บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยชญ์วรัตม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยชญ์วรัตม์
ชื่อ ยชญ์วรัตม์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการบูชา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วรัตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยชญ์วรัตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วรัตม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์วรัตม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ยชญ์วรัตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยชญ์วรัตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วรัตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ยชญ์วรัตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วรัตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยชญ์วรัตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์วรัตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยชญ์วรัตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชเยส 19 ชะ-เยด Cha Yet ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยชัยชนะ, ผู้พิชิต
ยศวร 25 ยด-สะ-วอน Yot Sa Won ชาย มียศอันประเสริฐ
เจริญเกียรติ 49 จะ-เริน-เกียด Cha Roen Kiat ชาย -
กมลยศ 27 กะ-มน-ยด Ka Mon Yot ไม่ระบุ ใจที่น่านับถือ
ทูลยศ 24 ทูน-ยด Thun Yot ชาย -
ยศกฤต 20 ยด-สะ-กริด Yot Sa Krit ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียง
เกียรติสุดา 39 เกียด-สุ-ดา Kiat Su Da หญิง ลูกสาวที่ได้รับคำสรรเสริญ, ลูกสาวที่มีเกียรติ
วรรณชเยษฐ์ 53 วัน-ชะ-เยด Wan Cha Yet ชาย เกิดในสกุลเยี่ยม
เทิดเกียรติ 37 เทิด-เกียด Thoet Kiat ไม่ระบุ -
ยศขจร 27 ยด-ขะ-จอน Yot Kha Chon ชาย -
ยศชัย 29 ยด-ชัย Yot Chai ไม่ระบุ ผู้ชนะด้วยเกียรติยศ
ต่อเกียรติ 39 ต่อ-เกียด To Kiat ชาย สร้างชื่อเสียง
ยศธร 23 ยด-ทอน Yot Thon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเกียรติคุณ, ผู้ค้ำจุนยศ
ฤทธิยศ 25 ริด-ทิ-ยด Rit Thi Yot ไม่ระบุ เกียรติคุณแห่งอำนาจวิเศษ
ยศพนธ์ 41 ยด-สะ-พน Yot Sa Phon ชาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
เกียรติ์ประพัฒน์ 77 เกียด-ประ-พัด Kiat Pra Phat ไม่ระบุ ผู้ได้รับการยอมรับไปทั่ว
เกียรติกำจร 41 เกียด-กัม-จอน Kiat Kam Chon ชาย ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ละเมียด 33 ละ-เมียด La Miat หญิง -
อาโยชน์ 35 อา-โยด A Yot ชาย อำนวยให้
กอบเกียรติ 38 กอบ-เกียด Kop Kiat ไม่ระบุ ประกอบด้วยเกียรติยศ
เกียรติระวี 50 เกียด-ระ-วี Kiat Ra Wi หญิง -
ทรงเกียรติ์ 45 ซง-เกียด Song Kiat ชาย -
ยศฎาวรรณ์ 49 ยด-ดา-วัน Yot Da Wan ไม่ระบุ -
ยสวร 25 ยด-สะ-วอน Yot Sa Won ชาย มียศอันประเสริฐ
เกียรติพงษ์ 52 เกียด-พง Kiat Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีเกียรติ
ยงเกียรติ 39 ยง-เกียด Yong Kiat ชาย -
ยศภัค 24 ยด-พัก Yot Phak ชาย ผู้โชคดีในยศ
ยศธนะ 28 ยด-ทะ-นะ Yot Tha Na ไม่ระบุ เกียรติยศเป็นทรัพย์
วีระยศ 36 วี-ระ-ยด Wi Ra Yot หญิง -
รณยศ 24 รน-นะ-ยด Ron Na Yot ชาย ผู้มีชื่อเสียงในการรบ
ธณยศ 24 ทะ-นะ-ยด Tha Na Yot ชาย ผู้มีเกียรติและมีทรัพย์
ยศนันท์ 39 ยด-สะ-นน Yot Sa Non ชาย ยินดีในยศ
ยสถาพร 29 ยด-ถา-พอน Yot Tha Phon หญิง -
เกียรติศักดิ์ 55 เกียด-ติ-สัก Kiat Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
ยศสวิน 37 ยด-สะ-วิน Yot Sa Win ไม่ระบุ มียศ, มีชื่อเสียง
เกียรติกิตติธนา 54 เกียด-กิด-ติ-ทะ-นา Kiat Kit Ti Tha Na ชาย ผู้มีชื่อเสียงอันเกิดจากทรัพย์
ยวียส 36 ยะ-วี-ยด Ya Wi Yot หญิง เยาว์วัยกว่าแข็งแรงกว่าดีกว่า
ชุติกาญจณ์ 36 ชุ-ติ-กา-ยด Chu Ti Ka Yot หญิง รุ่งเรืองหรืองามดังทอง
ชิยยศ 29 ชิย-ยด Chiy Yot ไม่ระบุ -
สัตยตม์ 39 สัด-ตะ-ยด Sat Ta Yot ไม่ระบุ จริงที่สุด