บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยุทธปทิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยุทธปทิต
ชื่อ ยุทธปทิต ความหมาย แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยุด-ปะ-ทิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yut Pa Thit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพชรายุทธ 31 เพ็ด-ชะ-รา-ยุด Phet Cha Ra Yut ไม่ระบุ -
คฑายุธ 21 คะ-ทา-ยุด Kha Tha Yut ชาย การรบด้วยคฑา
สดายุทธ 23 สะ-ดา-ยุด Sa Da Yut ไม่ระบุ -
พิชญุตน์ 36 พิ-ชะ-ยุด Phi Cha Yut หญิง -
ยงค์ยุทธ์ 46 ยง-ยุด Yong Yut ชาย การรบอย่างกล้าหาญ
สรายุส 28 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ไม่ระบุ ผู้มีอาวุธคือลูกศร
สายยุทธ 30 สาย-ยุด Sai Yut หญิง -
ยุทธชนะ 25 ยุด-ทะ-ชะ-นะ Yut Tha Cha Na ไม่ระบุ -
เกศรายุทธ 29 เกด-รา-ยุด Ket Ra Yut ชาย -
ยุทธวี 27 ยุด-ทะ-วี Yut Tha Wi ไม่ระบุ ผู้กล้าหาญในการรบ
ยุทธนากร 25 ยุด-ทะ-นา-กอน Yut Tha Na Kon ชาย ผู้ทำการรบ
ฐยุทธ 23 ถะ-ยุด Tha Yut ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในการต่อสู้
ชีรยุทธ์ 36 ชี-ระ-ยุด Chi Ra Yut ชาย ผู้ทำการรบด้วยความว่องไว
ชนายุส 24 ชะ-นา-ยุด Cha Na Yut ชาย พลังกำลังแห่งคน
ทองหยุด 24 ทอง-หยุด Thong Yut หญิง -
จิรยุศ 30 จิ-ระ-ยุด Chi Ra Yut ไม่ระบุ การรบที่ยาวนาน
ชยุต 14 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย รุ่งเรือง
อธิยุต 26 อะ-ทิ-ยุด A Thi Yut ชาย ขวนขวายยิ่ง, หรือขยันขันแข็งยิ่ง
จรายุส 27 จะ-รา-ยุด Cha Ra Yut ไม่ระบุ อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
ชยุตพงค์ 37 ชะ-ยุด-พง Cha Yut Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ธีระยุทธ์ 42 ที-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย การต่อสู้ของนักปราชญ์
วัชรายุทธ 31 วัด-ชะ-รา-ยุด Wat Cha Ra Yut ชาย มีสายฟ้าเป็นอาวุธ, ชื่อพระอินทร์ห
นวทยุต 24 นะ-วะ-ทะ-ยุด Na Wa Tha Yut ชาย ผู้สว่างไสวคนใหม่
ยุทธ์โยธิน 48 ยุด-โย-ทิน Yut Yo Thin ไม่ระบุ ทหารผู้ทำการรบ
ยุทธนันท์ 38 ยุด-ทะ-นัน Yut Tha Nan ชาย ผู้ยินดีในการรบ
ชยุตฆ์ 26 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
วีระยุทธ 35 วี-ระ-ยุด Wi Ra Yut ชาย นักรบผู้กล้า
จิรายุศ 31 จิ-รา-ยุด Chi Ra Yut ชาย อายุยืน
ชลยุทธ 22 ชน-ยุด Chon Yut ไม่ระบุ การรบทางน้ำ
สุริยุทธ 30 สุ-ริ-ยุด Su Ri Yut ชาย -
ปณายุธ 21 ปะ-นา-ยุด Pa Na Yut ไม่ระบุ มีทรัพย์เป็นอาวุธ
นัฐยุทธ 32 นัด-ถะ-ยุด Nat Tha Yut ชาย นักรบผู้รอบรู้
ยุทธวัฒนา 33 ยุด-ทะ-วัด-ทะ-นา Yut Tha Wat Tha Na ชาย -
ยุท 10 ยุด Yut ชาย สงคราม การรบพุ่ง
พิทยุตม์ 39 พิด-ทะ-ยุด Phit Tha Yut ชาย ผู้มีความรู้สูงสุด
ยุทธสิทธ์ 39 ยุด-ทะ-สิด Yut Tha Sit ไม่ระบุ -
ประยุธ 23 ประ-ยุด Pra Yut ชาย การสู้รบ
ยุทธ์ชวินทร์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ชาญชัยยุทธ 35 ชาน-ชัย-ยุด Chan Chai Yut ชาย -
จตุรยุทธ 28 จะ-ตุ-ระ-ยุด Cha Tu Ra Yut ชาย -