บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มญช์พลช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มญช์พลช
ชื่อ มญช์พลช ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดจากอำนาจที่งดงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-พะ-ลัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Pha Lat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มญช์พลช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงษ์มนตรี 47 พง-มน-ตรี Phong Mon Tri ชาย -
ณัฐทมนต์ 41 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
มนต์ใส 35 มน-สัย Mon Sai หญิง -
กมลไชย 31 กะ-มน-ชัย Ka Mon Chai ไม่ระบุ ใจที่เจริญกว่า
กมลนภา 19 กะ-มน-นะ-พา Ka Mon Na Pha หญิง ท้องฟ้าและดอกบัว, ท้องฟ้าที่บริสุทธิ์
ประมนต์ 32 ประ-มน Pra Mon หญิง ผ่องใส
ครูดลกมล 29 ครู-ดน-กะ-มน Khru Don Ka Mon ไม่ระบุ -
กมลวรรณชาดา 36 กะ-มน-วัน-ชา-ดา Ka Mon Wan Cha Da หญิง ผู้เกิดมาผิวพรรณบริสุทธิ์
มิ่งแมน 24 มิ่ง-แมน Ming Maen ชาย เทวดาผู้ประเสริฐ
ทิพมณฑา 27 ทิบ-มน-ทา Thip Mon Tha ไม่ระบุ -
อภิมล 22 อะ-พิ-มน A Phi Mon หญิง ตกลง, เห็นชอบด้วย, ความปราถนา
กมลนาถ 19 กะ-มน-นาด Ka Mon Nat หญิง ผู้มีใจเป็นที่พึ่ง, ผู้มีดอกบัวเป็นที่พึ่ง
เกษมมนไชย 41 กะ-เสม-มน-ชัย Ka Sem Mon Chai ชาย ใจที่เป็นสุขกว่า
พรรษมณฑ์ 42 พัด-สะ-มน Phat Sa Mon หญิง -
บุญกมล 19 บุน-กะ-มน Bun Ka Mon ชาย -
เขมกมล 21 เข-มะ-กะ-มน Khe Ma Ka Mon ไม่ระบุ ใจที่มีความสุข
ธมน 14 ทะ-มน Tha Mon ชาย กำจัดมลทิน, สวย, ขมิ้น
สมน 17 สะ-หมน Sa Mon หญิง -
เกษมมน 22 กะ-เสม-มน Ka Sem Mon ไม่ระบุ ใจที่มีความสุขความยินดี
พิมพ์พันธมน 65 พิม-พัน-ทะ-มน Phim Phan Tha Mon หญิง ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ
ญมน 14 ยะ-มน Ya Mon หญิง ใจที่ประกอบด้วยปัญญา
ลักษมน 25 ลัก-สะ-มน Lak Sa Mon หญิง -
กมลฤทัย 26 กะ-มน-รึ-ทัย Ka Mon Rue Thai ไม่ระบุ ดวงใจ
เกียรติกมล 41 เกียด-กะ-มน Kiat Ka Mon ชาย ดอกบัวที่มีชื่อเสียง
พิชามนต์ 37 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความรู้
ณัฐชยธมนต์ 54 นัด-ชะ-ยะ-ทะ-มน Nat Cha Ya Tha Mon หญิง ชัยชนะที่ไร้มลทินของนักปราชญ์
ณัฏฐกมล 39 นัด-ถะ-กะ-มน Nat Tha Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
สาธิมน 26 สา-ทิ-มน Sa Thi Mon หญิง ความดี, ความวิเศษสุด
ณัทศมน 27 นัด-ถะ-สะ-มน Nat Tha Sa Mon ไม่ระบุ -
ณัทรมณ 24 นัด-ระ-มน Nat Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขด้วยการให้ความรู้
วิมลศิริ 40 วิ-มน-สิ-หริ Wi Mon Si Ri หญิง ผู้ที่งดงามในแผ่นดิน
อมลภา 19 อะ-มน-พา A Mon Pha หญิง รัศมีอันบริสุทธิ์
พิชามญฐ์ 42 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
กตมน 14 กด-ตะ-มน Kot Ta Mon ได้ทั้งชายและหญิง สำเร็จด้วยใจ
กมลพัช 26 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ไม่ระบุ ดอกบัวที่อยู่ในกรอบ, ใจที่อยู่ในกรอบ
กมณธ์พรรณ์ 54 กะ-มน-พัน-ระ Ka Mon Phan Ra หญิง -
จินกมลพัชญ์ 54 จิน-กะ-มน-พัด Chin Ka Mon Phat หญิง ผู้มีจินตนาการดั่งเพชร
ภิรมณ 19 พิ-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง
มนตรกุศล 32 มน-ตระ-กุ-สน Mon Tra Ku Son ชาย ถนัดให้คำปรึกษา
กมลชนนพร 36 กะ-มน-ชะ-นน-พอน Ka Mon Cha Non Phon หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และประเสริฐ