บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มญชุ์ญาณิศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มญชุ์ญาณิศ
ชื่อ มญชุ์ญาณิศ ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งความรอบรู้ที่งดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ยา-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Ya Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ญาณิศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มญชุ์ญาณิศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ญาณิศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ญาณิศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ มญชุ์ญาณิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มญชุ์ญาณิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญชุ์ญาณิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มญชุ์ญาณิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญชุ์ญาณิศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มญชุ์ญาณิศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โดเมน 17 โด-เมน Do Men ไม่ระบุ -
พิมลภัส 35 พิ-มน-พัด Phi Mon Phat ไม่ระบุ -
ชัชกมล 20 ชัด-ชะ-กะ-มน Chat Cha Ka Mon ไม่ระบุ -
มลตรา 19 มน-ตรา Mon Tra ชาย -
นภัสนรมน 36 นะ-พัด-นอน-มน Na Phat Non Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของชนบนท้องฟ้า(เทวดา)
ชิตษมน 23 ชิด-สะ-หมน Chit Sa Mon ไม่ระบุ ผู้ชนะใจตน
ชิตมน 19 ชิด-มน Chit Mon หญิง ผู้ชนะใจตน
มณฑ์ฤทัย 36 มน-รึ-ทัย Mon Rue Thai หญิง เจ้าหัวใจที่สวยงาม
กมนมณี 28 กะ-มน-มะ-นี Ka Mon Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมณีงาม
พิชามญธุ์ 38 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
พิมลพันธุ์ 54 พิ-มน-พัน Phi Mon Phan หญิง -
ดวงกมล 21 ดวง-กะ-มน Duang Ka Mon หญิง ดวงใจ
พงษ์มนตรี 47 พง-มน-ตรี Phong Mon Tri ชาย -
จรรญามณฑ์ 41 จัน-ยา-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับตน
กมลทัต 20 กะ-มน-ทัด Ka Mon That ไม่ระบุ บัวประทาน
กษมลทิพย์ 46 กะ-สะ-มน-ทิบ Ka Sa Mon Thip หญิง เทวดาผู้ทำลายมลทิน
โชคมนตรี 34 โชก-มน-ตรี Chok Mon Tri ชาย -
ภัสมล 23 พัด-สะ-มน Phat Sa Mon หญิง -
สิรามน 26 สิ-รา-มน Si Ra Mon หญิง ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
จินต์ธมน 41 จิน-ทะ-มน Chin Tha Mon หญิง ผู้ไร้มลทินดังคิด
มนต์ชัย 36 มน-ชัย Mon Chai ชาย มีชัยชนะดั่งใช้มนต์เสกเป่า
พิมลพักตร์ 52 พิ-มน-พัก Phi Mon Phak หญิง -
หัสต์กมล 40 หัด-สะ-กะ-มน Hat Sa Ka Mon หญิง -
มณฑณัช 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat หญิง ผู้มีความรู้ประดับตน
มนต์นรินทร์ 54 มน-นะ-ริน Mon Na Rin หญิง มนตร์ของพระราชา
ชื่นธมนต์ 41 ชื่น-ทะ-มน Chuen Tha Mon หญิง ผู้มีความสุขจากการกำจัดมลทิน
มณเฑียรท 35 มน-เทีย-รด Mon Thia Rot ไม่ระบุ -
เมืองมนต์ 44 เมือง-มน Mueang Mon ชาย -
มญชุ์ปริยา 40 มน-ปะ-ริ-ยา Mon Pa Ri Ya หญิง งามด้วยความรัก
ฉัฐมน 28 ฉัด-ทะ-มน Chat Tha Mon ไม่ระบุ ใจที่ 6
กมลทรรศน์ 42 กะ-มน-ทัด Ka Mon That ชาย มองดอกบัว, ความคิดที่บริสุทธิ์
กัญญมณฑ์ 35 กัน-ยะ-มน Kan Ya Mon หญิง หญิงสาวอันสวยงามและผ่องใส
ณัทธมญชุ์ 35 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง ผู้งามด้วยการให้ความรู้
มณฑิภา 19 มน-ทิ-พา Mon Thi Pha หญิง -
ณิชมน 21 นิด-ชะ-มน Nit Cha Mon หญิง มีใจบริสุทธิ์
วิมลณัฐ 39 วิ-มน-นัด Wi Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
ปริมล 21 ปะ-ริ-มน Pa Ri Mon ชาย กลิ่นหอม, ที่ประชุมบัณฑิต
กมลวัลย์ 45 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง เครือเถาแห่งบัว
สุกมล 20 สุ-กะ-มน Su Ka Mon หญิง -
วิมลฤดี 30 วิ-มน-รึ-ดี Wi Mon Rue Di หญิง ความยินดีที่บริสุทธิ์