บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มิลิณรสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มิลิณรสา
ชื่อ มิลิณรสา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มิ-ลิน-ระ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mi Lin Ra Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิลิณรสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มิลิณรสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิลิณรสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิลิณรสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ มิลิณรสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มิลิณรสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิลิณรสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มิลิณรสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิลิณรสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มิลิณรสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุมิตตรา 28 สุ-มิด-ตรา Su Mit Tra หญิง เพื่อนที่แสนดี
เขมิสรา 25 ขะ-เหมิด-สะ-รา Kha Hemit Sa Ra หญิง ยอดแห่งความปลอดภัย
ภูมิกร 17 พู-มิ-กอน Phu Mi Kon ชาย ผู้สร้างแผ่นดิน
ประมินทร์ 38 ประ-มิน Pra Min ชาย -
นิมิต 21 นิ-มิด Ni Mit ชาย -
อมิน 20 อะ-มิน A Min ไม่ระบุ -
บุญมิตร 23 บุน-มิด Bun Mit ชาย -
ลมิดา 17 ละ-มิ-ดา La Mi Da ไม่ระบุ -
เชมิกา 15 เช-มิ-กา Che Mi Ka หญิง -
ภูมิภาค 18 พู-มิ-พาก Phu Mi Phak ไม่ระบุ -
บุษบามินตรา 32 บุด-สะ-บา-มิน-ตรา But Sa Ba Min Tra หญิง ดอกพุทธรักษา
มินธาดา 21 มิน-ทา-ดา Min Tha Da ไม่ระบุ -
สุมิต 20 สุ-มิด Su Mit ชาย เพื่อนที่แสนดี
มินตรา 22 มิน-ตรา Min Tra หญิง ต้นกระถิน
ปมิตรา 19 ปะ-มิด-ตา Pa Mit Ta หญิง -
รามิล 20 รา-มิน Ra Min หญิง กามเทพ
มิตรพันธ์ 46 มิด-ตระ-พัน Mit Tra Phan ชาย ความผูกพันต่อเพื่อน
สมิตา 20 สะ-มิ-ตา Sa Mi Ta หญิง ยิ้มแย้ม, แป้ง
พรมมินต์ 43 พรม-มิน Phrom Min ชาย -
เขมิสญา 25 ขะ-เหมิด-ยา Kha Hemit Ya ไม่ระบุ ความรู้ของผู้มีความสุขมาก
ธมิดา 15 ทะ-มิ-ดา Tha Mi Da หญิง ความดีที่ไม่สามารถประมาณได้
นิมิตา 22 นิ-มิ-ตา Ni Mi Ta ไม่ระบุ -
สุมิตริย์ 45 สุ-มิด-ริ Su Mit Ri หญิง -
สุชมิตรา 27 สุด-มิด-ตรา Sut Mit Tra ไม่ระบุ -
เจะหมิ 26 เจะ-หมิ Che Mi ชาย -
สุมินทร 27 สุ-มิน-ทอน Su Min Thon หญิง -
สมมิต 24 สม-มิด Som Mit ชาย -
ฤทธิ์ธามินทร์ 52 ริด-ทา-มิน Rit Tha Min ไม่ระบุ ผู้มีความสามารถและมียศศักดิ์เหนือคนทั้งปวง
มิ่งขวัญ 28 มิ่ง-ขวัน Ming Khwan หญิง เป็นที่รักยิ่ง
เปรมมิกา 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง -
สมิตานันท์ 44 สะ-มิ-ตา-นัน Sa Mi Ta Nan ไม่ระบุ มีใบหน้ายิ้มแย้มและเบิกบาน
มิตรสัน 32 มิด-สัน Mit San ชาย -
ระมิงค์ 32 ระ-มิง Ra Ming หญิง -
มิตรลาภ 24 มิด-ลาบ Mit Lap ชาย ได้เพื่อน
ปรมินทร์ 34 ปอ-ระ-มิน Po Ra Min ชาย -
สมิทธินันต์ 51 สะ-มิด-ทิ-นัน Sa Mit Thi Nan ชาย -
ธนมิตร 25 ทะ-นะ-มิด Tha Na Mit ชาย ชื่อพ่อค้า
สุญามินทร์ 41 สุ-ยา-มิน Su Ya Min หญิง ผู้มีความเป็นใหญ่
อมิตวรรณ 37 อะ-มิด-ตะ-วัน A Mit Ta Wan หญิง มีผิวผ่องยิ่ง
สิริมิตร 35 สิ-หริ-มิด Si Ri Mit ชาย -