บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยุทธปทิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยุทธปทิต
ชื่อ ยุทธปทิต ความหมาย แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยุด-ปะ-ทิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yut Pa Thit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยุทธปทิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยุทธปทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยุทธปทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยงยุทธ์ผสม 53 ยง-ยุด-ผะ-สม Yong Yut Pha Som ชาย -
ศรายุทธ์ 35 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย ผู้มีอาวุธคือลูกศร
อายุธ 20 อา-ยุด A Yut ชาย อาวุธ, เครื่องรบ
ธนายุส 26 ทะ-นา-ยุด Tha Na Yut ชาย อำนาจแห่งเงิน
อัษฎายุทธ 34 อัด-สะ-ดา-ยุด At Sa Da Yut ไม่ระบุ -
ยุทธา 15 ยุด-ทา Yut Tha ชาย -
พีรยุทธ์ 42 พี-ระ-ยุด Phi Ra Yut ชาย การรบของผู้กล้า
ยุธชัย 27 ยุด-ชัย Yut Chai ชาย ผู้ชนะในการต่อสู้
ยุทธชาติ 24 ยุด-ชาด Yut Chat ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการต่อสู้
ทยุต 13 ทะ-ยุด Tha Yut ชาย เรืองรอง, รัศมี, สว่างไสว
ธียุทธ์ 34 ที-ยุด Thi Yut ชาย -
ศรายุทธ 26 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย อาวุธคือศร
ยุทธสิทธ์ 39 ยุด-ทะ-สิด Yut Tha Sit ไม่ระบุ -
ฉัตรชัยยุทธ 44 ฉัด-ชัย-ยุด Chat Chai Yut ไม่ระบุ -
ยงค์ยุทธ์ 46 ยง-ยุด Yong Yut ชาย การรบอย่างกล้าหาญ
สดายุทธ์ 32 สะ-ดา-ยุด Sa Da Yut ชาย -
จิรยุทธ 28 จิ-ระ-ยุด Chi Ra Yut ชาย การรบที่ยาวนาน
มะยุสรัน 38 มะ-ยุด-รัน Ma Yut Ran ชาย -
สุรยุทธ 26 สุ-ระ-ยุด Su Ra Yut ชาย นักรบในสงคราม
ภาพิทยุตม์ 41 พา-พิด-ทะ-ยุด Pha Phit Tha Yut ชาย ผู้มีภูมิความรู้เป็นเลิศที่มีความรุ่งเรือง
ชยุท 12 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ยุทธวัฒนา 33 ยุด-ทะ-วัด-ทะ-นา Yut Tha Wat Tha Na ชาย -
ชาญชัยยุทธ 35 ชาน-ชัย-ยุด Chan Chai Yut ชาย -
สายุทธ 22 สา-ยุด Sa Yut ชาย -
ยงค์ยุทธ 37 ยง-ยุด Yong Yut ชาย การรบอย่างกล้าหาญ
ดลยุทธ์ 30 ดน-ละ-ยุด Don La Yut ชาย การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ธีรยุทธ์ 38 ที-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย การต่อสู้ของนักปราชญ์
ชยุตฆ์ 26 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
สุรยุทธิ์ 39 สุ-ระ-ยุด Su Ra Yut ชาย -
ชัยยุทธ 28 ชัย-ยุด Chai Yut ชาย การรบที่มีชัยชนะ
ธนาชยุต 24 ทะ-นา-ชะ-ยุด Tha Na Cha Yut ชาย ผู้มีทรัพย์อันรุ่งเรือง
ยุทธศิลป 33 ยุด-ทะ-สิน Yut Tha Sin ชาย -
ยุทธพล 28 ยุด-พน Yut Phon ชาย ทหาร, กำลังรบ
พีรายุทธ 34 พี-รา-ยุด Phi Ra Yut ไม่ระบุ -
ฐยุทธ 23 ถะ-ยุด Tha Yut ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในการต่อสู้
จักรายุธ 29 จัก-รา-ยุด Chak Ra Yut ไม่ระบุ การรบของพระราม
วิชัยยุทธ์ 47 วิ-ชัย-ยุด Wi Chai Yut ชาย -
ยุทธ์โยธิน 48 ยุด-โย-ทิน Yut Yo Thin ไม่ระบุ ทหารผู้ทำการรบ
อยุทธ์ 29 อะ-ยุด A Yut ชาย ผู้ไม่เคยแพ้
วีระยุทธิ์ 48 วี-ระ-ยุด Wi Ra Yut ชาย นักรบผู้กล้า