บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มิราริณทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มิราริณทร์
ชื่อ มิราริณทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มิ-รา-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mi Ra Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิราริณทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มิราริณทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิราริณทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิราริณทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ มิราริณทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มิราริณทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิราริณทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มิราริณทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิราริณทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มิราริณทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภาคภูมินทร์ 37 พาก-พู-มิน Phak Phu Min ชาย -
ฐิตามินทร์ 45 ถิ-ตา-มิน Thi Ta Min หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นใหญ่
ศุภนิมิตร 34 สุบ-พะ-นิ-มิด Sup Pha Ni Mit ไม่ระบุ -
สุมิน 22 สุ-มิน Su Min ชาย -
สมิต 19 สะ-มิด Sa Mit ชาย ความสำเร็จ
มิลินท์วรัศ 55 มิ-ลิน-วะ-รัด Mi Lin Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐ, ป่าอันงดงาม
เบญจมินทร์ 42 เบน-จะ-มิน Ben Cha Min ชาย ผู้เป็นใหญ่ลำดับที่ 5
หมิง 16 หมิง Ming ชาย -
เบมิกา 15 เบ-มิ-กา Be Mi Ka หญิง -
ลิมิตร 26 ลิ-มิด Li Mit หญิง -
อิโตมิ 26 อิ-โต-มิ I To Mi หญิง -
บิสมิลลาห์ 49 บิด-สะ-มิน-ลา Bit Sa Min La หญิง -
นิมิตา 22 นิ-มิ-ตา Ni Mi Ta ไม่ระบุ -
มิญช์ณณิชา 41 มิน-นิ-ชา Min Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ศุภนิมิต 30 สุบ-พะ-นิ-มิด Sup Pha Ni Mit ไม่ระบุ -
รัฐภูมินันท์ 53 รัด-พู-มิ-นัน Rat Phu Mi Nan ชาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
สุมิฌา 23 สุ-มิ-ชา Su Mi Cha ไม่ระบุ -
ดมิศ 17 ดะ-มิด Da Mit ชาย พระจันทร์
มินทดา 17 มิ-นด-ดา Mi Not Da ชาย -
มิ่งภพ 21 มิ่ง-พบ Ming Phop ไม่ระบุ -
มิ่งแก้ว 23 มิ่ง-แก้ว Ming Kaeo หญิง -
เขมิศรา 25 ขะ-เหมิด-รา Kha Hemit Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในความเกษม
ภูมิจิตร 29 พู-มิ-จิด Phu Mi Chit ไม่ระบุ -
มิ่งสกุล 27 มิ่ง-สะ-กุน Ming Sa Kun ชาย -
สุมินทร์ตรา 44 สุ-มิน-ตรา Su Min Tra หญิง ต้นกระถินที่ดี
มินธาดา 21 มิน-ทา-ดา Min Tha Da ไม่ระบุ -
ปรมินทร์ 34 ปอ-ระ-มิน Po Ra Min ชาย -
อมินฑรา 28 อะ-มิน-ทะ-รา A Min Tha Ra หญิง -
มิตรกรรม 30 มิด-ตระ-กัม Mit Tra Kam ชาย ผูกมิตร
ภูมินทร์ 31 พู-มิน Phu Min ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
อามิเนาะ 28 อา-มิ-เนาะ A Mi No หญิง -
กามินี 23 กา-มิ-นี Ka Mi Ni ไม่ระบุ หญิงสาว
มิตตา 16 มิด-ตา Mit Ta หญิง -
มิญช์ณิชา 36 มิน-นิ-ชา Min Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์อันบริสุทธิ์,ผู้บริสุทธิ์ถึงแก่น
เทพนิมิตย์ 49 เทบ-นิ-มิด-ตะ Thep Ni Mit Ta ชาย -
ชินวุมิ 27 ชิน-วุ-มิ Chin Wu Mi ไม่ระบุ -
สามิต 20 สา-มิด Sa Mit ชาย -
เปมิดา 15 เป-มิ-ดา Pe Mi Da หญิง -
ทามินี 23 ทา-มิ-นี Tha Mi Ni หญิง แสงฟ้าแลบ
สามมินตา 31 สาม-มิน-ตา Sam Min Ta หญิง -