บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณฑ์ภัสสร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณฑ์ภัสสร
ชื่อ มณฑ์ภัสสร ความหมาย แปลว่า ผู้ประดับความเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณฑ์ภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ภัสสร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ภัสสร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ มณฑ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มณฑ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณฑ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มณฑ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มณฑ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขวัญวิมล 37 ขวัน-วิ-มน Khwan Wi Mon ไม่ระบุ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
กมลวรรธน์ 44 กะ-มน-วัด Ka Mon Wat ชาย เจริญดังดอกบัว
ฉัตรกมล 28 ฉัด-กะ-มน Chat Ka Mon หญิง ร่มใจ, ดวงใจที่เป็นร่มเงา
กมลวดี 26 กะ-มน-วะ-ดี Ka Mon Wa Di ไม่ระบุ ผู้มีดอกบัว, ผู้มีหัวใจ
แมนพงษ์ 35 แมน-พง Maen Phong ชาย -
มณฑกาญจน์ 39 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มัณยายมล 42 มัน-ยา-ยะ-มน Man Ya Ya Mon หญิง คู่มณี, คู่แก้วคู่ใจ
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
มนปรีย์ 40 มน-ปะ-รี Mon Pa Ri หญิง อันเป็นที่รักดังดวงใจ
มนต์ธัช 32 มน-ทัด Mon That ไม่ระบุ มีมนต์เป็นธงชัยเด่นด้วยมนต์
นริมล 24 นะ-ริ-มน Na Ri Mon หญิง -
วิมลสิริ 40 วิ-มน-สิ-หริ Wi Mon Si Ri หญิง บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ, มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
ผ่องพิมล 40 ผ่อง-พิ-มน Phong Phi Mon หญิง ผุดผ่องไม่มีมลทิน
นัทธมนต์ 36 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง หลงไหลและผูกพัน
จารุมล 23 จา-รุ-มน Cha Ru Mon ไม่ระบุ คำสวดที่งดงาม
ธมณภัทร์ 33 ทะ-มน-พัด Tha Mon Phat ชาย ผู้มีความสุขอันดียิ่ง
สุมนทิพย์ 48 สุ-มน-ทิบ Su Mon Thip หญิง ผู้มีมนต์จากสวรรค์
นัทธมล 25 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง มีใจผูกพัน
สุมนมาลย์ 47 สุ-มน-มาน Su Mon Man หญิง -
ณัฐมนกานติ์ 51 นัด-ทะ-มน-กาน Nat Tha Mon Kan หญิง ผู้เป็นที่รักดังดวงใจของนักปราชญ์, ผู้มีค่าดังดวงใจของนักปราชญ์
อิ่มมนต์ 38 อิ่ม-มน Im Mon หญิง -
นัทธมนกาญจน์ 50 นัด-ทะ-มน-กาน Nat Tha Mon Kan หญิง -
ศิยามล 31 สิ-ยา-มน Si Ya Mon ไม่ระบุ -
มนทิพา 24 มน-ทิ-พา Mon Thi Pha หญิง -
พงษ์มนตรี 47 พง-มน-ตรี Phong Mon Tri ชาย -
สุมนตร์ทิพย์ 64 สุ-มน-ทิบ Su Mon Thip หญิง ผู้มีมนต์จากสวรรค์
จินกมลพัชญ์ 54 จิน-กะ-มน-พัด Chin Ka Mon Phat หญิง ผู้มีจินตนาการดั่งเพชร
ปรัชญ์กมล 37 ปะ-รัด-กะ-มน Pa Rat Ka Mon ชาย หัวใจของผู้รอบรู้
มนทิกานต์ 34 มน-ทิ-กาน Mon Thi Kan ไม่ระบุ -
กมลพัช 26 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ไม่ระบุ ดอกบัวที่อยู่ในกรอบ, ใจที่อยู่ในกรอบ
พิมพิมล 40 พิม-พิ-มน Phim Phi Mon หญิง ผู้มีแบบอย่างที่บริสุทธิ์
ปักษมล 22 ปัก-สะ-มน Pak Sa Mon ไม่ระบุ มีขนตายาว
นัทธมน 24 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง มีใจผูกพัน
มลวัต 24 มน-วัด Mon Wat ชาย -
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
ใจกมล 24 จัย-กะ-มน Chai Ka Mon หญิง ใจที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
สิริวิมน 39 สิ-หริ-วิ-มน Si Ri Wi Mon หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
ชนัชญ์ลัทธมนต์ 63 ชะ-นัด-รัด-ทะ-มน Cha Nat Rat Tha Mon หญิง นักปราชญ์ผู้มาพร้อมกับเวทมนตร์
ธมนชนก 22 ทะ-มน-ชะ-นก Tha Mon Cha Nok ไม่ระบุ -
กันต์กมล 34 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง มีใจน่ารัก, มีจิตใจงาม