บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มนัสชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มนัสชา
ชื่อ มนัสชา ความหมาย แปลว่า ใจที่มีประโยชน์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มะ-นัด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ma Nat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนัสชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มนัสชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนัสชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนัสชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ มนัสชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มนัสชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนัสชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มนัสชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนัสชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มนัสชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มนัสชยา 32 มะ-นัด-ชะ-ยา Ma Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีเสน่ห์น่ารัก
มยุลา 21 มะ-ยุ-ลา Ma Yu La หญิง -
มนัส 21 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
เขมวันต์ 36 เข-มะ-มะ-วัน Khe Ma Ma Wan ชาย ที่แห่งความเกษม, เจริญรุ่งเรือง
มะเฟือง 34 มะ-เฟือง Ma Fueang หญิง -
มโนสิทธิ์ 43 มะ-โน-สิด Ma No Sit ชาย สมปรารถนา
มโนดร 19 มะ-โน-ดอน Ma No Don หญิง งามยิ่ง
มนัสสินี 44 มะ-นัด-สิ-นี Ma Nat Si Ni หญิง ผู้มีใจ
ขจิตมณี 32 ขะ-จิด-มะ-นี Kha Chit Ma Ni หญิง ประดับด้วยแก้วมณี
มะรอกิ 24 มะ-รอ-กิ Ma Ro Ki ชาย -
เขมสรณ์ 34 เขม-มะ-สอน Khema Ma Son ไม่ระบุ ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง
มนิษิณี 34 มะ-นิด-สิ-นี Ma Nit Si Ni หญิง ฉลาดคงแก่เรียน
มนัสสมา 34 มะ-นัด-สะ-มา Ma Nat Sa Ma หญิง ผู้มีใจให้อภัย
กนกกาญจน์มณี 50 กะ-หนก-กาน-มะ-นี Ka Nok Kan Ma Ni หญิง ทองคำและแก้วมีค่า
ปัทมพร 24 ปัด-ทะ-มะ-พอน Pat Tha Ma Phon หญิง บัวประเสริฐ
มธุริมา 24 มะ-ทุ-ริ-มา Ma Thu Ri Ma หญิง มีความอ่อนหวาน
มนัฎฐ์ 37 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
มฤษฎา 16 มะ-ริด-สะ-ดา Ma Rit Sa Da ชาย สะอาดแล้ว, บริสุทธิ์แล้ว
มะโยม 26 มะ-โยม Ma Yom หญิง -
มนูสันต์ 40 มะ-นู-สัน Ma Nu San ชาย -
มณียา 26 มะ-นี-ยา Ma Ni Ya หญิง เหมือนมณี
มะณะ 18 มะ-นะ Ma Na หญิง -
มณีรุ้ง 26 มะ-นี-รุ้ง Ma Ni Rung หญิง -
แววมยุลา 35 แวว-มะ-ยุ-ลา Waeo Ma Yu La หญิง -
ชนมฤกษ์ 27 ชน-มะ-เริก Chon Ma Roek ชาย กลุ่มดาวกำเนิด
ปัทมศิริ 31 ปัด-ทะ-มะ-สิ-หริ Pat Tha Ma Si Ri หญิง -
อมรินทร์ 38 อะ-มะ-ริน A Ma Rin หญิง พระอินทร์
มะเยาว์ 35 มะ-เยา Ma Yao หญิง -
กัสมะ 21 กัด-มะ Kat Ma ไม่ระบุ ความอดกลั้น, แผ่นดิน
เขมกาญจนาวดี 41 เข-มะ-กาน-จะ-นา-วะ-ดี Khe Ma Kan Cha Na Wa Di หญิง หญิงที่งดงามด้วยความสุข
มณีแสง 28 มะ-นี-แสง Ma Ni Saeng หญิง -
มยุรีย์ 42 มะ-ยุ-รี Ma Yu Ri หญิง นกยูง
ธรรมชาติ 27 ทัม-มะ-ชาด Tham Ma Chat ชาย -
ธมนันท์ 33 ทม-มะ-นัน Thom Ma Nan ชาย น่าเพลิดเพลินเหมือนดวงจันทร์, สวยเหมือนพระจันทร์
โสมนัส 32 โสม-มะ-นัด Som Ma Nat ชาย -
ชมมณี 24 ชม-มะ-นี Chom Ma Ni หญิง ดูดวงแก้ว
ตมนา 14 ตะ-มะ-นา Ta Ma Na หญิง ลมหายใจ
มณีกัลยา 37 มะ-นี-กัน-ละ-ยา Ma Ni Kan La Ya หญิง -
มณีมณท์ 37 มะ-นี-มน Ma Ni Mon หญิง เครื่องประดับคือแก้วมณี
มรุกัญญา 24 มะ-รุ-กัน-ยา Ma Ru Kan Ya หญิง นางฟ้า