บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยุทธศักดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยุทธศักดิ์
ชื่อ ยุทธศักดิ์ ความหมาย แปลว่า อำนาจในการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยุด-ทะ-สัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yut Tha Sak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยุทธศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธศักดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธศักดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ยุทธศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยุทธศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยุทธศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยุทธศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ถิรยุทธ์ 32 ถิ-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย มีการสู้รบอันมั่นคง
ธนายุทธ 24 ทะ-นา-ยุด Tha Na Yut ชาย ขวนขวายในทรัพย์
จิรายุต 27 จิ-รา-ยุด Chi Ra Yut ไม่ระบุ การรบที่มั่นคง
ปณายุธ 21 ปะ-นา-ยุด Pa Na Yut ไม่ระบุ มีทรัพย์เป็นอาวุธ
อายุธ 20 อา-ยุด A Yut ชาย อาวุธ, เครื่องรบ
ยุทธศิล 31 ยุด-ทะ-สิน Yut Tha Sin ชาย -
ยุทธปทิต 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
สุธายุทธ 27 สุ-ทา-ยุด Su Tha Yut ไม่ระบุ -
ยุทธิ์ศักดิ์ 53 ยุด-สัก Yut Sak ชาย อำนาจในการรบ
ประยุทธิ์ 37 ประ-ยุด Pra Yut ชาย การสู้รบ
จีรายุทธ 32 จี-รา-ยุด Chi Ra Yut ชาย ผู้มีอายุยืน
สายุทธ 22 สา-ยุด Sa Yut ชาย -
จิระยุทธิ์ 45 จิ-ระ-ยุด Chi Ra Yut ชาย การรบที่ยาวนาน
ยุทธ์ชยันต์ 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ศักดิ์ประยุทธ 50 สัก-ประ-ยุด Sak Pra Yut ชาย ผู้ที่กระทำการรบด้วยความสามารถ
ยุทธพิชัย 40 ยุด-พิ-ชัย Yut Phi Chai ชาย รบชนะ
สาหยุด 23 สา-หยุด Sa Yut หญิง -
พีรยุทธ 33 พี-ระ-ยุด Phi Ra Yut ชาย การรบของผู้กล้า
อภิยุธ 24 อะ-พิ-ยุด A Phi Yut ชาย ต่อสู้มานะพยายามปรารถนา
ยุธยา 22 ยุด-ยา Yut Ya ชาย สู้ได้, เอาชนะได้
วระยุทธ 28 วะ-ระ-ยุด Wa Ra Yut ไม่ระบุ -
ยุท 10 ยุด Yut ชาย สงคราม การรบพุ่ง
ชยุตรา 19 ชะ-ยุด-ตรา Cha Yut Tra หญิง มีชัยชนะอันประเสริฐกว่า
คุณายุทธ 25 คุ-นา-ยุด Khu Na Yut ไม่ระบุ รบด้วยความดี
วีระยุทธิ์ 48 วี-ระ-ยุด Wi Ra Yut ชาย นักรบผู้กล้า
ศรายุธ 25 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ดลยุทธ์ 30 ดน-ละ-ยุด Don La Yut ชาย การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
เรืองยุทธ 35 เรือง-ยุด Rueang Yut ไม่ระบุ -
เอกยุทธ 23 เอก-ยุด Ek Yut ชาย -
ชนะยุทธ์ 34 ชะ-นะ-ยุด Cha Na Yut ไม่ระบุ มีชัยชนะในการรบ
อายุดดิน 27 อา-ยุด-ดิน A Yut Din ชาย -
คฑายุธ 21 คะ-ทา-ยุด Kha Tha Yut ชาย การรบด้วยคฑา
ยุทธรงค์ 33 ยุด-ทะ-รง Yut Tha Rong ชาย สนามรบ
อชิรยุตม์ 42 อะ-ชิ-ระ-ยุด A Chi Ra Yut ชาย -
ชาญยุทธ์ 30 ชาน-ยุด Chan Yut ไม่ระบุ ผู้ชำนาญการรบ
คฑายุทธ 22 คะ-ทา-ยุด Kha Tha Yut ไม่ระบุ การรบด้วยคฑา
วรายุส 27 วะ-รา-ยุด Wa Ra Yut ชาย ผู้มีอายุอันประเสริฐ
ยุทธกิจ 25 ยุด-ทะ-กิด Yut Tha Kit ชาย -
ยุทธภูมิ 26 ยุด-ทะ-พูม Yut Tha Phum ชาย สนามรบ
ณรงค์ยุทธ์ 47 นะ-รง-ยุด Na Rong Yut ชาย -