บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณฑ์ชลัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณฑ์ชลัช
ชื่อ มณฑ์ชลัช ความหมาย แปลว่า ผู้ประดับด้วยดอกบัว เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ชะ-ลัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Cha Lat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ชลัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณฑ์ชลัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ชลัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑ์ชลัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ มณฑ์ชลัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มณฑ์ชลัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ชลัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มณฑ์ชลัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ชลัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณฑ์ชลัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑ์ชลัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มณฑ์ชลัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มณทิตา 19 มน-ทิ-ตา Mon Thi Ta หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
มญชุภรณ์ 31 มน-ชุ-พอน Mon Chu Phon หญิง -
พิชามณชุ์ 37 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความรู้
มณีมณท์ 37 มะ-นี-มน Ma Ni Mon หญิง เครื่องประดับคือแก้วมณี
พิมลอมร 38 พิ-มน-อะ-มอน Phi Mon A Mon หญิง เทวีผู้บริสุทธิ์
พิมลณัฐ 41 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง -
มนต์สวรรค์ 56 มน-สะ-หวัน Mon Sa Wan ชาย -
กาญจน์วิมล 47 กาน-วิ-มน Kan Wi Mon ไม่ระบุ บริสุทธิ์ดุจทองคำ
ประมณฑ์นันท์ 56 ปะ-มน-นัน Pa Mon Nan หญิง ผู้ผ่องใสและมีความสุข
สิริวิมน 39 สิ-หริ-วิ-มน Si Ri Wi Mon หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
โกมลดา 18 โก-มน-ละ-ดา Ko Mon La Da ไม่ระบุ ความสุภาพ
ศุปริมณฎาร์ 47 สุ-ปะ-ริ-มน-ดา Su Pa Ri Mon Da หญิง -
ชุติมณฑล 29 ชุ-ติ-มน-ทน Chu Ti Mon Thon ไม่ระบุ สว่างโดยรอบ
ณธมน 19 นะ-ทะ-มน Na Tha Mon หญิง ผู้รู้เรื่องการสลายมลทิน
มณฑ์จิตร 39 มน-จิด Mon Chit หญิง -
กันต์กมล 34 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง มีใจน่ารัก, มีจิตใจงาม
ชโยมณฑ์ 36 ชะ-โย-มน Cha Yo Mon หญิง ความงามในชัยชนะ
มนต์ตรา 30 มน-ตรา Mon Tra หญิง ผู้มีเวทย์มนต์
มนลิชา 23 มน-ลิ-ชา Mon Li Cha ไม่ระบุ -
กมลลดา 20 กะ-มน-ละ-ดา Ka Mon La Da ไม่ระบุ สายบัว, สายใจ
ปิยมน 24 ปิ-ยะ-มน Pi Ya Mon หญิง เป็นที่รักแห่งใจ, มีใจเป็นที่รัก
สุมณ 18 สุ-มน Su Mon ชาย ใจดี
กมลชนก 20 กะ-มน-ชะ-นก Ka Mon Cha Nok หญิง ดวงใจแห่งผู้เป็นพ่อ
กานต์พัชมน 43 กาน-พัด-ชะ-มน Kan Phat Cha Mon หญิง ใจที่อยู่ในกรอบแห่งความรัก
ทรรศน์กมล 42 ทัด-กะ-มน That Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจช่างสังเกตุ
สุมลมาลย์ 48 สุ-มน-มาน Su Mon Man หญิง -
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
ณิชมน 21 นิด-ชะ-มน Nit Cha Mon หญิง มีใจบริสุทธิ์
ณัฐยมล 37 นัด-ยะ-มน Nat Ya Mon หญิง คู่แห่งนักปราชญ์, คู่ผู้ฉลาด
มนสิชา 24 มน-สิ-ชา Mon Si Cha หญิง ความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
ณัฐชามน 31 นัด-ถะ-ชา-มน Nat Tha Cha Mon หญิง -
มนต์นภา 29 มน-นะ-พา Mon Na Pha หญิง มนต์สวรรค์
กมลกาญจน์ 38 กะ-มน-กาน Ka Mon Kan หญิง ดอกบัวทอง
มนต์ณัช 33 มน-นัด Mon Nat ไม่ระบุ คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
กมนทรรศน์ 41 กะ-มน-ทัด Ka Mon That ชาย ผู้ดูมีเสน่ห์
กมลณิชา 24 กะ-มน-นิ-ชา Ka Mon Ni Cha หญิง ใจอันบริสุทธิ์
พิมลกานต์ 42 พิ-มน-กาน Phi Mon Kan หญิง -
ผกานิรมล 34 ผะ-กา-นิ-ระ-มน Pha Ka Ni Ra Mon หญิง ดอกไม้บริสุทธิ์
ณัฐมนพัทธ์ 54 นัก-ทะ-มน-พัด Nak Tha Mon Phat หญิง ผู้ผูกพันธ์ดวงใจของนักปราชญ์
มณทิน 20 มน-ทิน Mon Thin หญิง -