บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยวิษฐอนันต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยวิษฐอนันต์
ชื่อ ยวิษฐอนันต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากมายความเยาว์วัย เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ya Wit Tha A Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยวิษฐอนันต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยวิษฐอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยวิษฐอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปุญญะพัชญ์ 42 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งภูมิความรู้ด้วยบุญ
จรรยวรรธน 45 จัน-ยะ-วัน-ทน Chan Ya Wan Thon ชาย ผู้เจริญในความประพฤติ
ชย 10 ชะ-ยะ Cha Ya ไม่ระบุ ชัยชนะ
ถวัลยพร 37 ถะ-หวัน-ยะ-พอน Tha Wan Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ครองความประเสริฐ
ญดาพร 18 ยะ-ดา-พอน Ya Da Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธันยบูรณ์ 43 ทัน-ยะ-บูน Than Ya Bun ชาย เต็มไปด้วยโชคลาภ
ปิยดา 16 ปิ-ยะ-ดา Pi Ya Da หญิง ความเป็นที่รัก
ปุณยวัชญ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวีย์ 46 ปุน-ยะ-วี Pun Ya Wi ชาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
อรุญญา 20 อะ-รุ-ยะ-ยา A Ru Ya Ya หญิง -
ธัญญนพัต 36 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มอันรุ่งเรือง
ปิยะทัศน์ 44 ปิ-ยะ-ทัด Pi Ya That ไม่ระบุ งามตา
กัลยรัชต์ 41 กัน-ละ-ยะ-รัด Kan La Ya Rat หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์ งดงามและมีเงิน
กัญญณัช 24 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ทิพยมาศ 34 ทิบ-พะ-ยะ-มาด Thip Pha Ya Mat หญิง -
ปุณยวัจน์ 46 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ธัญญ์จิรนันท์ 63 ทัน-ยะ-จิ-ระ-นัน Than Ya Chi Ra Nan หญิง มีโชคดีและความสุขตลอดกาลนาน
ปิยวรรณ 33 ปิ-ยะ-วัน Pi Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รัก, ชนชั้นอันเป็นที่รัก
ชยพล 24 ชะ-ยะ-พน Cha Ya Phon ชาย มีพลังคือชัยชนะ
นัยนา 23 นัย-ยะ-นา Nai Ya Na หญิง ดวงตา
กัญญจิณณ์ 42 กัน-ยะ-จิน Kan Ya Chin ได้ทั้งชายและหญิง หญิงสาวผู้ประพฤติดี
ปิยกาญจน์ 40 ปิ-ยะ-กาน Pi Ya Kan หญิง เป็นที่รัก
ปิยมาส 27 ปิ-ยะ-มาด Pi Ya Mat หญิง เดือนแห่งความรัก
กัญญณัฐ 31 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้เป็นปราชญ์
เฮี้ยะ 28 เฮียะ Hia หญิง -
ขีญะพรรญ 37 ขี-ยะ-พัน Khi Ya Phan หญิง -
ปิยภร 19 ปิ-ยะ-พอน Pi Ya Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง
ธัญญณัฐ 34 ทัน-ยะ-นัด Than Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ธันยกร 26 ทัน-ยะ-กอน Than Ya Kon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคลาภ
ศรัณยพงศ์ 54 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
นิตยดา 22 นิด-ตะ-ยะ-ดา Nit Ta Ya Da ไม่ระบุ ความเป็นนิรันดร์
ขัตติยภัท 30 ขัด-ติ-ยะ-พัด Khat Ti Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน
อัชชะญะ 26 อัด-ชะ-ยะ At Cha Ya ไม่ระบุ -
ปิยะนัตต์ 42 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
เบญญพัฒน์ 41 เบ็น-ยะ-พัด Ben Ya Phat หญิง -
วิยะกุล 30 วิ-ยะ-กุน Wi Ya Kun ไม่ระบุ -
อัญญรินทร์ 45 อัน-ยะ-ริน An Ya Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความโชคดี
พิชญภูมิ 30 พิด-ชะ-ยะ-พูม Phit Cha Ya Phum ไม่ระบุ แผ่นดินของนักปราชญ์
กัญญ์ณัฐฐา 50 กัน-ยะ-นัด-ถา Kan Ya Nat Tha หญิง นักปราชญ์หญิง
บุณญรัศมิ์ 45 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ,รัศมีแห่งบุญวาสนา