บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยศภิธรม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยศภิธรม์
ชื่อ ยศภิธรม์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-พิ-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Phi Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศภิธรม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยศภิธรม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศภิธรม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศภิธรม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ยศภิธรม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยศภิธรม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศภิธรม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยศภิธรม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศภิธรม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยศภิธรม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยศวร 25 ยด-สะ-วอน Yot Sa Won ชาย มียศอันประเสริฐ
เกียรติรัชต์ 51 เกียด-รัด Kiat Rat ชาย เงินที่มีเกียรติ
ยศวรรศน์ 50 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย -
เกียรติธนิน 47 เกียด-ทะ-นิน Kiat Tha Nin ไม่ระบุ คำสรรเสริญในทรัพย์, ผู้มีทรัพย์และมีเกียรติ
พันยศ 32 พัน-ยด Phan Yot ไม่ระบุ -
ยชญ์พิภัช 42 ยด-พิ-พัด Yot Phi Phat ชาย ผู้เอื้อเฟื้อที่น่าบูชา
ยชญ์หทัย 41 ยด-หะ-ทัย Yot Ha Thai หญิง หัวใจที่บูชา
ยชญ์ 23 ยด Yot ไม่ระบุ การบูชาการให้เกียรติ
ยตนา 17 ยด-ตะ-นา Yot Ta Na หญิง พากเพียร
ประเกียรติ์ 48 ประ-เกียด Pra Kiat ไม่ระบุ -
วัชรเกียรติ 45 วัด-ชะ-ระ-เกียด Wat Cha Ra Kiat ชาย ความเจริญด้วยชื่อเสียง
ฉัตรเกียรติ 45 ฉัด-เกียด Chat Kiat ชาย ร่มเงาแห่งเกียรติยศ
ยษภัทร 22 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ไม่ระบุ เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศธกร 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยศปกรณ์ 36 ยด-ปะ-กอน Yot Pa Kon ชาย -
ทรงเกียรติ์ 45 ซง-เกียด Song Kiat ชาย -
ยศยง 25 ยด-ยง Yot Yong ชาย -
เฉลิมเกียรติ์ 60 ฉะ-เหลิม-เกียด Cha Helim Kiat ชาย ผู้ได้รับการยกย่อง
ปริเยศ 27 ปะ-ริ-เยด Pa Ri Yet หญิง ที่รัก
จารุยศ 27 จา-รุ-จา-ยด Cha Ru Cha Yot ชาย ผู้งามสง่าด้วยเกียรติยศน่ายกย่อง
กัลยทรรศ์ 44 กัน-ยด-รน Kan Yot Ron ไม่ระบุ ดูงาม, น่ารัก, สมบูรณ์, ฉลาด
ยศศักดิ์ 41 ยด-สัก Yot Sak ชาย ผู้มีอำนาจและเกียรติคุณ
เกียรติวุฒิ 43 เกียด-วุด Kiat Wut ไม่ระบุ -
ธียศ 26 ที-ยด Thi Yot ชาย มีความรู้เป็นยศ
วยสกร 26 วะ-ยด-สะ-กอน Wa Yot Sa Kon ชาย ที่ให้อายุและความสุขสมบูรณ์
คนึงยศ 31 คะ-นึง-ยด Kha Nueng Yot ไม่ระบุ คิดถึงเกียรติคุณ
เกียรติเดชา 35 เกียด-เด-ชา Kiat De Cha ไม่ระบุ ชื่อเสียงและอำนาจ
ชญตว์ 24 ชะ-ยด Cha Yot ชาย ความฉลาดมีสติปัญญา
ประกอบเกียรติ 48 ประ-กอบ-เกียด Pra Kop Kiat หญิง -
พงษ์ยศ 38 พง-ยด Phong Yot ไม่ระบุ -
ทองยศ 24 ทอง-ยด Thong Yot ชาย -
ครองยศ 31 ครอง-ยด Khrong Yot ชาย รักษาตำแหน่งไว้
เลมียด 29 ละ-เมียด La Miat หญิง -
สุขเกียรติ 39 สุก-เกียด Suk Kiat ชาย -
วิเรียด 32 วิ-เรียด Wi Riat หญิง -
ทองหยด 23 ทอง-หยด Thong Yot ชาย -
ยศปาล 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศนันต์ 41 ยด-สะ-นัน Yot Sa Nan ชาย ยินดีในเกียรติยศ
เกียรติพันธ์ 59 เกียด-พัน Kiat Phan ชาย -
บุญยศ 22 บุน-ยด Bun Yot หญิง -