บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มัสยารัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มัสยารัตน์
ชื่อ มัสยารัตน์ ความหมาย แปลว่า ปลาและดวงแก้ว เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มัด-สะ-ยา-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mat Sa Ya Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มัสยารัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มัสยารัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มัสยารัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มัสยารัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ มัสยารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มัสยารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มัสยารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มัสยารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มัสยารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มัสยารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มัธนา 19 มัด-ทะ-นา Mat Tha Na หญิง คำสดุดี
มัชลี 24 มัด-ลี Mat Li หญิง -
มัทธจิต 27 มัด-ทะ-จิด Mat Tha Chit หญิง -
สมัชชัย 32 สะ-มัด-ชัย Sa Mat Chai ไม่ระบุ -
หมัดฉุหลี 39 หมัด-ฉุ-หลี Mat Chu Li ชาย -
มัธยม 26 มัด-ทะ-ยม Mat Tha Yom ชาย -
มัตสริน 32 มัด-สิน Mat Sin หญิง -
ธฤติมัต 24 ทะ-ริด-ติ-มัด Tha Rit Ti Mat ชาย แน่วแน่, มั่นคง
พฤติมัต 28 พรึด-ติ-มัด Phruet Ti Mat ชาย ดำรงอยู่
มัดสา 18 มัด-สา Mat Sa หญิง -
มัสซี 30 มัด-ซี Mat Si ไม่ระบุ -
สมัฐฐ์ภร 48 สะ-หมัด-พอน Sa Mat Phon ไม่ระบุ -
มัทรินทราย 37 มัด-ริน-ซาย Mat Rin Sai หญิง -
มัทวัน 25 มัด-ทะ-วัน Mat Tha Wan หญิง ความเบิกบาน
มัทวี 23 มัด-วี Mat Wi หญิง -
มรรษวรรณ 36 มัด-วัน Mat Wan หญิง -
มัทณา 16 มัด-ทะ-นา Mat Tha Na หญิง คำสดุดี
มัสสิกา 29 มัด-สิ-กา Mat Si Ka หญิง -
มัทนีญา 27 มัด-ทะ-นี-ยา Mat Tha Ni Ya หญิง ผู้รู้เรื่องกามเทพ
มัตตัญญู 29 มัด-ตัน-ยู Mat Tan Yu ชาย -
มัด 10 มัด Mat หญิง -
มัตติกา 21 มัด-ติ-กา Mat Ti Ka หญิง -
มัชรี 22 มัด-รี Mat Ri ไม่ระบุ -
มัทยาวัทน์ 44 มัด-ทะ-ยะ-วัด Mat Tha Ya Wat หญิง หน้างามน่ารัก
นุมัติ 22 นุ-มัด Nu Mat หญิง -
ปรมัตถ์ 28 ปะ-ระ-มัด Pa Ra Mat ชาย ประโยชน์สูงสุด, ความเจริญสูงสุด
มูหามัดยูรี 44 มู-หา-มัด-ยู-รี Mu Ha Mat Yu Ri ไม่ระบุ -
มัชยา 20 มัด-ชะ-ยา Mat Cha Ya ไม่ระบุ -
ธมัสม์ 34 ทะ-มัด Tha Mat ไม่ระบุ -
ปรมัต 18 ปอ-ระ-มัด Po Ra Mat ไม่ระบุ -
มัสเตาะ 26 มัด-เตาะ Mat To หญิง -
มัจจุรี 33 มัด-จุ-รี Mat Chu Ri หญิง -
มัทนา 16 มัด-ทะ-นา Mat Tha Na หญิง คำสดุดี
นิรมัท 23 นิ-ระ-มัด Ni Ra Mat ไม่ระบุ ไม่มัวเมา
มัสนะ 25 มัด-นะ Mat Na หญิง -
มัทณี 22 มัด-นี Mat Ni ไม่ระบุ -
มัทนียา 31 มัด-ทะ-นี-ยา Mat Tha Ni Ya หญิง น่ายินดี
มัฐกานต์ 37 มัด-กาน Mat Kan หญิง -
นมัสการ 27 นะ-มัด-สะ-กาน Na Mat Sa Kan ไม่ระบุ -
มูฮำมัดรุสดี 43 มู-ฮัม-มัด-รุด-ดี Mu Ham Mat Rut Di ชาย -