บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มญชุ์ชญาน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มญชุ์ชญาน์
ชื่อ มญชุ์ชญาน์ ความหมาย แปลว่า ผู้รอบรู้ที่เกิดมางดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มน-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mon Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ชญาน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มญชุ์ชญาน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ชญาน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มญชุ์ชญาน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ มญชุ์ชญาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มญชุ์ชญาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญชุ์ชญาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ มญชุ์ชญาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญชุ์ชญาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มญชุ์ชญาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มญชุ์ชญาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ มญชุ์ชญาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภิตติมน 25 พิด-ติ-มน Phit Ti Mon ไม่ระบุ -
มลคา 16 มน-คา Mon Kha หญิง -
พิมวิมล 38 พิม-วิ-มน Phim Wi Mon หญิง รูปงามไม่มีที่ติ
นริมล 24 นะ-ริ-มน Na Ri Mon หญิง -
รัชย์ธมน 41 รัด-ชะ-มน Rat Cha Mon หญิง -
นพมลวรรณ 43 นบ-มน-วัน Nop Mon Wan ไม่ระบุ -
ดวงดมล 21 ดวง-ดะ-มน Duang Da Mon หญิง -
ธมลวรรรณ 38 ทะ-มน-วัน-รน Tha Mon Wan Ron หญิง -
พชรกมล 26 พะ-ชะ-ระ-กะ-มน Pha Cha Ra Ka Mon หญิง ผู้มีใจแข็งแกร่ง
จิรมณฑ์ 36 จิ-ระ-มน Chi Ra Mon หญิง เครื่องประดับที่คงอยู่ตลอดกาล
วิมลนันท์ 45 วิ-มน-นัน Wi Mon Nan หญิง ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ขวัญวิมล 37 ขวัน-วิ-มน Khwan Wi Mon ไม่ระบุ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
ธารวิมล 30 ทาน-วิ-มน Than Wi Mon หญิง -
ธมนมันตรา 36 ทะ-มน-มัน-ตา Tha Mon Man Ta หญิง สวยดังต้องมนตร์
นิยามล 29 นิ-ยา-มน Ni Ya Mon ไม่ระบุ -
นัทธมน 24 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง มีใจผูกพัน
มณฑวรรณ 32 มน-ทะ-วัน Mon Tha Wan ไม่ระบุ -
กมลฉัตร 28 กะ-มน-ฉัด Ka Mon Chat หญิง ร่มใจ
มณฑริยา 30 มน-ทะ-ริ-ยา Mon Tha Ri Ya ไม่ระบุ -
มณรัชนี 32 มน-รัด-ชะ-นี Mon Rat Cha Ni หญิง -
มณฑ์ทรัพย์ 56 มน-ซับ Mon Sap ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประดับด้วยทรัพย์
ศศิริวิมล 47 สะ-สิ-ริ-วิ-มน Sa Si Ri Wi Mon ไม่ระบุ -
กัลย์กมล 40 กัน-กะ-มน Kan Ka Mon หญิง ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
วิมลนัฐ 39 วิ-มน-นัด Wi Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
กนิษฐ์ชามน 45 กะ-นิด-ชา-มน Ka Nit Cha Mon หญิง -
มนต์ตรี 36 มน-ตรี Mon Tri ชาย ผู้ปกครอง, ที่ปรึกษา
สุทามน 20 สุ-ทา-มน Su Tha Mon หญิง -
ภรนมน 20 พะ-รน-มน Pha Ron Mon ไม่ระบุ -
นภศมน 23 นบ-พะ-สะ-มน Nop Pha Sa Mon ไม่ระบุ -
ฉัตรวิมล 37 ฉัด-วิ-มน Chat Wi Mon ไม่ระบุ ร่มเงาอันบริสุทธิ์
วิมลภา 23 วิ-มน-พา Wi Mon Pha หญิง -
มนต์ธิดา 32 มน-ทิ-ดา Mon Thi Da หญิง ประดับตกแต่งแล้ว
กัญจน์ณมล 45 กัน-นะ-มน Kan Na Mon หญิง ใจที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
กมลลักษณ 32 กะ-มน-ลัก-สะ-นะ Ka Mon Lak Sa Na ไม่ระบุ ลักษณะแห่งใจ
อมลธีรา 33 อะ-มน-ที-รา A Mon Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อาแมน 19 อา-แมน A Maen ชาย -
อำไพมน 34 อัม-พัย-มน Am Phai Mon หญิง -
กมนภัค 20 กะ-มน-พัก Ka Mon Phak ไม่ระบุ ผู้มีโชคในความมีเสน่ห์
วิมลทิพย์ 51 วิ-มน-ทิบ Wi Mon Thip หญิง -
เมืองมนต์ 44 เมือง-มน Mueang Mon ชาย -