บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มิญช์ณณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มิญช์ณณิชา
ชื่อ มิญช์ณณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มิน-นะ-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Min Na Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิญช์ณณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มิญช์ณณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิญช์ณณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มิญช์ณณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ มิญช์ณณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มิญช์ณณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิญช์ณณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มิญช์ณณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิญช์ณณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มิญช์ณณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มิญช์ณณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มิญช์ณณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริมินตรา 41 สิ-ริ-มิน-ตรา Si Ri Min Tra หญิง กระถินมงคล
สุมินทร์ตรา 44 สุ-มิน-ตรา Su Min Tra หญิง ต้นกระถินที่ดี
นิยัสมินทร์ 56 นิ-ยัด-มิน Ni Yat Min หญิง -
อมินตรา 28 อะ-มิน-ตรา A Min Tra หญิง -
ปรมินต์ 32 ปอ-ระ-มิน Po Ra Min ไม่ระบุ -
สุมิน 22 สุ-มิน Su Min ชาย -
ภูมมินท์ 32 พูม-มิน Phum Min ชาย -
ยามิน 23 ยา-มิน Ya Min ไม่ระบุ -
มินอ่อง 29 มิน-อ่อง Min Ong ชาย -
มินทร์ 28 มิน Min หญิง ผู้เป็นใหญ่
สุมินทร์ 36 สุ-มิน Su Min ชาย ผู้เป็นใหญ่อันดีงาม
เขมินท์ 28 ขะ-เหมิน Kha Hemin ชาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่, ปลอดภัย
จาสุมินทร์ 43 จา-สุ-มิน Cha Su Min ไม่ระบุ -
ประมินทร์ 38 ประ-มิน Pra Min ชาย -
ปมิน 16 ปะ-มิน Pa Min ชาย -
คามิน 19 คา-มิน Kha Min หญิง ผู้เป็นใหญ่ในบ้าน
มินทร์ลดา 36 มิน-ละ-ดา Min La Da หญิง เครือเถาของผู้เป็นใหญ่
สมิน 21 สะ-หมิน Sa Min หญิง -
ประเมิล 27 ประ-เมิน Pra Moen ไม่ระบุ -
มินตกาญจน์ 43 มิน-ตะ-กาน Min Ta Kan หญิง ต้นกระถินทองคำ
ภาคภูมินทร์ 37 พาก-พู-มิน Phak Phu Min ชาย -
มินอุมา 27 มิน-อุ-มา Min U Ma ไม่ระบุ -
มินทร์ระวี 49 มิน-ระ-วี Min Ra Wi หญิง พระอาทิตย์ของผู้เป็นใหญ่
บิสมิลลาห์ 49 บิด-สะ-มิน-ลา Bit Sa Min La หญิง -
มินทอง 23 มิน-ทอง Min Thong ไม่ระบุ -
ดลมินทร์ 35 ดน-มิน Don Min ชาย -
มินต์ธิดา 36 มิน-ทิ-ดา Min Thi Da หญิง -
เมิน 16 เมิน Moen หญิง -
ธรรมิน 26 ทัน-มิน Than Min ชาย ปฏิบัติธรรมรู้หน้าที่ของตน
มินณดา 21 มิน-นะ-ดา Min Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่งในราศีมิน
ปรัชมิญช์ 36 ปรัด-มิน Prat Min หญิง -
พรมมินทร์ 45 พรม-มิน Phrom Min หญิง พรหมผู้เป็นใหญ่
สุมิญธร 29 สุ-มิน-ทอน Su Min Thon หญิง -
บุษบามินตรา 32 บุด-สะ-บา-มิน-ตรา But Sa Ba Min Tra หญิง ดอกพุทธรักษา
ญาสุมินทร์ 41 ยา-สุ-มิน Ya Su Min หญิง ผู้รู้ดีเกี่ยวกับต้นกระถิน
ธรามินทร์ 37 ทะ-รา-มิน Tha Ra Min หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ละเมิน 26 ละ-เมิน La Moen หญิง -
มิญชณ์ณิชา 41 มิน-ชะ-นิ-ชา Min Cha Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ศวมินทร์ 41 สะ-วะ-มิน Sa Wa Min หญิง ผู้เป็นใหญ่ได้ด้วยตนเอง
มินตา 18 มิน-ตา Min Ta หญิง -