บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มนพชร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มนพชร
ชื่อ มนพชร ความหมาย แปลว่า ใจเพชร เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-พะ-ชะ-ระ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Pha Cha Ra
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนพชร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มนพชร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนพชร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนพชร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 68
หมายเลข 68 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติดอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความุล่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ มนพชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มนพชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนพชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มนพชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนพชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มนพชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนพชร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มนพชร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐมนต์ 40 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง นักปราชญ์ผู้มีเวทมนต์
มลตรี 25 มน-ตรี Mon Tri หญิง ผู้ปกครอง, ที่ปรึกษา
มลประภา 23 มน-ประ-พา Mon Pra Pha ไม่ระบุ -
พิมลนาฎ 34 พิ-มน-นาด Phi Mon Nat หญิง หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน
กมลสิริ 31 กะ-มน-สิ-หริ Ka Mon Si Ri ไม่ระบุ ใจงาม, งดงามเหมือนดอกบัว
ญมน 14 ยะ-มน Ya Mon หญิง ใจที่ประกอบด้วยปัญญา
มณพล 24 มน-พน Mon Phon ชาย -
สุชามนตร์ 37 สุ-ชา-มน Su Cha Mon หญิง -
ยมลธรณ์ 41 ยะ-มน-ทอน Ya Mon Thon หญิง แผ่นดินคู่ดวงใจ
ทิพพิมน 35 ทิบ-พิ-มน Thip Phi Mon ไม่ระบุ -
พิชามญฐ์ 42 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
ศิริกมล 31 สิ-หริ-กะ-มน Si Ri Ka Mon หญิง ผู้มีดอกบัวแห่งความมงคล
ทิพย์สุมน 48 ทิบ-สุ-มน Thip Su Mon หญิง ดอกไม้ทิพย์
มนฑา 14 มน-ทา Mon Tha หญิง ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
ภัสส์ธมนต์ 54 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon หญิง ผู้มีรัศมีอันไร้มลทิน
ธนมน 19 ทะ-นะ-มน Tha Na Mon หญิง -
มนทิน 20 มน-ทิน Mon Thin ชาย -
มนวรรธน์ 42 มน-นะ-วัด Mon Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง เจริญใจ
กมนยศ 26 กะ-มน-ยด Ka Mon Yot ไม่ระบุ เกียรติคุณอันมีเสน่ห์
มนทร์ 24 มน Mon ชาย ที่มีเสน่ห์น่าพึงใจ
ปัทมน 17 ปัด-ทะ-มน Pat Tha Mon ไม่ระบุ -
มณฑ์วดี 36 มน-วะ-ดี Mon Wa Di หญิง -
สนุวิมล 34 สะ-หนุ-วิ-มน Sa Hanu Wi Mon ไม่ระบุ -
พัทธมน 27 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon ชาย ผูกพันใจ
ธัญธมลวรรณ 46 ทัน-ทะ-มน-วัน Than Tha Mon Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณสวยงามเป็นเลิศ
เกรียงกมล 36 เกรียง-กะ-มน Kriang Ka Mon ชาย -
พิชญามณฑ์ 41 พิด-ชะ-ยา-มน Phit Cha Ya Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
จักรกมล 27 จัก-กะ-มน Chak Ka Mon ไม่ระบุ -
นพมล 24 นบ-มน Nop Mon หญิง -
โมรเชอ 23 โมน-เชอ Mon Choe หญิง -
พรรณพิมล 44 พัน-พิ-มน Phan Phi Mon ไม่ระบุ -
กมลวรรณ์ 40 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง ผู้มีผิวดุจดอกบัว
เกตฤมล 18 เกด-รึ-มน Ket Rue Mon ไม่ระบุ -
ศรีวิมล 39 สี-วิ-มน Si Wi Mon หญิง -
ฉัตรธมนต์ 42 ฉัด-ทะ-มน Chat Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินใต้ร่มเงา
เกล้ากมล 24 กล้าว-กะ-มน Klao Ka Mon หญิง ดอกบัวที่น่าเคารพ
ศรีกมล 30 สี-กะ-มน Si Ka Mon ไม่ระบุ -
รัตนมน 26 รัด-ตะ-นะ-มน Rat Ta Na Mon หญิง ใจแก้ว ใจวิเศษ
พชรมณฑน์ 41 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง เครื่องประดับเพชร,ผู้ประดับอันมีคุณค่าดังเพชร
อรมน 20 ออ-ระ-มน O Ra Mon ไม่ระบุ -