บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยชญ์สุทิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยชญ์สุทิน
ชื่อ ยชญ์สุทิน ความหมาย แปลว่า ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-สุ-ทิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Su Thin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์สุทิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยชญ์สุทิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์สุทิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์สุทิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ยชญ์สุทิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยชญ์สุทิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์สุทิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยชญ์สุทิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์สุทิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยชญ์สุทิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เกียรติพร 41 เกียด-พอน Kiat Phon ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการสรรเสริญ
ยศพัทธ์ 41 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ชาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ปุญชรัศมิ์ 42 ปุ-ยด-รัด Pu Yot Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
ยศนนท์ 35 ยด-สะ-นน Yot Sa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในยศ
เกียรติสร 40 เกียด-สอน Kiat Son หญิง คำสรรเสริญต่อกระจายออกไป
ยศฐา 25 ยด-ถา Yot Tha ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในยศ
ญาณเกียรติ 39 ยาน-เกียด Yan Kiat ไม่ระบุ ความรู้ที่สรรเสริญ
เรืองยศ 36 เรือง-ยด Rueang Yot หญิง -
ครองยศ 31 ครอง-ยด Khrong Yot ชาย รักษาตำแหน่งไว้
เกียรติภพ 38 เกียด-พบ Kiat Phop ชาย -
กอร์ปเกียรติ 51 กอบ-เกียด Kop Kiat ชาย ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
อนันต์ยศ 47 อะ-นัน-ยด A Nan Yot ไม่ระบุ มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อิศรายศ 37 อิ-สะ-รา-ยด I Sa Ra Yot ชาย -
ยงค์ยศ 38 ยง-ยด Yong Yot ชาย มียศยั่งยืนนาน
ยศภัทร 25 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ไม่ระบุ เจริญหรือดีงามด้วยยศ
กัญญชนิต 27 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
หลวงยศ 34 หลวง-ยด Luang Yot หญิง -
นาละเอียด 40 นา-ละ-เอียด Na La Iat หญิง -
ยชญ์ธนัฏฐ์ 63 ยด-ทะ-นัด Yot Tha Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่มีเกียรติ
มิเลียด 33 มิ-เลียด Mi Liat หญิง -
กาญจพร 24 กา-ยด-พอน Ka Yot Phon หญิง -
บุญจตร์ 29 บุ-ยด Bu Yot หญิง -
นำเกียรติ 35 นัม-เกียด Nam Kiat ชาย มีชื่อเสียง
สุทธิเกียรติ 46 สุด-ทิ-เกียด Sut Thi Kiat ชาย -
นันยศ 29 นัน-ทะ-ยด Nan Tha Yot ชาย มีความสุขมียศ
หริเกียรติ 42 หะ-หริ-เกียด Ha Ri Kiat ชาย ชื่อเสียงพระวิษณุ
ยศพรธ์ 40 ยด-สะ-พอน Yot Sa Phon ชาย ผู้มียศอันประเสริฐ
กฤตยชญ์ 28 กรด-ตะ-ยด Krot Ta Yot ชาย นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
จารุเกียรติ 41 จา-รุ-เกียด Cha Ru Kiat ชาย เกียรติอันงดงาม
ไกรเกียรติ 43 กรัย-เกียด Krai Kiat ไม่ระบุ มีเกียรติมาก
โฉมยศ 29 โฉม-ยด Chom Yot หญิง -
พูนเกียรติ 44 พูน-เกียด Phun Kiat หญิง -
ยศวัตน์ 42 ยด-วัด Yot Wat ชาย -
อนันยช 30 อะ-นัน-ยด A Nan Yot ไม่ระบุ เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
วรรณยศ 34 วัน-นะ-ยด Wan Na Yot หญิง ผู้ได้รับยกย่องด้านหนังสือ
บุญญเกียรติ 40 บุน-ยะ-เกียด Bun Ya Kiat ชาย เกี่ยรติที่เกิดจากความดี
เกียรติ์กนก 45 เกียด-กะ-หนก Kiat Ka Nok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีค่าดุจทองคำอันมีชื่อเสียง
เยี่ยมยศ 46 เยี่ยม-ยด Yiam Yot ชาย -
จารุยศ 27 จา-รุ-จา-ยด Cha Ru Cha Yot ชาย ผู้งามสง่าด้วยเกียรติยศน่ายกย่อง
เอียด 24 เอียด Iat หญิง -