บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มันทนุช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มันทนุช
ชื่อ มันทนุช ความหมาย แปลว่า ชัยชนะที่สดุดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มัน-ทะ-นุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Man Tha Nut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มันทนุช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มันทนุช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มันทนุช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มันทนุช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ มันทนุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มันทนุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มันทนุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มันทนุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มันทนุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มันทนุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มันทนุช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มันทนุช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มัณฑกา 19 มัน-ทะ-กา Man Tha Ka หญิง -
วรมัน 24 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย -
อุสมันห์ 42 อุ-สะ-หมัน U Sa Man ชาย -
มัญชรี 26 มัน-ชะ-รี Man Cha Ri หญิง ก้านดอกไม้
มันสกุล 29 มัน-สะ-กุน Man Sa Kun หญิง -
วรมันทร์ 38 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย -
ปักษมัน 25 ปัก-สะ-มัน Pak Sa Man ชาย ขนตา
ถิรมัน 23 ถิ-ระ-มัน Thi Ra Man ชาย มีใจมั่นคง
มัณฑณา 23 มัน-ทะ-นา Man Tha Na หญิง คำสดุดี
มันจะนา 30 มัน-จะ-นา Man Cha Na หญิง -
มติมันต์ 38 มะ-ติ-มัน Ma Ti Man ชาย ฉลาดหลักแหลม
มณฑพันธ์ 43 มัน-ทะ-พัน Man Tha Phan หญิง -
ธามัน 19 ทา-มัน Tha Man ชาย อาณาจักรเทพเจ้า
สุมณฑกาญจน์ 47 สุ-มัน-ทะ-กาน Su Man Tha Kan หญิง -
ลิ่วมัน 31 ลิ่ว-มัน Lio Man หญิง -
ลุกมัน 22 ลุก-มัน Luk Man ชาย -
ศิริมันตรา 41 สิ-ริ-มัน-ตรา Si Ri Man Tra หญิง มนตราหรือเวทมนตร์อันเป็นมงคล
มัณศิกาญน์ 45 มัน-นะ-สิ-กาน Man Na Si Kan หญิง เครื่องประดับแห่งทอง
สุมันต์ 34 สุ-มัน Su Man ไม่ระบุ -
ฮัรมัน 27 ฮัน-มัน Han Man ชาย -
ชุติมันต์ 36 ชุ-ติ-มัน Chu Ti Man ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
มัณฑิรา 26 มัน-ทิ-รา Man Thi Ra หญิง พระราชวัง
จำมรรจ์ 35 จัม-มัน Cham Man หญิง -
มัณยาภา 25 มัน-ยา-พา Man Ya Pha หญิง แสงแห่งมณีประกายแก้ว
มันฑณา 23 มัน-ทะ-นา Man Tha Na ไม่ระบุ คำสดุดี
วรมันต์ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย -
มัญชุพร 28 มัน-ชุ-พอน Man Chu Phon หญิง งามและประเสริฐ
ฟ้าภูเหมันต์ 47 ฟ้า-พู-เห-มัน Fa Phu He Man ไม่ระบุ -
มรรยาท 23 มัน-ยาด Man Yat ชาย -
ศิมันตรา 33 สิ-มัน-ตรา Si Man Tra ไม่ระบุ -
มัณฑนกร 27 มัน-ทะ-นะ-กอน Man Tha Na Kon ชาย -
มัณฑวรรณ 36 มัน-ทะ-วัน Man Tha Wan หญิง มีผิวที่มันแวววาว
มัญชุ์สรัล 46 มัน-สะ-รัน Man Sa Ran หญิง ผู้งามแท้
มัน 14 มัน Man ชาย -
สามัน 22 สา-มัน Sa Man ชาย -
ลูกศมัน 30 ลูก-สะ-หมัน Luk Sa Man ชาย -
อภิมัน 25 อะ-พิ-มัน A Phi Man ชาย ยินดีด้วย
นิรมันย์ 44 นิ-ระ-มัน Ni Ra Man ชาย ไม่วู่วาม
มัณฑนพัฒน์ 51 มัน-ทะ-นะ-พัด Man Tha Na Phat ชาย ประดับตกแต่งด้วยความเจริญ
อุสมัน 28 อุด-มัน Ut Man ชาย -