บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยวิษฐอนันต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยวิษฐอนันต์
ชื่อ ยวิษฐอนันต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากมายความเยาว์วัย เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ya Wit Tha A Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เบญญพร 24 เบ็น-ยะ-พอน Ben Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐทางปัญญา
นัสรียะ 39 นัด-รี-ยะ Nat Ri Ya ไม่ระบุ -
กันยปัตน์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
ธรรม์ญพร 42 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความรู้อันดีงาม
ปิยนาถ 21 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat หญิง ผู้มีความรักเป็นที่พึง
พิชญพงษ์ 41 พิด-ชะ-ยะ-พง Phit Cha Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
อัฐยวิษฐ์ 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
ระพีญะพัฒน์ 60 ระ-พี-ยะ-พัด Ra Phi Ya Phat ไม่ระบุ -
จรรยภร 27 จัน-ยะ-พอน Chan Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
ชัญญนิษฐ์ 45 ชัน-ยะ-นิด Chan Ya Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้, ความรู้ที่บริบูรณ์
ชัญญ์รัชต์ 45 ชัน-ยะ-รัด Chan Ya Rat หญิง ความรู้ที่เกี่ยวกับเงิน
ธันยพงศ์ 47 ทัน-ยะ-พง Than Ya Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันโชคดี
ปิยธดา 20 ปิ-ยะ-ทะ-ดา Pi Ya Tha Da หญิง -
สุญญา 17 สุน-ยะ-ยา Sun Ya Ya หญิง -
ปุณยวัฑฒ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ญธาวัน 24 ยะ-ทา-วัน Ya Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ด้วยความรอบรู้
ชัยยนันทน์ 51 ชัย-ยะ-นัน Chai Ya Nan ชาย ผู้ยินดีในชัยชนะ
ซานียะห์ 46 ซา-นี-ยะ Sa Ni Ya หญิง -
ปิยลักษิกา 35 ปิ-ยะ-ลัก-สิ-กา Pi Ya Lak Si Ka ไม่ระบุ -
ปิยกานต์ 33 ปิ-ยะ-กาน Pi Ya Kan ไม่ระบุ เป็นที่รัก
พิริยะพงศ์ 58 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
วัยวัฒน์ 45 วัย-ยะ-วัด Wai Ya Wat ชาย อายุยืนยาว
ธันยพรรษ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
กฤตยะ 17 กริด-ตะ-ยะ Krit Ta Ya ไม่ระบุ ความสำเร็จ
บุญรินทร์ 34 บุน-ยะ-ริน Bun Ya Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากไปด้วยบุญ
พิชญนาถ 25 พิด-ชะ-ยะ-นาด Phit Cha Ya Nat หญิง -
ชัยพร 26 ชัย-ยะ-พอน Chai Ya Phon ชาย ชัยชนะที่ดีงาม
ชยากร 16 ชะ-ยะ-กอน Cha Ya Kon ชาย ผู้สร้างหรือบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ศรันยกมล 40 สะ-รัน-ยะ-กะ-มน Sa Ran Ya Ka Mon ชาย หัวใจอันเป็นที่พึ่ง
ปิยนนท์ 34 ปิ-ยะ-นน Pi Ya Non ไม่ระบุ -
ขัตติยะ 28 ขัด-ติ-ยะ Khat Ti Ya ชาย เจ้าแห่งการเกษตร
ไกรชยะ 28 ไกร-ชะ-ยะ Krai Cha Ya ไม่ระบุ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
บุณยคนธ์ 38 บุน-ยะ-คน Bun Ya Khon ไม่ระบุ กลิ่นหอม
ธันยมัย 38 ทัน-ยะ-มัย Than Ya Mai หญิง สำเร็จด้วยโชคลาภ, ล้วนแล้วไปด้วยความมั่งมี
บุณยรัตน์ 41 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดี
อัยลักษณ์ 47 อัย-ยะ-ลัก Aiya Ya Lak ไม่ระบุ -
ศรัณยพงศ์ 54 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
กัญภัทร 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ปิยนารถ 25 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat หญิง ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ธัญญภัทร 26 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยโชค