บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์
ชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-ยะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Ya Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 96
หมายเลข 96 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ยชญ์ยวิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เกียรติพิวัฒน์ 68 เกียด-พิ-วัด Kiat Phi Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยเกียรติ
เยี่ยมยศ 46 เยี่ยม-ยด Yiam Yot ชาย -
ยศวรรศน์ 50 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย -
เขื่องยศ 35 เขื่อง-ยด Khueang Yot ชาย -
ยชญ์วิทิต 41 ยด-วิ-ทิด Yot Wi Thit ชาย ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา
ประเจียด 34 ประ-เจียด Pra Chiat หญิง -
วรยส 25 วอ-ระ-ยด Wo Ra Yot ชาย อำนาจเหนือ
ชูเกียตร์ 38 ชู-เกียด Chu Kiat ไม่ระบุ เชิดชูสิ่งที่ควรสรรเสริญ
สมยศ 27 สม-ยด Som Yot ชาย ผู้เหมาะสมกับยศที่ได้
ถกลเกียรติ 37 ถะ-กน-เกียด Tha Kon Kiat ชาย ยศที่ตั้งขึ้น
นิยมเกียรติ 51 นิ-ยม-เกียด Ni Yom Kiat ชาย -
กัญญชนิต 27 กัน-ยด-นิด Kan Yot Nit ไม่ระบุ หญิงผู้ทำให้เกิด, มารดา
ยศนนท์ 35 ยด-สะ-นน Yot Sa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในยศ
เรียด 22 เรียด Riat หญิง -
ชุติ์เกียรติ 48 ชุ-เกียด Chu Kiat ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ
กัณฑ์ยชญ์ 45 กัน-นะ-ยด Kan Na Yot ชาย ผู้ได้รับเกียรติตามขั้นตอน,ผู้ได้รับเกียรติและมีทรัพย์
กิตติเกียรติ 44 กิด-ติ-เกียด Kit Ti Kiat ชาย -
ยศวสิษฐ์ 54 ยด-วะ-สิด Yot Wa Sit ชาย -
เจียด 24 เจียด Chiat หญิง -
เกียรติชาย 40 เกียด-ชาย Kiat Chai ชาย เกียรติยศความเป็นชาย
สิทธิเกียรติ 49 สิด-ทิ-เกียด Sit Thi Kiat ไม่ระบุ -
เกียรติชัย 43 เกียด-ชัย Kiat Chai ชาย ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
บวรยศ 27 บอ-วอน-ยด Bo Won Yot ไม่ระบุ ผู้มียศสูง
ยศพร 27 ยด-สะ-พอน Yot Sa Phon ชาย มียศอันประเสริฐ
ยตพรต 26 ยด-ตะ-พรด Yot Ta Phrot ชาย มีใจมุ่งมั่น
ระเมียด 31 ระ-เมียด Ra Miat หญิง -
เพนียด 31 พะ-เนียด Pha Niat ชาย -
สมเกียรติ์ 50 สม-เกียด Som Kiat ชาย -
วณิกเกียรติ์ 54 วะ-นิก-เกียด Wa Nik Kiat ชาย เลื่องชื่อในการค้า
ณรงค์เกียรติ 53 นะ-รง-เกียด Na Rong Kiat ไม่ระบุ -
ฉัตรเกียรติ 45 ฉัด-เกียด Chat Kiat ชาย ร่มเงาแห่งเกียรติยศ
มีเกียรติ 41 มี-เกียด Mi Kiat ชาย เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
ชัยยศ 29 ชัย-ยด Chai Yot ชาย มีชัยชนะและยศ
ขจรยศ 27 ขะ-จอน-ยด Kha Chon Yot ชาย มียศศักดิ์ระบือไกล
เกียรติระวี 50 เกียด-ระ-วี Kiat Ra Wi หญิง -
เกียรติโชติ 42 เกียด-โชด Kiat Chot ชาย -
ยศหพล 34 ยด-หะ-พน Yot Ha Phon ไม่ระบุ -
เกียรติรัชต์ 51 เกียด-รัด Kiat Rat ชาย เงินที่มีเกียรติ
กิตติยศ 30 กิด-ติ-ยด Kit Ti Yot ชาย -
เลอเกียรติ์ 52 เลอ-เกียด Loe Kiat ไม่ระบุ ผู้มากด้วยคำสรรเสริญ