บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มนทิยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มนทิยา
ชื่อ มนทิยา ความหมาย แปลว่า ผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยความกรุณา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ทิ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Thi Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนทิยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มนทิยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนทิยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มนทิยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ มนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรหมวรมน 42 พรม-วอ-ระ-มน Phrom Wo Ra Mon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐดุจพรหม
ทิพย์สุมล 49 ทิบ-สุ-มน Thip Su Mon หญิง ดอกไม้ทิพย์
นฤมน 16 นะ-รึ-มน Na Rue Mon หญิง คนที่มีเสน่ห์
ธมนมันตรา 36 ทะ-มน-มัน-ตา Tha Mon Man Ta หญิง สวยดังต้องมนตร์
ชุติมณฑน์ 37 ชุ-ติ-มน Chu Ti Mon หญิง ความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
นภศมน 23 นบ-พะ-สะ-มน Nop Pha Sa Mon ไม่ระบุ -
ผกานิรมล 34 ผะ-กา-นิ-ระ-มน Pha Ka Ni Ra Mon หญิง ดอกไม้บริสุทธิ์
พิมลพา 32 พิ-มน-พา Phi Mon Pha หญิง มีรัศมีอันบิรสุทธิ์
วิมลรักษ์ 43 วิ-มน-รัก Wi Mon Rak หญิง -
มนฑกานต์ 32 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ภิมลวรรณ 35 พิ-มน-วัน Phi Mon Wan ไม่ระบุ มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ
วรรษวิมล 39 วัด-วิ-มน Wat Wi Mon หญิง -
พชรมล 25 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง -
สุมนรัตน์ 43 สุ-มน-รัด Su Mon Rat หญิง ผู้มีจิตใจดียิ่ง
พัชมณ 24 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ปราสาทแห่งเพชร
มณทิน 20 มน-ทิน Mon Thin หญิง -
วริมน 24 วะ-ริ-มน Wa Ri Mon หญิง เลิศ
พสุมนต์ 38 พะ-สุ-มน Pha Su Mon ไม่ระบุ ที่มีทรัพย์มั่งคั่ง
มนต์ณัฏ 40 มน-นัด Mon Nat ชาย คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
ดวงฤมล 21 ดวง-รึ-มน Duang Rue Mon หญิง -
กมลธร 20 กะ-มน-ทอน Ka Mon Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงใจ
กมลณัฐ 30 กะ-มน-นัด Ka Mon Nat ไม่ระบุ ดวงใจนักปราชญ์
พัชมน 24 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ใจที่ถูกทิ้ง ใจที่มีโทษ
หทัยมณฑ์ 40 หะ-ทัย-มน Ha Thai Mon หญิง -
กวินรัฎฐ์กมล 59 กะ-วิน-รัด-กะ-มน Ka Win Rat Ka Mon หญิง ประเทศที่ดีและเป็นดั่งดวงใจ
วสมน 23 วะ-สะ-มน Wa Sa Mon หญิง -
พรณัฐมญช์ 50 พอน-นัด-ถะ-มน Phon Nat Tha Mon หญิง ปราชญ์ผู้งามและประเสริฐ
เมืองมน 32 เมือง-มน Mueang Mon ชาย -
มณฑภา 15 มน-ทะ-พา Mon Tha Pha หญิง ผู้ประดับด้วยรัศมี
เดือนพิมล 44 เดือน-พิ-มน Duean Phi Mon หญิง -
มนัสมนต์ 43 มะ-นัด-มน Ma Nat Mon หญิง -
มนรดา 16 มน-ระ-ดา Mon Ra Da หญิง มีใจยินดี
ธมนวรรณ 33 ทะ-มน-วัน Tha Mon Wan หญิง มีผิวพรรณสวยงาม
มนกร 15 มน-กอน Mon Kon หญิง ใจและมือ
กมลนนท์ 32 กะ-มน-นน Ka Mon Non ไม่ระบุ ความยินดีที่เกิดจากใจ
มณวิภา 22 มน-วิ-พา Mon Wi Pha หญิง -
มณฑวรรษ 31 มน-ทะ-วัด Mon Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
กมลทรัพย์ 46 กะ-มน-ซับ Ka Mon Sap ชาย ผู้มีดอกบัวเป็นทรัพย์, ทรัพย์อันบริสุทธิ์
นวรมณ 25 นะ-วอ-ระ-มน Na Wo Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขใหม่
มนพชร 24 มน-พะ-ชะ-ระ Mon Pha Cha Ra ชาย ใจเพชร