บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มณฑน์ณิชชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มณฑน์ณิชชา
ชื่อ มณฑน์ณิชชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมามีความบริสุทธิ์เป็นเครื่องประดับ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ทะ-นิด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Tha Nit Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มณฑน์ณิชชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มณฑน์ณิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มณฑน์ณิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มนธิรา 23 มน-ทิ-รา Mon Thi Ra หญิง ใจนักปราชญ์
กมลชื่น 27 กะ-มน-ชื่น Ka Mon Chuen ไม่ระบุ ชื่นใจ
มลทา 13 มน-ทา Mon Tha ชาย ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
น้ำมนจ์ 33 น้าม-มน Nam Mon หญิง -
วิมน 20 วิ-มน Wi Mon ชาย ปราศจากมลทิน ไม่มีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่าง งาม
มนต์ณัฏ 40 มน-นัด Mon Nat ชาย คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
พิมนภัทร์ 41 พิ-มน-พัด Phi Mon Phat หญิง -
ปราณกมล 24 ปราน-กะ-มน Pran Ka Mon หญิง -
วิมลนาฏ 36 วิ-มน-นาด Wi Mon Nat หญิง นาง(ละคร)ผู้บริสุทธิ์
พิมลตรา 31 พิ-มน-ตรา Phi Mon Tra หญิง -
ญมน 14 ยะ-มน Ya Mon หญิง ใจที่ประกอบด้วยปัญญา
ธมนต์รัตน์ 51 ทะ-มน-รัด Tha Mon Rat หญิง -
มนธนัท 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
โกมล 16 โก-มน Ko Mon ชาย ดอกบัว
อมลณัฐ 35 อะ-มน-นัด A Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
ภัทรมนตรี 34 พัด-ทะ-ระ-มน-ตรี Phat Tha Ra Mon Tri ไม่ระบุ -
ปิติมน 23 ปิ-ติ-มน Pi Ti Mon ชาย ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
วมล 17 วะ-มน Wa Mon ไม่ระบุ -
ชญามน 17 ชะ-ยา-มน Cha Ya Mon หญิง ใจที่มีความรู้
มลตรี 25 มน-ตรี Mon Tri หญิง ผู้ปกครอง, ที่ปรึกษา
กมนวรรณ 30 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง เครือเถาแห่งบัว
มณฑกาญจน์ 39 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ทองคำที่น่าลุ่มหลง
พิมล 23 พิ-มน Phi Mon หญิง ปราศจากมลทิน
นิรมน 23 นิ-ระ-มน Ni Ra Mon ไม่ระบุ บริสุทธิ์, ไม่มีมลทิน
กัญจน์ณมล 45 กัน-นะ-มน Kan Na Mon หญิง ใจที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
ภัทรามล 22 พัด-ทรา-มน Phat Thra Mon ไม่ระบุ -
อัศมน 27 อัด-สะ-มน At Sa Mon ไม่ระบุ หิน
กมนดนัย 29 กะ-มน-ดะ-นัย Ka Mon Da Nai ชาย ลูกผู้น่ารักเป็นที่ปรารถนา
ชโยมณฑ์ 36 ชะ-โย-มน Cha Yo Mon หญิง ความงามในชัยชนะ
วิมล 21 วิ-มน Wi Mon ชาย ปราศจากมลทิน ไม่มีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่าง งาม
มนตร์ปิยะ 44 มน-ปิ-ยะ Mon Pi Ya ชาย คำศักดิ์สิทธิ์ที่เป่าเพื่อคนที่เรารัก
นภศมน 23 นบ-พะ-สะ-มน Nop Pha Sa Mon ไม่ระบุ -
เมร 11 เมน Men หญิง -
มณฑชา 16 มน-ทะ-ชา Mon Tha Cha หญิง -
มนชวัส 29 มน-ชะ-วัด Mon Cha Wat ไม่ระบุ รวดเร็วดั่งใจ
วรมน 20 วอ-ระ-มน Wo Ra Mon หญิง มีใจประเสริฐ
ณัฐมนต์ 40 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง นักปราชญ์ผู้มีเวทมนต์
กริชกมล 23 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวดุจกริช
ณฐมณฑ์ 36 นะ-ทะ-มน Na Tha Mon หญิง ผู้ประดับความฉลาดรอบรู้
พัทธมน 27 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon ชาย ผูกพันใจ