บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูวรา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูวรา
ชื่อ ภูวรา ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-วะ-รา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Wa Ra
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวรา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูวรา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวรา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูวรา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ภูวรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภูวรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูวรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภูวรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภูวรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูวรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูวรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ญาณภูธิป 23 ยาน-พู-ทิบ Yan Phu Thip ไม่ระบุ ผู้ที่มีปัญญาและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูริช 13 พู-ริด Phu Rit ไม่ระบุ แผ่นดิน
ภูริพันธ์ 41 พู-ริ-พัน Phu Ri Phan ไม่ระบุ -
ชมภูนุช 18 ชม-พู-นุด Chom Phu Nut หญิง ทองชมพู
ชมพูเนกข์ 36 ชม-พู-เนก Chom Phu Nek ชาย แท่งทอง
คงภูมิ 18 คง-พูม Khong Phum ชาย -
ภูวิทิต 21 พู-วะ-ทิด Phu Wa Thit ชาย เป็นที่เลื่องลือในโลก
ภูเมธ 14 พู-เมด Phu Met ไม่ระบุ นักปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูมิพัฒนา 33 พูม-พัด-ทะ-นา Phum Phat Tha Na ชาย -
หนูพูล 28 หนู-พูน Nu Phun ชาย -
วิภูษณา 23 วิ-พู-สะ-นา Wi Phu Sa Na ไม่ระบุ เครื่องประดับชั้นดี
ภูริพัฒ 26 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย -
ภูวนาช 17 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ภูมิน 17 พู-มิน Phu Min ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภู่ 4 พู่ Phu ชาย -
ภูเบศร์ 27 พู-เบด Phu Bet ชาย พระราชาผู้เป็นใหญ่
ภูวนัท 19 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ของแผ่นดิน
พชรภูนาถ 24 พะ-ชะ-ระ-พู-นาด Pha Cha Ra Phu Nat ชาย ผู้เป็นที่พึ่งในโลกเหมือนเพชร
ฉัตรภูมิ 28 ฉัด-พูม Chat Phum ไม่ระบุ ร่มเงาของแผ่นดิน
กฤชกำภู 9 กริด-กัม-พู Krit Kam Phu ไม่ระบุ -
ภาคภูมิ 18 พาก-พูม Phak Phum ชาย -
พูนรัตน์ 40 พูน-รัด Phun Rat ชาย -
ภูมิกร 17 พู-มิ-กอน Phu Mi Kon ชาย ผู้สร้างแผ่นดิน
ภูรีภัทร 24 พู-รี-พัด Phu Ri Phat ไม่ระบุ -
กิตติภูมิ 27 กิด-ติ-พูม Kit Ti Phum ชาย มีเกียรติในแผ่นดิน
ลำภูชาติ 20 ลัม-พู-ชาด Lam Phu Chat หญิง -
ภูมิพัฒ 27 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
พูลสวัสดิ์ 54 พูน-สะ-หวัด Phun Sa Wat ชาย ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง
พูลศิริ 35 พูน-สิ-หริ Phun Si Ri ไม่ระบุ -
ภูสิตา 18 พู-สิ-ตา Phu Si Ta ไม่ระบุ ประดับประดาแล้ว
พูนศุกร์ 37 พูน-สุก Phun Suk หญิง -
พร้อมพูล 41 พร้อม-พูน Phrom Phun หญิง -
กฤตชภูมิ 19 กริด-ตะ-ชะ-พูม Krit Ta Cha Phum ไม่ระบุ ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จในโลก
ภูษณทัศ 24 พู-สะ-นะ-ทัด Phu Sa Na That ชาย เครื่องประดับทั้งสิบ
ภูดิท 9 พู-ดิด Phu Dit ชาย ที่ให้ความเป็นอยู่ดีมีสุขอำนาจและความมั่งคั่ง
แพรชมภู 24 แพร-ชม-พู Phrae Chom Phu ไม่ระบุ -
พูนศรี 33 พูน-สี Phun Si หญิง -
พูนพิพัฒน์ 56 พูน-พิ-พัด Phun Phi Phat ชาย -
ผาภูมิ 21 ผา-พูม Pha Phum ชาย -
ชมพูณุชคุณา 36 ชม-พู-นุด-คุ-นา Chom Phu Nut Khu Na ไม่ระบุ ทองเนื้อบริสุทธิ์อันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐดุจดั่งทองเนื้อบริสุทธิ์