บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มิรชยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มิรชยา
ชื่อ มิรชยา ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มิ-ระ-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mi Ra Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิรชยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มิรชยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิรชยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิรชยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ มิรชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มิรชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิรชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มิรชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิรชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มิรชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิรชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มิรชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิมิตร 25 นิ-มิด Ni Mit หญิง -
อชิรญามิน 35 อะ-ชิ-ระ-ยา-มิน A Chi Ra Ya Min หญิง -
จีระมิตร 37 จี-ระ-มิด Chi Ra Mit ไม่ระบุ มิตรที่ยั่งยืน
มินรญา 23 มิ-นอ-ระ-ยา Mi No Ra Ya ไม่ระบุ ผู้ไม่มีความผิด หรือ คนที่ไม่มีมลทิน
พรมมินต์ 43 พรม-มิน Phrom Min ชาย -
ประมิน 24 ประ-มิน Pra Min ชาย -
รามินทร์ 33 รา-มิน Ra Min ชาย กามเทพ
น้องมิ้ว 32 น้อง-มิ้ว Nong Mio ไม่ระบุ -
สุมิตรี 31 สุ-มิ-ตรี Su Mi Tri ไม่ระบุ -
รามิล 20 รา-มิน Ra Min หญิง กามเทพ
เทวมิตร 25 เท-วะ-มิด The Wa Mit ชาย -
ไวลมิตร 37 วะ-ลัย-มิด Wa Lai Mit ชาย มีกำไลเป็นเพื่อน
จัสมิน 31 จัด-มิน Chat Min หญิง ต้นไม้ชนิดนึงคล้ายพุทธชาดและมะลิ
มิเลียด 33 มิ-เลียด Mi Liat หญิง -
กันตมิตร 29 กัน-ตะ-มิด Kan Ta Mit ไม่ระบุ เพื่อนที่น่ารัก
เขมินทร์ 32 ขะ-เหมิน Kha Hemin ชาย ผู้เป็นใหญ่เหนือความเกษม
เซิ่งมิเท่ง 31 เซิ่ง-มิ-เท่ง Soeng Mi Theng ชาย -
อมิตคุณ 28 อะ-มิด-ตะ-คุน A Mit Ta Khun ชาย มีความดีล้นเหลือ
เปรมมิการ์ 37 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka ไม่ระบุ -
อมิตตา 22 อะ-มิด-ตา A Mit Ta ไม่ระบุ -
มินตรา 22 มิน-ตรา Min Tra หญิง ต้นกระถิน
หมิน 19 หมิน Min หญิง -
เรมิตร 22 เร-มิด Re Mit ไม่ระบุ -
มิษฎา 19 มิด-ดา Mit Da หญิง -
เขมิสญา 25 ขะ-เหมิด-ยา Kha Hemit Ya ไม่ระบุ ความรู้ของผู้มีความสุขมาก
มินทิรา 24 มิน-ทิ-รา Min Thi Ra หญิง นักปราชญ์ชาวราศรีมีน
เขมิตรา 21 เข-มิด-ตรา Khe Mit Tra ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งความสุข
คำหมิ่น 25 คัม-หมิ่น Kham Min ชาย -
รัฐภูมินันท์ 53 รัด-พู-มิ-นัน Rat Phu Mi Nan ชาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
สุมมิตรา 30 สุม-มิด-ตรา Sum Mit Tra หญิง -
ภูมิภาคย์ 35 พู-มิ-พาก Phu Mi Phak ชาย -
อมิตา 19 อะ-มิ-ตา A Mi Ta หญิง -
สิริมิตร 35 สิ-หริ-มิด Si Ri Mit ชาย -
มิตรกรรม 30 มิด-ตระ-กัม Mit Tra Kam ชาย ผูกมิตร
นิมิตา 22 นิ-มิ-ตา Ni Mi Ta ไม่ระบุ -
สมิตานันท์ 44 สะ-มิ-ตา-นัน Sa Mi Ta Nan ไม่ระบุ มีใบหน้ายิ้มแย้มและเบิกบาน
มินทร์ 28 มิน Min หญิง ผู้เป็นใหญ่
สมิตานัล 35 สะ-มิ-ตา-นัน Sa Mi Ta Nan ไม่ระบุ มีใบหน้ายิ้มแย้มและเบิกบาน
มิ่งสกุล 27 มิ่ง-สะ-กุน Ming Sa Kun ชาย -
ระมิตร์ 33 ระ-มิด Ra Mit ไม่ระบุ -