บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยชญ์ปุลิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยชญ์ปุลิน
ชื่อ ยชญ์ปุลิน ความหมาย แปลว่า ผู้กว้างขวางที่ให้เกียรติผู้อื่น เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยด-ปุ-ลิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yot Pu Lin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ปุลิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยชญ์ปุลิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ปุลิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยชญ์ปุลิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ยชญ์ปุลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยชญ์ปุลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์ปุลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ยชญ์ปุลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยชญ์ปุลิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยชญ์ปุลิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญชนัธ 28 กัน-ยด-นัด Kan Yot Nat หญิง -
ลูกเขียด 29 ลูก-เขียด Luk Khiat หญิง -
พัฏฏ์ยศ 54 พัด-ยด Phat Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์มาตลอด
ยศสวิน 37 ยด-สะ-วิน Yot Sa Win ไม่ระบุ มียศ, มีชื่อเสียง
พิชญตม์ 35 พิ-ชะ-ยด Phi Cha Yot ชาย -
ยศผัด 28 ยด-ผัด Yot Phat หญิง -
เกียรติศรุต์ 53 เกียด-สุ Kiat Su ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงมาก
ยศวรรธน์ 47 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยยศ
เกียรติ์อาภรณ์ 64 เกียด-อา-พอน Kiat A Phon หญิง เครื่องประดับที่น่าสรรเสริญ
กุญชรีย์ 36 กุ-ยด-รี Ku Yot Ri หญิง -
บุญเลียด 31 บุน-เลียด Bun Liat ชาย -
ชูเกรียติ 33 ชู-เกียด Chu Kiat ชาย เชิดชูสิ่งที่ควรสรรเสริญ
เกียรติศักดิ์ 55 เกียด-ติ-สัก Kiat Ti Sak ชาย เกียรติตามฐานะ
ไชยยศ 34 ชัย-ยด Chai Yot ชาย ผู้มีเกียรติคุณเหนือกว่าผู้อื่น
ทวีเกียรติ 43 ทะ-วี-เกียด Tha Wi Kiat ชาย ผู้ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ
ยงเกียรติ 39 ยง-เกียด Yong Kiat ชาย -
เกียรติพล 43 เกียด-พน Kiat Phon ไม่ระบุ กำลังที่น่าสรรเสริญ
บุญเอียด 31 บุน-เอียด Bun Iat หญิง -
ยศสมบูรร์ 48 ยด-สม-บู-ระ Yot Som Bu Ra ไม่ระบุ -
หริเกียรติ 42 หะ-หริ-เกียด Ha Ri Kiat ชาย ชื่อเสียงพระวิษณุ
ยศธร 23 ยด-ทอน Yot Thon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเกียรติคุณ, ผู้ค้ำจุนยศ
กอปรเกียรติ 42 กอบ-เกียด Kop Kiat ชาย ประกอบด้วยคำสรรเสริญ
กาญชณารัตน์ 39 กา-ยด-นา-รัด Ka Yot Na Rat ไม่ระบุ แก้วมีค่าและทองคำ
วิเรียด 32 วิ-เรียด Wi Riat หญิง -
ยุทธเกียรติ 43 ยุด-ทะ-เกียด Yut Tha Kiat ไม่ระบุ -
เกียรติสร 40 เกียด-สอน Kiat Son หญิง คำสรรเสริญต่อกระจายออกไป
สมเกรียด 35 สม-เกรียด Som Kriat ชาย -
ยศกฤษ 21 ยด-กริด Yot Krit ชาย -
ณยศ 20 นะ-ยด Na Yot ชาย มีชื่อเสียงทางความรู้
วรรณชเยษฐ์ 53 วัน-ชะ-เยด Wan Cha Yet ชาย เกิดในสกุลเยี่ยม
เกียรติไกร 43 เกียด-กรัย Kiat Krai ไม่ระบุ มีเกียรติมาก
เกียรติพร 41 เกียด-พอน Kiat Phon ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการสรรเสริญ
ภวียส 29 พะ-วี-ยด Pha Wi Yot ชาย อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่า
ปุณยตว์ 34 ปุน-ยด Pun Yot ชาย ความบริสุทธิ์มีสิริมงคลมีคุณธรรม
นันทยต 26 นัน-ทะ-ยด Nan Tha Yot ชาย ที่ให้ความร่าเริงยินดีมีสุข
นวยศ 26 นะ-วะ-ยด Na Wa Yot ชาย -
เกียรติศักดิ 46 เกียด-สัก-ดิ Kiat Sak Di ชาย เกียรติและอำนาจ
คงยศ 21 คง-ยด Khong Yot ชาย -
ยศพนธ์ 41 ยด-สะ-พน Yot Sa Phon ชาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ละเอียด 34 ละ-เอียด La Iat หญิง ไม่หยาบ