บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มรรษวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มรรษวรรณ
ชื่อ มรรษวรรณ ความหมาย แปลว่า หญิงที่มีความอดทนและความเพียร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มัด-สะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mat Sa Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มรรษวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มรรษวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มรรษวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มัจลิกา 27 มัด-ลิ-กา Mat Li Ka ไม่ระบุ -
มัทวิธา 25 มัด-ทะ-วิ-ทา Mat Tha Wi Tha หญิง เหมือนตน
หมัดยุโสป 37 หมัด-ยุ-โสบ Mat Yu Sop ชาย -
หมัดอาหลี 40 หมัด-อา-หลี Mat A Li ชาย -
หมูหำหมัด 33 หมู-หัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย -
อุหมัด 22 อุ-หมัด U Mat ชาย -
พฤติมัต 28 พรึด-ติ-มัด Phruet Ti Mat ชาย ดำรงอยู่
หวังหมัด 32 หวัง-หมัด Wang Mat ชาย -
มัทนีย์ 39 มัด-นี Mat Ni หญิง -
มัสฐียา 41 มัด-ถี-ยา Mat Thi Ya หญิง -
มัชฌประภา 28 มัด-ชบ-ระ-พา Mat Chop Ra Pha หญิง -
มัสกี 24 มัด-กี Mat Ki ชาย -
สมัตถ์ 29 สะ-มัด Sa Mat ไม่ระบุ ผู้สามารถองอาจ
มูฮัมมัดริษกี 51 มู-ฮัม-มัด-ริด-กี Mu Ham Mat Rit Ki ชาย -
มัสเตาะ 26 มัด-เตาะ Mat To หญิง -
สุมัชญา 24 สุ-มัด-ยา Su Mat Ya หญิง -
มูฮัมหมัด 36 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
มัสชนันท์ 42 มัด-ชะ-นัน Mat Cha Nan หญิง -
มัทยคตห 30 มัด-ทะ-ยะ-คด Mat Tha Ya Khot ชาย อยู่ในท่ามกลางแวดล้อม
มัฏฐหทัย 45 มัด-ทะ-หะ-ทัย Mat Tha Ha Thai หญิง -
สมรรถชัยวัฒน์ 62 สะ-หมัด-ชัย-วัด Sa Mat Chai Wat ไม่ระบุ -
ธัญญ์มัทนา 41 ทัน-มัด-ทะ-นา Than Mat Tha Na หญิง ผู้ทำลายความชั่วด้วยมงคล
เจ๊ะหมัด 34 เจ๊ะ-หมัด Che Mat ชาย -
มธุมัต 22 มะ-ทุ-มัด Ma Thu Mat ไม่ระบุ หวานชื่น
อนุมัติ 28 อะ-นุ-มัด A Nu Mat ชาย -
มูฮำมัดสุกรี 43 มู-ฮัม-มัด-สุ-กรี Mu Ham Mat Su Kri ไม่ระบุ -
มัสก๊ะ 28 มัด-ก๊ะ Mat Ka หญิง -
มัสลิน 31 มัด-สะ-ลิน Mat Sa Lin หญิง ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง
มัทวัน 25 มัด-ทะ-วัน Mat Tha Wan หญิง ความเบิกบาน
หมัดเหลาะ 33 หมัด-เหลาะ Mat Lo ชาย -
มัธนา 19 มัด-ทะ-นา Mat Tha Na หญิง คำสดุดี
มัทธจิต 27 มัด-ทะ-จิด Mat Tha Chit หญิง -
มัชพล 25 มัด-พน Mat Phon ไม่ระบุ -
สมัชฉา 24 สะ-มัด-ฉา Sa Mat Cha หญิง -
มูฮาหมัด 28 มู-ฮา-หมัด Mu Ha Mat ชาย -
บรมัตถ์ 28 บอ-ระ-มัด Bo Ra Mat ชาย ประโยชน์อย่างยิ่ง
มัษฏาภรค์ 41 มัด-ตา-พน Mat Ta Phon หญิง -
มัชชาพลอย 42 มัด-ชา-พลอย Mat Cha Phloi หญิง -
มัฑณา 18 มัด-นา Mat Na ไม่ระบุ -
มัทยดา 20 มัด-ทะ-ยะ-ดา Mat Tha Ya Da หญิง มีใจเป็นกลาง