บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มีนาภร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มีนาภร
ชื่อ มีนาภร ความหมาย แปลว่า ผู้เลี้ยงดูเดือนมีนาคม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มี-นา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mi Na Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มีนาภร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มีนาภร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มีนาภร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มีนาภร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ มีนาภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มีนาภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มีนาภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มีนาภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มีนาภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มีนาภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มีนาภร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มีนาภร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มีรพัฒน์ 45 มี-ระ-พัด Mi Ra Phat ชาย -
ฮาซามี 26 ฮา-ซา-มี Ha Sa Mi หญิง -
ลำเมียน 34 ลัม-เมียน Lam Mian หญิง -
มีโชค 22 มี-โชก Mi Chok ชาย -
ศิริลักษมี 46 สิ-หริ-ลัก-สะ-หมี Si Ri Lak Sa Mi หญิง พระลักษณมีผู้นำมาซึ่งความเจริญ, พระลักษมีผู้ทรงสิริโฉมยิ่งนัก
สมี 19 สะ-หมี Sa Mi ชาย -
เมียด 23 เมียด Miat หญิง -
ลักษณมี 32 ลัก-สะ-นะ-มี Lak Sa Na Mi ไม่ระบุ -
ฮามีด๊ะ 30 ฮา-มี-ด๊ะ Ha Mi Da หญิง -
มีนาพร 30 มี-นา-พอน Mi Na Phon ไม่ระบุ -
อามีนา 25 อา-มี-นา A Mi Na หญิง -
ระเมียด 31 ระ-เมียด Ra Miat หญิง -
ลักษมี 27 ลัก-สะ-หมี Lak Sa Mi หญิง โชคลาภ, ความงาม, ความเจริญ
มีสมารอน 40 มี-สะ-มา-รอน Mi Sa Ma Ron หญิง -
มี่ 13 มี่ Mi ชาย -
ซามีรา 25 ซา-มี-รา Sa Mi Ra ไม่ระบุ -
ปุณณมี 25 ปุน-นะ-มี Pun Na Mi ไม่ระบุ -
อามีเนาะ 31 อา-มี-เนาะ A Mi No หญิง -
ศุภรัศมี 36 สุบ-พะ-รัด-สะ-หมี Sup Pha Rat Sa Mi หญิง -
ยามีละห์ 45 ยา-มี-ละ Ya Mi La หญิง -
จรัศมี 33 จะ-รัด-สะ-มี Cha Rat Sa Mi หญิง รัศมีพระจันทร์
เมี้ยน 29 เมี้ยน Mian หญิง -
ดาวรัศมี 35 ดาว-รัด-สะ-หมี Dao Rat Sa Mi ไม่ระบุ -
จัสมีน่า 36 จัด-มี-น่า Chat Mi Na หญิง -
นัชมีนย์ 45 นัด-มีน Nat Min ชาย -
ฟามีเตาะ 31 ฟา-มี-เตาะ Fa Mi To หญิง -
ณรงค์โคมี 44 นะ-รง-โค-มี Na Rong Kho Mi ชาย -
รัศมีลักษณ์ 56 รัด-สะ-หมี-ลัก Rat Sa Mi Lak หญิง แสงสว่างที่มีลักษณะดี
หมี่เตอะ 33 หมี่-เตอะ Mi Toe ไม่ระบุ -
ทองเหมียด 37 ทอง-เหมียด Thong Miat หญิง -
มานัสมี 34 มา-นัด-สะ-มี Ma Nat Sa Mi หญิง ความยกย่องนับถือ
มีเดช 17 มี-เดด Mi Det ชาย -
เมียง 24 เมียง Miang ชาย -
มีหน๊ะ 33 มี-นะ Mi Na หญิง -
มีแฮ 19 มี-แฮ Mi Hae ชาย -
พวงมี 28 พวง-มี Phuang Mi ไม่ระบุ -
มีนนภา 24 มีน-นะ-พา Min Na Pha หญิง ท้องฟ้าเดือนมีนาคม
หมี้ 19 มี่ Mi หญิง -
ฮามีดะห์ 37 ฮา-มี-ดะ Ha Mi Da หญิง -
รัชมี 22 รัด-ชะ-มี Rat Cha Mi ไม่ระบุ -