บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูสิรัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูสิรัช
ชื่อ ภูสิรัช ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความเป็นเลิศของแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-สิ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Si Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูสิรัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูสิรัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูสิรัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูสิรัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ภูสิรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูสิรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูสิรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภูสิรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูสิรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูสิรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทรงภูมิ 19 ซง-พูม Song Phum ชาย มีความรู้
กิติภูมิ 24 กิ-ติ-พูม Ki Ti Phum ชาย ผู้มีเกียรติของแผ่นดิน
พูลทอง 25 พูน-ทอง Phun Thong หญิง -
ศรีพูน 33 สี-พูน Si Phun ไม่ระบุ -
ภูวฤทมิ 20 พู-วะ-ริด-มิ Phu Wa Rit Mi ไม่ระบุ -
ภูมิจิต 25 พูม-จิด Phum Chit หญิง -
จิตรชมพู 34 จิด-ชม-พู Chit Chom Phu ไม่ระบุ -
ภูมิวิธวิทย์ 54 พูม-วิ-ทะ-วิด Phum Wi Tha Wit ชาย ฉลาดและทรงปัญญา
ภูมิทอง 21 พูม-ทอง Phum Thong ชาย -
ภูกิจ 14 พู-กิด Phu Kit ชาย งานแผ่นดิน, งานราชการ
ภูมิพรรดิ 33 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูมิชิต 21 พูม-ชิด Phum Chit ชาย -
ภูริฉัตร 27 พู-ริ-ฉัด Phu Ri Chat ชาย -
ประภู 13 ประ-พู Pra Phu ชาย ผู้เป็นใหญ่
ณิชาภูษณิศา 36 นิ-ชา-พู-สะ-หนิ-สา Ni Cha Phu Sa Ni Sa หญิง -
พู่ 11 พู่ Phu หญิง -
ภูสุดา 13 พู-สุ-ดา Phu Su Da หญิง -
ภูธน 12 พู-ทน Phu Thon ชาย มีทรัพย์ในแผ่นดินพระราชา
ภูริษา 16 พู-ริ-สา Phu Ri Sa ชาย แผ่นดินของสตรี
พูนชิด 22 พูน-ชิด Phun Chit ไม่ระบุ -
ภูริดา 13 พู-ริ-ดา Phu Ri Da หญิง -
ภูสิทธ์ 28 พู-สิด Phu Sit ชาย ผู้สำเร็จแผ่นดิน
ณภูริชธีร์ 42 นะ-พู-ริด-ที Na Phu Rit Thi หญิง นักปราชญ์ผู้อยู่ในแผ่นดิน
ชมพูนุข 25 ชม-พู-นุก Chom Phu Nuk ไม่ระบุ -
ภูปกรณ์ 24 พู-ปะ-กอน Phu Pa Kon ชาย -
ภูวนาช 17 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ภูรินทร์ 30 พู-ริน Phu Rin ชาย ความรู้ในแผ่นดิน
ภูริชสรัญญ์ 45 พู-ริด-สะ-รัน Phu Rit Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันแกล้วกล้าของแผ่นดิน
ภูมวรี 25 พูม-วะ-รี Phum Wa Ri ไม่ระบุ -
นัฐภูมิ 30 นัด-ถะ-พูม Nat Tha Phum ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ภูริทา 13 พู-ริ-ทา Phu Ri Tha หญิง ใจดี, ชอบให้
ภูมิกาจนญ์ 38 พูม-กา-จน Phum Ka Chon หญิง -
บุณยภู 19 บุน-ยะ-พู Bun Ya Phu ชาย ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ชมพูใจ 29 ชม-พู-จัย Chom Phu Chai ไม่ระบุ ใจที่สดชื่น, ใจที่กำลังมีความรัก
พูลพิชิต 37 พูน-พิ-ชิด Phun Phi Chit ชาย -
ชินภูธิป 24 ชิน-พู-ทีบ Chin Phu Thip ชาย ราชาผู้ชนะ
พูลลาภ 24 พูน-ลาบ Phun Lap ชาย -
ประภูต 16 ประ-พูด Pra Phut ชาย มากมูน
พลอยชมพู 45 พลอย-ชม-พู Phloi Chom Phu หญิง พลอยสีชมพู
ภูชิด 10 พู-ชิด Phu Chit ชาย ผู้ชนะแผ่นดิน