บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มรรษวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มรรษวรรณ
ชื่อ มรรษวรรณ ความหมาย แปลว่า หญิงที่มีความอดทนและความเพียร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มัด-สะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mat Sa Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
หมัดยุโสป 37 หมัด-ยุ-โสบ Mat Yu Sop ชาย -
มัสสิกา 29 มัด-สิ-กา Mat Si Ka หญิง -
คริสมัส 35 คริด-มัด Khrit Mat ไม่ระบุ -
มัทธานันท์ 39 มัด-ทา-นัน Mat Tha Nan ไม่ระบุ -
นุมัติ 22 นุ-มัด Nu Mat หญิง -
ภานุมัต 20 พา-นุ-มัด Pha Nu Mat ชาย เจิดจ้า
มัสชนันท์ 42 มัด-ชะ-นัน Mat Cha Nan หญิง -
มัฑณา 18 มัด-นา Mat Na ไม่ระบุ -
มัสฤณ 22 มัด-สะ-ริน Mat Sa Rin หญิง ผู้มีความอ่อนช้อย
หมัดฉุหลี 39 หมัด-ฉุ-หลี Mat Chu Li ชาย -
มัทนา 16 มัด-ทะ-นา Mat Tha Na หญิง คำสดุดี
นมัสวรรณ 40 นะ-มัด-สะ-วัน Na Mat Sa Wan หญิง -
มัสชนก 24 มัด-ชะ-นก Mat Cha Nok หญิง -
สมัทร 21 สะ-มัด-ทะ-ระ Sa Mat Tha Ra หญิง -
ธฤติมัต 24 ทะ-ริด-ติ-มัด Tha Rit Ti Mat ชาย แน่วแน่, มั่นคง
มัดฉา 16 มัด-ฉา Mat Cha ไม่ระบุ -
มัสสิน 32 มัด-สิน Mat Sin ไม่ระบุ -
นิรมัท 23 นิ-ระ-มัด Ni Ra Mat ไม่ระบุ ไม่มัวเมา
พฤทธิมัต 30 พรึด-ทิ-มัด Phruet Thi Mat ชาย มีความเจริญ
มัฐกาญจน์ 44 มัด-กาน Mat Kan ไม่ระบุ -
ตันตุมัต 28 ตัน-ตุ-มัด Tan Tu Mat ชาย ชื่อพระอัคนี
พฤติมัต 28 พรึด-ติ-มัด Phruet Ti Mat ชาย ดำรงอยู่
มัทวิธา 25 มัด-ทะ-วิ-ทา Mat Tha Wi Tha หญิง เหมือนตน
นมัสการ 27 นะ-มัด-สะ-กาน Na Mat Sa Kan ไม่ระบุ -
มัชฌประภา 28 มัด-ชบ-ระ-พา Mat Chop Ra Pha หญิง -
มูฮำมัดรุสดี 43 มู-ฮัม-มัด-รุด-ดี Mu Ham Mat Rut Di ชาย -
มัทลีนาจ 35 มัด-ลี-นาด Mat Li Nat ไม่ระบุ -
มูฮำหมัด 28 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย -
มัตติภรณ์ 38 มัด-ติ-พอน Mat Ti Phon ไม่ระบุ -
มัชรัตน์ 36 มัด-รัด Mat Rat ชาย -
มัตธุราช 24 มัด-ทุ-ราด Mat Thu Rat ชาย -
โพธิมัต 32 โพ-ทิ-มัด Pho Thi Mat ชาย ฉลาด, หลักแหลม
สมัชชา 21 สะ-มัด-ชา Sa Mat Cha ไม่ระบุ เกิดมาเท่าเทียมกัน
มัตตะยา 28 มัด-ตะ-ยา Mat Ta Ya หญิง -
มัชยา 20 มัด-ชะ-ยา Mat Cha Ya ไม่ระบุ -
ปรมัตถ์ 28 ปะ-ระ-มัด Pa Ra Mat ชาย ประโยชน์สูงสุด, ความเจริญสูงสุด
นมัสนันท์ 45 นะ-มัด-สะ-นัน Na Mat Sa Nan หญิง -
อะหมัด 25 อะ-หมัด A Mat ไม่ระบุ -
มัสตราภรณ์ 43 มัด-ตรา-พอน Mat Tra Phon ไม่ระบุ -
หวังหมัด 32 หวัง-หมัด Wang Mat ชาย -