บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณฑน์ณิชชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณฑน์ณิชชา
ชื่อ มณฑน์ณิชชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมามีความบริสุทธิ์เป็นเครื่องประดับ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ทะ-นิด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Tha Nit Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มนณิษา 24 มน-นิ-สา Mon Ni Sa หญิง ผู้ประพรมใจ
กมลสุชดา 24 กะ-มน-สุด-ดา Ka Mon Sut Da หญิง ใจของผู้มีชาติกำเนิดดี
กมลพัช 26 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ไม่ระบุ ดอกบัวที่อยู่ในกรอบ, ใจที่อยู่ในกรอบ
สมนพร 29 สะ-หมน-พอน Sa Mon Phon หญิง -
กมนทัต 19 กะ-มน-ทัด Ka Mon That ชาย ที่ให้ตามความปรารถนา
มนสิริ 29 มน-สิ-หริ Mon Si Ri หญิง หัวใจที่อิ่มเอิบ
มนทา 12 มน-ทา Mon Tha ชาย ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
สุกมล 20 สุ-กะ-มน Su Ka Mon หญิง -
กรมล 16 กอน-มน Kon Mon หญิง ใจที่สว่าง
อมลรดา 23 อะ-มน-ระ-ดา A Mon Ra Da หญิง ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
นะฤมล 21 นะ-รึ-มน Na Rue Mon หญิง คนที่มีเสน่ห์
มณฑชา 16 มน-ทะ-ชา Mon Tha Cha หญิง -
พรหมภัทรมน 42 พรม-พัด-ทะ-ระ-มน Phrom Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้มีดวงใจดีงามและประเสริฐ
วริมน 24 วะ-ริ-มน Wa Ri Mon หญิง เลิศ
มนตรคุปต์ 36 มน-ตระ-คุบ Mon Tra Khup ชาย ดำรงคำปรึกษา
ศิริมณ 29 สิ-หริ-มน Si Ri Mon หญิง -
มนต์รวินท์ 51 มน-ระ-วิน Mon Ra Win หญิง ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์
ณิชกมล 23 นิด-กะ-มน Nit Ka Mon หญิง มีใจบริสุทธิ์
มณีมณฑ์ 39 มะ-นี-มน Ma Ni Mon หญิง เครื่องประดับคือแก้วมณี
จันทน์ธมน 44 จัน-ทะ-มน Chan Tha Mon หญิง ผู้สวยดุจต้นจันทน์หอม
มนต์ณัฐญา 45 มน-นัด-ถะ-ยา Mon Nat Tha Ya หญิง -
นฤมล 17 นะ-รึ-มน Na Rue Mon หญิง ไม่มีมลทิน
กมลณพัฒน์ 46 กะ-มน-นะ-พัด Ka Mon Na Phat ชาย ใจที่เจริญด้วยความรู้
พิมลสิริ 42 พิ-มน-สิ-หริ Phi Mon Si Ri หญิง -
อมลณัฐ 35 อะ-มน-นัด A Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
สนุวิมล 34 สะ-หนุ-วิ-มน Sa Hanu Wi Mon ไม่ระบุ -
มณเทียน 33 มน-เทียน Mon Thian หญิง -
วิมลนาฏ 36 วิ-มน-นาด Wi Mon Nat หญิง นาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์
ณิชามล 23 นิ-ชา-มน Ni Cha Mon หญิง -
มนพัทธ์ 36 มน-นะ-พัด Mon Na Phat หญิง ผูกใจมุ่งมั่น
ดวงดมล 21 ดวง-ดะ-มน Duang Da Mon หญิง -
ณัฐพิมล 41 นัด-ถะ-พิ-มน Nat Tha Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ปิ่ลกมล 25 ปิ่น-กะ-มน Pin Ka Mon หญิง -
สุมณฑน์ทิพย์ 65 สุ-มน-ทะ-ทิบ Su Mon Tha Thip หญิง ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา
กมลลักษณ 32 กะ-มน-ลัก-สะ-นะ Ka Mon Lak Sa Na ไม่ระบุ ลักษณะแห่งใจ
พิมลพร 35 พิ-มน-พอน Phi Mon Phon หญิง บริสุทธิ์และประเสริฐ
นพมล 24 นบ-มน Nop Mon หญิง -
มลพกานต์ 38 มน-พะ-กาน Mon Pha Kan หญิง -
มนต์ธวัช 38 มน-ทะ-วัด Mon Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
พงษ์มนตรี 47 พง-มน-ตรี Phong Mon Tri ชาย -