บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ยงภวัต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ยงภวัต
ชื่อ ยงภวัต ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญงดงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยง-พะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Yong Pha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยงภวัต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ยงภวัต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยงภวัต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ยงภวัต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ยงภวัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ยงภวัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยงภวัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ยงภวัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยงภวัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ยงภวัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ยงภวัต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ยงภวัต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ระเบียง 29 ระ-เบียง Ra Biang หญิง -
ยศยง 25 ยด-ยง Yot Yong ชาย -
เตียง 22 เตียง Tiang หญิง -
เพียงดาว 35 เพียง-ดาว Phiang Dao หญิง -
เบี่ยง 22 เบี่ยง Biang หญิง -
เฮี้ยง 26 เฮี้ยง Hiang หญิง -
เชียง 21 เชียง Chiang ชาย -
ม่วยเรียง 43 ม่วย-เรียง Muai Riang ไม่ระบุ -
ภุมเรียง 30 พุม-เรียง Phum Riang หญิง -
เพียงวัน 42 เพียง-วัน Phiang Wan หญิง -
เก้าเจียง 31 เก้า-เจียง Kao Chiang ชาย -
เพียงฟ้า 38 เพียง-ฟ้า Phiang Fa ชาย -
เชียงฟ้า 32 เชียง-ฟ้า Chiang Fa ไม่ระบุ เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์
ยงค์ 23 ยง Yong ชาย -
ไพเวียง 42 พัย-เวียง Phai Wiang หญิง -
เพียงตา 31 เพียง-ตา Phiang Ta หญิง -
เพียงจันทร์ 56 เพียง-จัน Phiang Chan หญิง -
เมสเซียง 40 เมด-เซียง Met Siang ชาย -
เฉลียง 30 ฉะ-เหลียง Cha Liang ชาย ระเบียง, ซีก
เดชเกรียงไกร 43 เดด-เกรียง-กรัย Det Kriang Krai ชาย -
ไพยงค์ 40 พัย-ยง Phai Yong หญิง -
เกี๋ยงคำ 28 เกี๋ยง-คัม Kiang Kham หญิง ต้นลำเจียก
พุมเรียง 37 พุม-เรียง Phum Riang หญิง -
เกรียงวุฒิ 38 เกรียง-วุด Kriang Wut ชาย ผู้เจริญยิ่ง
จันทร์เอียง 54 จัน-เอียง Chan Iang ชาย -
เอี้ยง 27 เอี้ยง Iang หญิง -
พะยงค์ 35 พะ-ยง Pha Yong หญิง -
โซะเกียง 35 โซะ-เกียง So Kiang หญิง -
บัญยง 20 บัน-ยง Ban Yong หญิง ที่นอน
เพียงฤทัย 41 เพียง-รึ-ทัย Phiang Rue Thai หญิง -
ชัยยงยุทธ 38 ชัย-ยง-ยุด Chai Yong Yut ชาย -
เกรียงวัศ 41 เกรียง-วัด Kriang Wat ชาย มีอำนาจยิ่งใหญ่
เพียงแข 31 เพียง-แข Phiang Khae หญิง -
เดียง 20 เดียง Diang ไม่ระบุ -
เสียงทอง 35 เสียง-ทอง Siang Thong ชาย -
ชัยเหี้ยง 40 ชัย-เฮี่ยง Chai Hiang หญิง -
เกรียงศัก 36 เกรียง-สัก Kriang Sak ชาย ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
พยง 18 พะ-ยง Pha Yong ชาย -
เจ็กเหียง 41 เจ็ก-เหียง Chek Hiang ชาย -
ชัยยงค์ 37 ชัย-ยง Chai Yong ชาย ชัยชนะอันรุ่งเรือง