บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยมลรัชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยมลรัชต์
ชื่อ ยมลรัชต์ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่คู่กับเงิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยะ-มน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ya Mon Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยมลรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยมลรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยมลรัชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยมลรัชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ ยมลรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยมลรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยมลรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ยมลรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยมลรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยมลรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยมลรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยมลรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรัณยภัส 34 กรัน-ยะ-พัด Kran Ya Phat ไม่ระบุ -
บุญญภัสร์ 36 บุน-ยะ-พัด Bun Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งบุญ
ชุมพลยะยวง 50 ชุม-พน-ยะ-ยวง Chum Phon Ya Yuang ชาย -
ธัญญนุช 24 ทัน-ยะ-นุด Than Ya Nut หญิง -
กันยะกรณ์ 41 กัน-ยะ-กอน Kan Ya Kon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงสาวที่กระทำดีและบริสุทธิ์
ไอยวริน 42 ไอ-ยะ-วะ-ริน Ai Ya Wa Rin หญิง ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่
ธันยพจน์ 49 ทัน-ยะ-พด Than Ya Phot ไม่ระบุ ผู้มีคำพูดดี
ธัญย์ชนก 37 ทัน-ยะ-นก Than Ya Nok หญิง -
บุญรัตน์ 32 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง แก้วแห่งความดีงาม
ธัญญวิชญ์ 41 ทัน-ยะ-วิด Than Ya Wit หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้เป็นอุดมโชค
ชยกฤต 15 ชะ-ยะ-กริด Cha Ya Krit ชาย ผู้ชนะแล้ว
กัลย์ชยนี 50 กัน-ชะ-ยะ-นี Kan Cha Ya Ni หญิง หญิงงามผู้มีความรู้
กิตยะราช 27 กิด-ยะ-ราด Kit Ya Rat หญิง -
พิชญภูมิ 30 พิด-ชะ-ยะ-พูม Phit Cha Ya Phum ไม่ระบุ แผ่นดินของนักปราชญ์
ปิยะเกล้า 30 ปิ-ยะ-กล้าว Pi Ya Klao ไม่ระบุ -
ธัญญธวัล 36 ทัน-ยะ-ทะ-วัน Than Ya Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์และมั่งมี
ไกยวรรณ 37 กัย-ยะ-วัน Kai Ya Wan ไม่ระบุ -
ชนินทร์ญดา 36 ชะ-นิน-ทะ-ยะ-ดา Cha Nin Tha Ya Da หญิง ปราชญืหญิงผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชัยชิต 23 ไช-ยะ-ชิด Chai Ya Chit ชาย ผู้มีชัยชนะ
ชัยพล 28 ชัย-ยะ-พน Chai Ya Phon ชาย ชัยชนะเป็นพลัง
รัชณิยพร 39 รัด-ชะ-นิ-ยะ-พอน Rat Cha Ni Ya Phon ไม่ระบุ -
อัณณปิยภา 36 อัน-นะ-ปิ-ยะ-พา An Na Pi Ya Pha หญิง ผู้มีประกายความรักดังห้วงน้ำ
บุณยรัตน์ 41 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดี
ศรัณยพงษ์ 51 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ธันญญา 22 ทัน-ยะ-ยา Than Ya Ya หญิง -
ชัยสังข์ 38 ชัย-ยะ-สัง Chai Ya Sang ชาย หอยสังข์อันเป็นเครื่องหมายชัยชนะ
นิชอบารียะ 43 นิด-อะ-บา-รี-ยะ Nit A Ba Ri Ya ไม่ระบุ -
ไชยวัฒน์ 46 ชัย-ยะ-วัด Chai Ya Wat ชาย มีความเจริญประเสริฐ
จรรยวรรธ 40 จัน-ยะ-วัด Chan Ya Wat ชาย เป็นผู้ที่เจริญด้วยความประพฤติและการมีสติ
พยะ 20 พะ-ยะ Pha Ya ชาย -
บุญฤทธิ์ 26 บุน-ยะ-ริด Bun Ya Rit ชาย ความสำเร็จด้วยบุญ
ปิยดนัย 32 ปิ-ยะ-ดะ-นัย Pi Ya Da Nai ชาย ลูกรัก, บุตรอันเป็นที่รัก
ชยธิการ 24 ชะ-ยะ-ทิ-กาน Cha Ya Thi Kan หญิง ชัยชนะที่กระทำไว้มากยิ่ง
กัญญพัฒน์ 42 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวที่มีความเจริญงอกงาม
โตยกัณ 25 โต-ยะ-กัน To Ya Kan ชาย หยาดน้ำ
ปิยะมาศ 31 ปิ-ยะ-มาด Pi Ya Mat หญิง เดือนแห่งความรัก
ปิยะตา 22 ปิ-ยะ-ตา Pi Ya Ta หญิง -
ธัญดา 14 ทัน-ยะ-ดา Than Ya Da หญิง ผู้ที่มีความรุ่งเรืองมาก
นัยสาธน 34 นัย-ยะ-สา-ทน Nai Ya Sa Thon ชาย การดำเนินอุบาย
ธันยรัต 32 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในโชคดี