บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูวริช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูวริช
ชื่อ ภูวริช ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งในแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-วะ-ริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Wa Rit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวริช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูวริช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวริช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวริช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภูวริช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภูวริช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวริช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูวริช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวริช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภูวริช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวริช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูวริช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เผ่าภูมิ 24 เผ่า-พูม Phao Phum ชาย กลุ่มชนของผู้มีความรู้
ภูธกานต์ 26 พู-ทะ-กาน Phu Tha Kan ไม่ระบุ แผ่นดินของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
พูลทรัพย์ 50 พูน-ซับ Phun Sap หญิง ผู้มีสมบัติที่สมบรูณ์
ชมพูมาม 28 ชม-พู-มาม Chom Phu Mam ไม่ระบุ -
ภูรดา 9 พู-ระ-ดา Phu Ra Da หญิง ผู้หญิงที่ภูมิใจในแผ่นดินเกิด, ผู้หญิงที่สวยงามในแผ่นดิน
พูนสุข 25 พูน-สุก Phun Suk หญิง -
สมพูด 23 สม-พูด Som Phut ชาย -
ภูมิศรา 24 พูม-สะ-รา Phum Sa Ra หญิง ผู้มีปัญญาหลักแหลมและกว้างไกล
กิติภูมิชัย 38 กิ-ติ-พูม-ชัย Ki Ti Phum Chai ไม่ระบุ -
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
ภูเนตร 17 พู-เนด Phu Net หญิง -
ภูชิดา 11 พู-ชิ-ดา Phu Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะบนแผ่นดิน
ภูรชา 10 พู-ระ-ชา Phu Ra Cha ไม่ระบุ -
ภูธเนศ 21 พู-ทะ-เนด Phu Tha Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
ไชยชุมภู 30 ไช-ชุม-พู Chai Chum Phu ไม่ระบุ ชนะในดินแดนทั้งหลาย, ชนะไปทั่ว
ภูมิมิน 26 พูม-มิน Phum Min ชาย -
ภูมิวรินทร์ 45 พูม-วะ-ริน Phum Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่ทรงปัญญา
คำภู 8 คัม-พู Kham Phu หญิง แผ่นดินทอง
เอกประภู 22 เอก-ประ-พู Ek Pra Phu ชาย มีอำนาจเป็นหนึ่ง
ชุมพูวดี 32 ชุม-พู-วะ-ดี Chum Phu Wa Di หญิง -
ภูวฤทมิ 20 พู-วะ-ริด-มิ Phu Wa Rit Mi ไม่ระบุ -
หนูพูล 28 หนู-พูน Nu Phun ชาย -
พูลสิน 32 พูน-สิน Phun Sin หญิง -
ชมพูนุท 24 ชม-พู-นุด Chom Phu Nut หญิง ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
ฐาน์ภูมิ 36 ถา-พูม Tha Phum ชาย แผ่นดินที่มั่นคง
ภูมิภิญโญ 29 พูม-พิน-โย Phum Phin Yo ไม่ระบุ -
ภูมิ์ธนัส 41 พู-ทะ-นัด Phu Tha Nat ชาย ผู้ว่องไวด้วยทรัพย์จากปัญญา
ภูริภัทร์ 30 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ไม่ระบุ -
ชมภู่ 11 ชม-พู่ Chom Phu หญิง มองภู่
ภูรียา 23 พู-รี-ยา Phu Ri Ya ไม่ระบุ -
โกมลภู 19 โก-มน-พู Ko Mon Phu ชาย ผู้อ่อนโยนในโลก
ภูวณีย์ 38 พู-วะ-นี Phu Wa Ni หญิง -
พูลศีลป์ 47 พูน-สีน Phun Sin หญิง -
ลำพูน 22 ลัม-พูน Lam Phun หญิง จังหวัดลำพูน
ฟ้าชมพู 28 ฟ้า-ชม-พู Fa Chom Phu ไม่ระบุ ฟ้าสีชมพู
ปิตุภูมิ 22 ปิ-ตุ-พูม Pi Tu Phum ไม่ระบุ -
ภูวรัศมี 36 พู-วะ-รัด-สะ-หมี Phu Wa Rat Sa Mi หญิง -
พูลพฤกษ์ 39 พูน-พรึก Phun Phruek ไม่ระบุ -
ภูริชญ์ 26 พู-ริด Phu Rit ชาย แผ่นดิน
ภูมิภาส 21 พูม-พาด Phum Phat ชาย แสงสว่างในแผ่นดิน