บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มญช์พลช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มญช์พลช
ชื่อ มญช์พลช ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดจากอำนาจที่งดงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-พะ-ลัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Pha Lat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มญช์พลช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญช์พลช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญช์พลช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มญช์พลช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คณัสมน 30 คะ-นัด-มน Kha Nat Mon ไม่ระบุ เป็นดวงใจของหมู่คณะ
มณฑกาญจน์ 39 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ทองคำที่น่าลุ่มหลง
ธมลพร 27 ทะ-มน-พอน Tha Mon Phon หญิง -
ปานวิมล 29 ปาน-วิ-มน Pan Wi Mon ไม่ระบุ -
อรรยมน 32 อัน-ยะ-มน An Ya Mon ไม่ระบุ พระอาทิตย์
มนตร์พัส 45 มน-พัด Mon Phat หญิง ผู้หลงไหลในสายฝน
ธมลวรรรณ 38 ทะ-มน-วัน-รน Tha Mon Wan Ron หญิง -
วัชรมน 26 วัด-ชะ-ระ-มน Wat Cha Ra Mon หญิง ใจเพชร
วิมลมาลย์ 50 วิ-มน-มาน Wi Mon Man หญิง -
มนทกานต์ 30 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ณัทศมน 27 นัด-ถะ-สะ-มน Nat Tha Sa Mon ไม่ระบุ -
เกษมมนไชย 41 กะ-เสม-มน-ชัย Ka Sem Mon Chai ชาย ใจที่เป็นสุขกว่า
สุมลทา 21 สุ-มน-ทา Su Mon Tha หญิง ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
มนต์ธร 30 มน-ทอน Mon Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
พรรษมณฑ์ 42 พัด-สะ-มน Phat Sa Mon หญิง -
กมลภิรมย์ 43 กะ-มน-พิ-รม Ka Mon Phi Rom ไม่ระบุ ดวงใจมีความสุข
จรรยามณฑ์ 45 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
สุมนทา 20 สุ-มน-ทา Su Mon Tha หญิง ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
กมลธพัชร 34 กะ-มน-ทะ-พัด Ka Mon Tha Phat ไม่ระบุ -
จิรมณฑา 28 จิ-ระ-มน-ทา Chi Ra Mon Tha ไม่ระบุ ประดับด้วยความยั่งยืน
มณทิพย์ 40 มน-ทิบ Mon Thip หญิง -
สุมนนาธ 28 สุ-มน-นาด Su Mon Nat ไม่ระบุ -
ชลมน 18 ชน-มน Chon Mon หญิง คนที่น่าหลงไหล
พรภิมล 28 พอน-พิ-มน Phon Phi Mon หญิง ความประเสริฐไม่ด่างพร้อย
กมลนิษฐ์ 43 กะ-มน-นิด Ka Mon Nit ไม่ระบุ สำเร็จด้วยใจ
มลลา 18 มน-ลา Mon La หญิง -
ศิริมล 30 สิ-หริ-มน Si Ri Mon หญิง ความงามอันมัวหมอง, ความเจริญที่ไม่บริสุทธิ์
กมลรวินท์ 41 กะ-มน-ระ-วิน Ka Mon Ra Win หญิง ดวงใจ
มณฑกิจ 24 มน-ทะ-กิด Mon Tha Kit หญิง -
นัฐฐมน 37 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon ไม่ระบุ ดวงใจของนักปราชญ์
พชมญ 19 พด-ชะ-มน Phot Cha Mon หญิง ความงามดั่งเพชร
กมลกร 17 กะ-มน-กอน Ka Mon Kon ชาย สระบัว
มนตรวาท 25 มน-ตระ-วาด Mon Tra Wat ชาย คำท่องบ่น
กมลพัชรพร 42 กะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอน Ka Mon Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
จันวิมล 36 จัน-วิ-มน Chan Wi Mon หญิง ความประพฤติบริสุทธิ์
ภคมณ 15 พะ-คะ-มน Pha Kha Mon หญิง ผู้มีโชคทางใจ
ทัศยามนต์ 43 ทัด-สะ-ยา-มน That Sa Ya Mon หญิง -
ยศมล 26 ยด-มน Yot Mon หญิง -
รัตนมน 26 รัด-ตะ-นะ-มน Rat Ta Na Mon หญิง ใจแก้ว ใจวิเศษ
ณัฎฐมนฑ์ 45 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์