บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มิริญฐิภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มิริญฐิภา
ชื่อ มิริญฐิภา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มิ-ริน-ถิ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mi Rin Thi Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิริญฐิภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มิริญฐิภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิริญฐิภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิริญฐิภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ มิริญฐิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มิริญฐิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิริญฐิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มิริญฐิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิริญฐิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มิริญฐิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เขมิกรณ์ 32 เข-มิ-กอน Khe Mi Kon ไม่ระบุ การกระทำที่มีความสุข
สมมิตร์ 37 สม-มิด Som Mit ชาย -
มิตรดา 18 มิด-ตระ-ดา Mit Tra Da หญิง เป็นเพื่อน
อาสือมิง 38 อา-สือ-มิง A Sue Ming ชาย -
นิมิตพร 33 นิ-มิด-พอน Ni Mit Phon หญิง -
เมมิกา 18 เม-มิ-กา Me Mi Ka ไม่ระบุ -
นนท์นิมิต 41 นน-นิ-มิด Non Ni Mit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขดังใจคิด
ประมวลมิตร 43 ประ-มวน-มิด Pra Muan Mit ชาย รวมความเป็นเพื่อนเข้าด้วยกัน
รามิล 20 รา-มิน Ra Min หญิง กามเทพ
อมิตวรรณ 37 อะ-มิด-ตะ-วัน A Mit Ta Wan หญิง มีผิวผ่องยิ่ง
สายมิตร 32 สาย-มิด Sai Mit ชาย -
ปัทมินี 28 ปัด-ทะ-มิ-นี Pat Tha Mi Ni หญิง ดอกบัว, กอบัว
เบ็นยามิน 40 เบ็น-ยา-มิน Ben Ya Min หญิง -
สุมิตรา 25 สุ-มิด-ตรา Su Mit Tra หญิง เพื่อนที่แสนดี
จามินทร์ 35 จา-มิน Cha Min ไม่ระบุ -
สมิทธิ 25 สะ-มิด-ทิ Sa Mit Thi ไม่ระบุ -
ภามิน 16 พา-มิน Pha Min หญิง ส่องแสงเรืองรอง, สวยงาม
ทมิตา 14 ทะ-มิ-ตา Tha Mi Ta หญิง เชื่องแล้ว
ภูมิภัทร 22 พู-มิ-พัก Phu Mi Phak ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
ดมิตา 14 ดะ-หมิ-ตา Da Mi Ta หญิง ความมืด
มิลิณรสา 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
ภริมมิกา 25 พะ-ริม-มิ-กา Pha Rim Mi Ka ไม่ระบุ -
สมิตร 23 สะ-มิ-ตะ-ระ Sa Mi Ta Ra ไม่ระบุ -
อมิตตา 22 อะ-มิด-ตา A Mit Ta ไม่ระบุ -
สุมินทร 27 สุ-มิน-ทอน Su Min Thon หญิง -
สมิต 19 สะ-มิด Sa Mit ชาย ความสำเร็จ
ละมิตร 26 ละ-มิด La Mit ชาย -
บุญมิตร 23 บุน-มิด Bun Mit ชาย -
เขมินี 25 เข-มิ-นี Khe Mi Ni หญิง ผู้มีความเกษมด้วยความสุขสงบ
สุมิตร์ 33 สุ-มิด Su Mit ชาย เพื่อนที่แสนดี
พรมมินต์ 43 พรม-มิน Phrom Min ชาย -
รามินทร์ 33 รา-มิน Ra Min ชาย กามเทพ
คิมมิกา 24 คิม-มิ-กา Khim Mi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยธรรม
นกขมิ้น 24 นก-ขะ-มิ่น Nok Kha Min หญิง -
บุญมิ่ง 19 บุน-มิ่ง Bun Ming หญิง -
รมิดา 15 ระ-มิ-ดา Ra Mi Da หญิง ผู้รื่นรมย์, ผู้มีความสุข
นิยัสมินทร์ 56 นิ-ยัด-มิน Ni Yat Min หญิง -
มิตรลาภ 24 มิด-ลาบ Mit Lap ชาย ได้เพื่อน
มิลิจันทร์ 48 มิ-ลิ-จัน Mi Li Chan หญิง -
มิ่งสมร 28 มิ่ง-สะ-หมอน Ming Sa Mon ไม่ระบุ -