tha หญิง ข้าราชสำนัก
จัษรพงศ์ 44 จัด-ระ-พง Chat Ra Phong ชาย -
สุรเชษบ์ 31 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
พินิตร 28 พิ-นิ-ตะ-ระ Phi Ni Ta Ra ชาย -
วีรวัฒน์ 44 วี-ระ-วัด Wi Ra Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความกล้า
จิรรัตน์ 39 จิ-ระ-รัด Chi Ra Rat ไม่ระบุ มีค่าตลอดกาล
ประภาศิริ 31 ประ-พา-สิ-หริ Pra Pha Si Ri หญิง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
วรศร 21 วอ-ระ-สอน Wo Ra Son ไม่ระบุ ที่พึ่งอันประเสริฐ
ประไพรี 38 ประ-พัย-รี Pra Phai Ri ไม่ระบุ -
สารนิจ 27 สา-ระ-นิด Sa Ra Nit หญิง มีสาระเนืองนิตย์, มีสิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอ
ประเดช 15 ประ-เดด Pra Det ชาย -
ประดิษฐ์ภัท 43 ประ-ดิด-พัด Pra Dit Phat ชาย -
จิรกาล 22 จิ-ระ-กาน Chi Ra Kan ชาย ยั่งยืนตลอดไป
ระวิง 20 ระ-วิง Ra Wing ชาย -
วชิรพล 30 วะ-ชิ-ระ-พน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังแข็งแกร่ง
เพ็ญประไพ 49 เพ็น-ประ-พัย Phen Pra Phai หญิง -
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง -
อภิรดร 20 อะ-พิ-ระ-ดอน A Phi Ra Don ไม่ระบุ -
เธียรประภา 37 เทียน-ประ-พา Thian Pra Pha หญิง -
ประทน 16 ประ-ทน Pra Thon ชาย -
สุพักตรทวี 42 สุ-พัก-ตะ-ระ-ทะ-วี Su Phak Ta Ra Tha Wi ไม่ระบุ -
การเวก 15 กา-ระ-เวก Ka Ra Wek หญิง -
ศาสตรวิท 33 สาด-ตระ-วิด Sat Tra Wit ชาย คงแก่เรียน