บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ มงกุฎ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ มงกุฎ
ชื่อ มงกุฎ ความหมาย แปลว่า เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า มง-กุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Mong Kut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มงกุฎ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ มงกุฎ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มงกุฎ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ มงกุฎ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ มงกุฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ มงกุฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มงกุฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ มงกุฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มงกุฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ มงกุฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ มงกุฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ มงกุฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มงคลโรจ 31 มง-คน-โรด Mong Khon Rot ไม่ระบุ เหตุที่นํามาซึ่งความเจริญอันรุ่งเรือง
ชัยมงคล 31 ชัย-ยะ-มง-คน Chai Ya Mong Khon ชาย ชัยชนะที่นำความสุข
เนตรมงคล 31 เนด-มง-คน Net Mong Khon ชาย นำไปสู่ความดี
ฉัตรมงคล 33 ฉัด-ตระ-มง-คน Chat Tra Mong Khon ชาย พระราชพิธี
เสาว์มงคล 42 เสา-มง-คน Sao Mong Khon ชาย -
สิทธิมงคล 37 สิด-ทิ-มง-คน Sit Thi Mong Khon ไม่ระบุ -
พรมงมล 30 พอน-มง-มน Phon Mong Mon ชาย -
มงมงคล 24 มง-มง-คน Mong Mong Khon ชาย -
พิพัฒน์มงคล 58 พิ-พัด-มง-คน Phi Phat Mong Khon ชาย -
จัตุมงคล 31 จัด-ตุ-มง-คน Chat Tu Mong Khon ไม่ระบุ นำความเจริญ 4 อย่าง
ไชยมงคล 36 ชัย-มง-คน Chai Mong Khon ชาย ความเจริญในสิ่งมงคล
ทรัพย์มงคล 51 ซับ-มง-คน Sap Mong Khon ชาย ผู้นำทรัพย์ให้ได้มาซึ่งความเจริญ
มงคลศักดิ์ 43 มง-คน-สัก Mong Khon Sak ชาย -
อชีระมงคล 40 อะ-ชี-ระ-มง-คน A Chi Ra Mong Khon ชาย ลานแห่งความเจริญ
มงเยาว์ 33 มง-เยา Mong Yao ไม่ระบุ -
มงคลเพ็ชร 41 มง-คน-เพ็ด Mong Khon Phet ชาย -
รัชมงคล 27 รัด-ชะ-มง-คน Rat Cha Mong Khon ไม่ระบุ -
อธิมงคล 31 อะ-ทิ-มง-คน A Thi Mong Khon ไม่ระบุ -
ประมง 17 ประ-มง Pra Mong ชาย -
มงคลทัต 25 มง-คน-ทัด Mong Khon That ชาย -
สิริมงคล 36 สิ-หริ-มง-คน Si Ri Mong Khon หญิง -
สุรมงคล 29 สุ-ระ-มง-คน Su Ra Mong Khon ชาย -
มงคลรัตน์ 42 มง-คน-รัด Mong Khon Rat หญิง -
เอกมงคล 26 เอก-มง-คน Ek Mong Khon ชาย -
มงกุฎ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ศิริมงคล 36 สิ-หริ-มง-คน Si Ri Mong Khon ชาย -
ประมงก์ 27 ประ-มง Pra Mong ชาย -
สุทิพย์มงคล 55 สุ-ทิบ-มง-คน Su Thip Mong Khon หญิง สิริมงคลจากเทวดา
ศักดิ์มงคล 43 สัก-มง-คน Sak Mong Khon ไม่ระบุ -
มงคลฉัตร 33 มง-คน-ฉัด Mong Khon Chat ชาย -
ฉัตร์มงคล 42 ฉัด-มง-คน Chat Mong Khon ชาย ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
แมง 9 แมง Maeng ชาย -
สุภมงคล 26 สุ-พะ-มง-คน Su Pha Mong Khon ชาย -
ฉัตรมงกุฏ 34 ฉัด-มง-กุด Chat Mong Kut ไม่ระบุ เครื่องหมายแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
มงคลมัย 34 มง-คน-มัย Mong Khon Mai ชาย ประกอบด้วยสิริ
ชยมงคล 27 ชะ-ยะ-มง-คน Cha Ya Mong Khon ไม่ระบุ มีชนะและเป็นมงคล
มงคลกิตติ์ 41 มง-คน-กิด Mong Khon Kit ชาย -
กรมงคลชัย 36 กอน-มง-คน-ชัย Kon Mong Khon Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
มงคลชัย 31 มง-คน-ไช Mong Khon Chai ชาย ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลทองคำ 31 มง-คน-ทอง-คัม Mong Khon Thong Kham ชาย -