บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยชญ์วิทิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยชญ์วิทิต
ชื่อ ยชญ์วิทิต ความหมาย แปลว่า ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-วิ-ทิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Wi Thit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วิทิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยชญ์วิทิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วิทิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วิทิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ยชญ์วิทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยชญ์วิทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วิทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยชญ์วิทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วิทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยชญ์วิทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วิทิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยชญ์วิทิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดาวยศ 23 ดาว-ยด Dao Yot ชาย -
ยศนันท์ 39 ยด-สะ-นน Yot Sa Non ชาย ยินดีในยศ
สุติเกียรติ 44 สุ-ติ-เกียด Su Ti Kiat ไม่ระบุ -
ยชญ์ปวีร์ 51 ยด-ปะ-วี Yot Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการให้เกียรติ์
เกียรติไกร 43 เกียด-กรัย Kiat Krai ไม่ระบุ มีเกียรติมาก
จรัญยชญ์ 41 จะ-รัน-ยด Cha Ran Yot ชาย ผู้บูชาความรู้ที่มีหนทาง
ยศภัทร 25 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ไม่ระบุ เจริญหรือดีงามด้วยยศ
นิธิเกียรติ์ 55 นิ-ทิ-เกียด Ni Thi Kiat ชาย ขุมทรัพย์แห่งชื่อเสียง
กรองเกียรติ์ 51 กอง-เกียด Kong Kiat ชาย เส้นทางเกียรติยศ
สมเสียด 37 สม-เสียด Som Siat หญิง -
ยชญ์วรัตม์ 54 ยด-วะ-รัด Yot Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐที่ได้รับการบูชา
ชญตว์ 24 ชะ-ยด Cha Yot ชาย ความฉลาดมีสติปัญญา
เกียรติกวิน 45 เกียด-กะ-วิน Kiat Ka Win ชาย ผู้งามด้วยชื่อเสียง
ละเมียด 33 ละ-เมียด La Miat หญิง -
เกียรติสวัสดิ์ 67 เกียด-สะ-หวัด Kiat Sa Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญรุ่งเรืองในเกียรติ
กฤตยชญ์ 28 กรด-ตะ-ยด Krot Ta Yot ชาย นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
เจริญเกียรติ 49 จะ-เริน-เกียด Cha Roen Kiat ชาย -
เกียรติ์อาภรณ์ 64 เกียด-อา-พอน Kiat A Phon หญิง เครื่องประดับที่น่าสรรเสริญ
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย -
ชัยยศลาภ 37 ชัย-ยด-ลาบ Chai Yot Lap ชาย ผู้มีลาภและเกียรติ์จากชัยชนะ
ยศมล 26 ยด-มน Yot Mon หญิง -
จิตรายศ 33 จิด-ตรา-ยด Chit Tra Yot ชาย เหล็กดี, เหล็กกล้า
เกียรติรัชต์ 51 เกียด-รัด Kiat Rat ชาย เงินที่มีเกียรติ
กัญญชนก 21 กัน-ยด-นก Kan Yot Nok ไม่ระบุ บิดาของหญิงสาว
การญจนา 22 กาน-ยด-นา Kan Yot Na หญิง -
เกียรติยศ 44 เกียด-ติ-ยด Kiat Ti Yot ชาย คำสรรเสริญ
ยศเทพ 26 ยด-สะ-เทบ Yot Sa Thep ชาย เทพผู้มีชื่อเสียง
เกียรติกมล 41 เกียด-กะ-มน Kiat Ka Mon ชาย ดอกบัวที่มีชื่อเสียง
เกียรตินนท์ 49 เกียด-นน Kiat Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในเกียรติ
หลวงยศ 34 หลวง-ยด Luang Yot หญิง -
ภวียส 29 พะ-วี-ยด Pha Wi Yot ชาย อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่า
สวยศ 28 สะ-วะ-ยด Sa Wa Yot ชาย รุ่งเรืองด้วยตนเอง
ยศนน 25 ยด-นน Yot Non ชาย -
ยศกฤษ 21 ยด-กริด Yot Krit ชาย -
อะเอียด 34 อะ-เอียด A Iat ไม่ระบุ -
ยชญ์ 23 ยด Yot ไม่ระบุ การบูชาการให้เกียรติ
ยศชัย 29 ยด-ชัย Yot Chai ไม่ระบุ ผู้ชนะด้วยเกียรติยศ
กอบเกียรติ 38 กอบ-เกียด Kop Kiat ไม่ระบุ ประกอบด้วยเกียรติยศ
เอียดนรินทร์ 56 เอียด-นะ-ริน Iat Na Rin หญิง -
เกียรติทร 34 เกียด-ทอน Kiat Thon ชาย -