บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยศจรัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยศจรัส
ชื่อ ยศจรัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-จะ-หรัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Cha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศจรัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยศจรัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศจรัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยศจรัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ยศจรัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ยศจรัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศจรัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยศจรัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศจรัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยศจรัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศจรัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ยศจรัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยศจรัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยศจรัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จรัญยชญ์ 41 จะ-รัน-ยด Cha Ran Yot ชาย ผู้บูชาความรู้ที่มีหนทาง
ฉันทยศ 30 ฉัน-ทะ-ยด Chan Tha Yot ชาย ยศอันเป็นที่น่ายินดี, ยินดีในยศ
เกียรติกาญจน์ 55 เกียด-กาน Kiat Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติดั่งทอง
ธีรเกียรติ 44 ที-ระ-เกียด Thi Ra Kiat ชาย -
พงษ์ยศ 38 พง-ยด Phong Yot ไม่ระบุ -
พูนเกียรติ 44 พูน-เกียด Phun Kiat หญิง -
กันต์เกียรติ 51 กัน-เกียด Kan Kiat ชาย เกียรติอันเป็นที่รัก
สุเนียด 31 สุ-เนียด Su Niat หญิง -
ยงยศ 25 ยง-ยด Yong Yot ชาย มียศยั่งยืนนาน
กฤตยชญ์ 28 กรด-ตะ-ยด Krot Ta Yot ชาย นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
ฐยศ 24 ถะ-ยด Tha Yot ชาย มีความรู้เป็นยศ
ถนอมเกียรติ 46 ถะ-หนอม-เกียด Tha Hon-Om Kiat ชาย -
ป้องเกียรติ 41 ป้อง-เกียด Pong Kiat ชาย รักษาเกียรติ
เจริญเกียรติ 49 จะ-เริน-เกียด Cha Roen Kiat ชาย -
ยศพัทธ์ 41 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ชาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยชญ์ธนัฏฐ์ 63 ยด-ทะ-นัด Yot Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่มีเกียรติ
ดนัยยศ 33 ดะ-นัย-ยด Da Nai Yot ชาย ลูกชายที่มีชื่อเสียง
กรองเกียรติ์ 51 กอง-เกียด Kong Kiat ชาย เส้นทางเกียรติยศ
เกียรติรัชต์ 51 เกียด-รัด Kiat Rat ชาย เงินที่มีเกียรติ
เกียรติรัตน์ 54 เกียด-รัด Kiat Rat หญิง คำสรรเสริญอันทรงคุณค่า
เกียรตินภา 36 เกียด-นะ-พา Kiat Na Pha หญิง ท้องฟ้าที่น่าสรรเสริญ
ยชญ์ระพี 46 ยด-ระ-พี Yot Ra Phi หญิง ผู้เป็นดุจตะวันที่น่าบูชา
ยสวร 25 ยด-สะ-วอน Yot Sa Won ชาย มียศอันประเสริฐ
เกียรติศักดิ์ 55 เกียด-ติ-สัก Kiat Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
โยษกา 18 โยด-กา Yot Ka หญิง -
ตุลยชฎา 26 ตุน-ยด-ดา Tun Yot Da ไม่ระบุ ความสมดุลของเครื่องสวมศีรษะ
ยสพนต์ 40 ยด-สะ-พน Yot Sa Phon ชาย ผู้มียศ
ยศวิน 30 ยด-สะ-วิน Yot Sa Win ชาย รุ่งเรือง
เปรมยศ 28 เปรม-ยด Prem Yot ชาย รักชื่อเสียง
ธียศ 26 ที-ยด Thi Yot ชาย มีความรู้เป็นยศ
ยสวิน 30 ยด-วิน Yot Win ชาย -
บุญยศ 22 บุน-ยด Bun Yot หญิง -
เกียรติกิตติธนา 54 เกียด-กิด-ติ-ทะ-นา Kiat Kit Ti Tha Na ชาย ผู้มีชื่อเสียงอันเกิดจากทรัพย์
นันทยต 26 นัน-ทะ-ยด Nan Tha Yot ชาย ที่ให้ความร่าเริงยินดีมีสุข
เกียรติวัชฒ์ 53 เกียด-วัด Kiat Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญในเกียรติ
ยศปกรณ์ 36 ยด-ปะ-กอน Yot Pa Kon ชาย -
พิชเยศ 31 พิด-ชะ-เยด Phit Cha Yet ชาย เจ้าแห่งชัยชนะ
ยศวันต์ 42 ยด-วัน Yot Wan ชาย ผู้ละทิ้งแล้วซึ่งเกียรติยศ
กอปรเกียรติ 42 กอบ-เกียด Kop Kiat ชาย ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
สมเกรียด 35 สม-เกรียด Som Kriat ชาย -