บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยุพาปภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยุพาปภัสร์
ชื่อ ยุพาปภัสร์ ความหมาย แปลว่า สาวสวยผู้รุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยุ-พา-ปะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yu Pha Pa Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุพาปภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยุพาปภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุพาปภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุพาปภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ยุพาปภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยุพาปภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุพาปภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยุพาปภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุพาปภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ยุพาปภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุพาปภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยุพาปภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คุณายุทธ 25 คุ-นา-ยุด Khu Na Yut ไม่ระบุ รบด้วยความดี
วัลยุดา 27 วัน-ยุ-ดา Wan Yu Da หญิง -
ยุทธวีร์ 40 ยุด-ทะ-วี Yut Tha Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการรบ
ยุพาศรี 36 ยุ-พา-สี Yu Pha Si หญิง -
หยุ่น 20 หยุ่น Yun หญิง -
ประยุธ 23 ประ-ยุด Pra Yut ชาย การสู้รบ
ยุเพียร 38 ยุ-เพียน Yu Phian ไม่ระบุ -
ชยายุธ 24 ชะ-ยา-ยุด Cha Ya Yut ชาย ผู้มีอาวุธแห่งชัยชนะ
ณิยุทร 23 นิ-ยุ-ทอน Ni Yu Thon ชาย -
ยุคลธร 27 ยุ-คน-ทอน Yu Khon Thon หญิง ชื่อภูเขาทิวเขาหนึ่งซึ่งล้อมภูเขาพระสุเมรุ
ยุทธพล 28 ยุด-พน Yut Phon ชาย ทหาร, กำลังรบ
สิริยุพน 41 สิ-หริ-ยุ-พน Si Ri Yu Phon หญิง มีความหนุ่ม(สาว)อันเป็นมิ่งขวัญ
ยุทธไกร 28 ยุด-ทะ-กรัย Yut Tha Krai ชาย เก่งในการรบ
จิรายุค 28 จิ-รา-ยุก Chi Ra Yuk ไม่ระบุ -
อธิยุต 26 อะ-ทิ-ยุด A Thi Yut ชาย ขวนขวายยิ่ง, หรือขยันขันแข็งยิ่ง
ยุธชัย 27 ยุด-ชัย Yut Chai ชาย ผู้ชนะในการต่อสู้
เจนยุทธ 27 เจน-ยุด Chen Yut ไม่ระบุ -
สัจยุกติ์ 43 สัด-จะ-ยุก Sat Cha Yuk ชาย พูดตรงความจริง
ยุธิมา 23 ยุ-ทิ-มา Yu Thi Ma ไม่ระบุ -
ยุพินรัตน์ 51 ยุ-พิน-รัด Yu Phin Rat หญิง -
ยุทธนัย 31 ยุด-ทะ-นัย Yut Tha Nai ชาย -
วยุลี 28 วะ-ยุ-ลี Wa Yu Li หญิง -
ประยุค 23 ประ-ยุก Pra Yuk ชาย -
ยุพันธ์ 39 ยุ-พัน Yu Phan หญิง ความผูกพันจากการผูกมัด
สดายุ 18 สะ-ดา-ยุ Sa Da Yu ชาย ชื่อพญานก
ทยุติ 17 ทะ-ยุด Tha Yut ชาย ความเรืองรองโชติช่วงเกียรติภูมิ
จิตรายุส์ 43 จิด-ตรา-ยุ Chit Tra Yu ไม่ระบุ ชีวิตที่งดงาม, มีชีวิตที่ดี
ทิพย์ยุภา 41 ทิบ-ยุ-พา Thip Yu Pha หญิง ผู้ส่งเสริมแสงสว่างของเทวดา
ยุพิณ 26 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
อชรายุ 22 อะ-ชะ-รา-ยุ A Cha Ra Yu ชาย อายุยืน, ไม่แก่
อภิยุต 23 อะ-พิ-ยุด A Phi Yut ชาย ประกอบยิ่ง
ยุวภรณ์ 34 ยุ-วะ-พอน Yu Wa Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนผู้อ่อนไว
ทิทยุ 15 ทิด-ทะ-ยุ Thit Tha Yu ชาย ท้องฟ้าสวรรค์
เปรมยุดา 24 เปรม-ยุ-ดา Prem Yu Da หญิง ผู้ประกอบด้วยความรัก
ยุทธศร 25 ยุด-สอน Yut Son ไม่ระบุ ศรที่ใช้ในการรบ
ชยุตรา 19 ชะ-ยุด-ตรา Cha Yut Tra หญิง มีชัยชนะอันประเสริฐกว่า
ยุพเยา 28 ยุบ-พะ-เยา Yup Pha Yao หญิง -
ยุทธ์ชวินทร์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุกตกรรม 27 ยุก-ตะ-กัม Yuk Ta Kam ชาย เหมาะความมุ่งหมาย
ยุทธนากร 25 ยุด-ทะ-นา-กอน Yut Tha Na Kon ชาย ผู้ทำการรบ