บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณีนัทธ์ฐา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณีนัทธ์ฐา
ชื่อ มณีนัทธ์ฐา ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันกับแก้วมณีมีค่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มะ-นี-นัด-ถา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ma Ni Nat Tha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณีนัทธ์ฐา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณีนัทธ์ฐา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มณีนัทธ์ฐา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มนปริยา 29 มะ-นะ-ปะ-ริ-ยา-มน-ปะ-ริ-ยา Ma Na Pa Ri Ya Mon Pa Ri Ya หญิง เป็นที่รักแห่งใจ
กาลดามณี 27 กาน-ดา-มะ-นี Kan Da Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมีค่าอันเป็นที่รัก
มณีรีตน์ 45 มะ-นี-รีด Ma Ni Rit หญิง -
มะซาอูดี 33 มะ-ซา-อู-ดี Ma Sa U Di ไม่ระบุ -
กมลชณก 20 กะ-มะ-ลด-นก Ka Ma Lot Nok ไม่ระบุ ดวงใจแห่งผู้เป็นพ่อ
มะลิวัน 34 มะ-ลิ-วัน Ma Li Wan หญิง ทำให้ดีใจ
เขมณพัทธ์ 40 เข-มะ-นะ-พัด Khe Ma Na Phat ชาย ผู้เกี่ยงเนื่องด้วยความรู้และความเกษม
รัตน์มณี 42 รัด-มะ-นี Rat Ma Ni หญิง -
แมะหม๊ะ 32 แมะ-มะ Mae Ma หญิง -
ณัฐมนัส 39 นัด-ถะ-มะ-นัด Nat Tha Ma Nat ไม่ระบุ เป็นที่ยินดีของนักปราชญ์
มธุดาร 16 มะ-ทุ-ดาน Ma Thu Dan ไม่ระบุ อ้อย
เขมรัตน์ 34 เข-มะ-รัด Khe Ma Rat หญิง แก้วที่ทำให้พ้นภัย
ภภีม 14 พะ-พี-มะ Pha Phi Ma ชาย มีความน่าเกรงขาม
เขมพันธ์ 39 เข-มะ-พัน Khe Ma Phan ไม่ระบุ -
เปรมนีย์ 42 เปรม-มะ-นี Prem Ma Ni หญิง อันพึงรัก, เมตตารักใคร่
มะระ 17 มะ-ระ Ma Ra หญิง -
ปัทมพันธุ์ 43 ปัด-ทะ-มะ-พัน Pat Tha Ma Phan หญิง พระอาทิตย์
มุขมณี 25 มุก-มะ-นี Muk Ma Ni หญิง มุกและแก้ว, ไข่มุก
มนุนาถ 18 มะ-นุ-นาด Ma Nu Nat ชาย ผู้เป็นใหญ่เหนือคนอื่น
มะสูกรี 30 มะ-สู-กรี Ma Su Kri ชาย -
มะลัย 27 มะ-ลัย Ma Lai หญิง -
มณิสร์ฐิตา 51 มะ-นิด-ถิ-ตา Ma Nit Thi Ta หญิง มั่นคงดั่งแก้วมณีมีค่ายิ่ง
เขมณัฐชนนี 46 เข-มะ-นัด-ชน-นะ-นี Khe Ma Nat Chon Na Ni หญิง ความสบายใจของมารดานักปราชญ์
มสาร 17 มะ-สาน Ma San ชาย พลอยในสกุลมรกต
เขมสิตา 24 เข-มะ-สิ-ตา Khe Ma Si Ta หญิง รอยยิ้มแห่งความสุข
กิมเน่ย 26 กิ-มะ-เน่ย Ki Ma Ney หญิง -
ทรงมณี 24 ซง-มะ-นี Song Ma Ni หญิง -
มกรธวัช 26 มะ-กอน-ทะ-วัด Ma Kon Tha Wat ชาย ผู้มีรูปมังกรเป็นธงคือพระกามเทพ
มหิษฐา 28 มะ-หิด-ถา Ma Hit Tha หญิง ยิ่งใหญ่ที่สุด
มธุมาส 23 มะ-ทุ-มาด Ma Thu Mat หญิง เดือนในฤดูใบไม้ผลิ
ฟาตีมะ 28 ฟา-ตี-มะ Fa Ti Ma ไม่ระบุ -
มนุญ 15 มะ-นุน Ma Nun ชาย -
ชมะนันท์ 35 ชะ-มะ-นัน Cha Ma Nan ชาย แมวที่น่ารัก
มะลิลักษณ์ 48 มะ-ลิ-ลัก Ma Li Lak ไม่ระบุ -
ประมนัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มึวามปราโมทย์
ชนมฤกษ์ 27 ชน-มะ-เริก Chon Ma Roek ชาย กลุ่มดาวกำเนิด
ณัฐมณีการต์ 53 นัด-ถะ-มะ-นี-กาน Nat Tha Ma Ni Kan ไม่ระบุ -
ปัทมพร 24 ปัด-ทะ-มะ-พอน Pat Tha Ma Phon หญิง บัวประเสริฐ
กมลาศ 20 กะ-มะ-ลาด Ka Ma Lat ไม่ระบุ พระพรหม
อนามฤณ 23 อะ-นา-มะ-ริน A Na Ma Rin หญิง ไม่มีศัตรูทำร้ายได้