บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณีนัทธ์ฐา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณีนัทธ์ฐา
ชื่อ มณีนัทธ์ฐา ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันกับแก้วมณีมีค่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มะ-นี-นัด-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ma Ni Nat Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มนัชญา 21 มะ-นัด-ชะ-ยา Ma Nat Cha Ya หญิง ผู้มีเสน่ห์น่ารัก
เขมนรินทร์ 41 เข-มะ-นะ-ริน Khe Ma Na Rin หญิง พระราชาผู้มีความสุข
ภีมพัชช์ 38 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
พันธุ์มณี 48 พัน-มะ-นี Phan Ma Ni ไม่ระบุ -
ธรรมพฤทธ์ 40 ทัม-มะ-พรึด Tham Ma Phruet ชาย ยิ่งด้วยธรรม
มะยุลา 25 มะ-ยุ-ลา Ma Yu La ไม่ระบุ -
มลัย 23 มะ-ลัย Ma Lai ชาย -
อุไรมนัส 41 อุ-รัย-มะ-นัด U Rai Ma Nat หญิง ใจงามดั่งทอง
มาหะมะรูยี 45 มา-หะ-มะ-รู-ยี Ma Ha Ma Ru Yi ชาย -
โสมนัส 32 โสม-มะ-นัด Som Ma Nat ชาย -
กันต์มณี 39 กัน-มะ-นี Kan Ma Ni ไม่ระบุ แก้วที่สวยงาม
มะนู 16 มะ-นู Ma Nu ชาย -
จามรี 23 จาม-มะ-รี Cham Ma Ri หญิง สัตว์จำพวกวัว ขนยาวมาก ละเอียดอ่อน สีนํ้าตาลเข้มจนถึงดำ
มรุญา 15 มะ-รุ-ยา Ma Ru Ya หญิง ผู้รู้เหมือนเทวดา
บุญมณี 24 บุน-มะ-นี Bun Ma Ni หญิง -
ศิลามณี 35 สิ-ลา-มะ-นี Si La Ma Ni ไม่ระบุ -
เปมทัต 17 เป-มะ-ทัด Pe Ma That ไม่ระบุ ผู้ให้ความรัก
ภครมตี 24 พัก-คะ-ระ-มะ-ตี Phak Kha Ra Ma Ti หญิง กามเทพแห่งโชค
มนีภรณ์ 36 มะ-นี-พอน Ma Ni Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแก้วมณี
มริสา 21 มะ-ริ-สา Ma Ri Sa หญิง เจ้าแห่งความเป็นอมตะ
ธิษณามดี 31 ทิ-สะ-นา-มะ-ดี Thi Sa Na Ma Di หญิง มีความคิดฉลาด
มณิสรา 26 มะ-นิด-สะ-รา Ma Nit Sa Ra หญิง สร้อยคอ, พวงไข่มุก
มยุลิตร 31 มะ-ยุ-ลิด Ma Yu Lit ไม่ระบุ -
แนแหมะ 23 แน-แหมะ Nae Mae หญิง -
ชมมนัส 28 ชม-มะ-นัด Chom Ma Nat ไม่ระบุ -
มนันทยา 29 มะ-นัน-ทะ-ยา Ma Nan Tha Ya หญิง -
เหมือนมณี 47 เหมือน-มะ-นี Muean Ma Ni หญิง -
สุดามณี 27 สุ-ดา-มะ-นี Su Da Ma Ni หญิง -
มะยัมรี 37 มะ-ยัม-รี Ma Yam Ri ชาย -
มะนัต 21 มะ-นัด Ma Nat ชาย ใจ
ธรรมวิชญ์ 42 ทัม-มะ-วิด Tham Ma Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีคุณธรรม
อมลมณี 34 อะ-มน-มะ-นี A Mon Ma Ni หญิง แก้วมณีบริสุทธิ์
มลินี 27 มะ-ลิ-นี Ma Li Ni หญิง -
ปัทมวรรณ 31 ปัด-ทะ-มะ-วัน Pat Tha Ma Wan หญิง ผิวงามดังดอกบัว
มนินธ์ 32 มะ-นิน Ma Nin ชาย สว่างโชติช่วงอยู่ในใจ
ปรมตา 15 ปะ-ระ-มะ-ตา Pa Ra Ma Ta หญิง ฐานะสูงสุด
มะรอวี 32 มะ-รอ-วี Ma Ro Wi ชาย -
ทรัพย์มณี 51 ซับ-มะ-นี Sap Ma Ni หญิง -
กรรมกร 19 กัม-มะ-กอน Kam Ma Kon ชาย ผู้ใช้แรงงาน
อมราวดี 30 อะ-มะ-รา-วะ-ดี A Ma Ra Wa Di หญิง ชื่อที่อยู่พระอินทร์